ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ Η επιχείρηση συμμετέχει στη δράση για την υποστήριξη της Διεθνούς Προβολής των ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό.
Prigipo: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Παιχνίδι με τη φύση και τις εποχές. Έμπνευση στα όρια του υπερφυσικού.

COLLECTION

Bloom