Πριγκιπώ Products https://prigipo.com Feed for Facebook 6546698141794 https://prigipo.com/products/2021-aye-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-2021-aye-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495977 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-2021-aye-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495977, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-2021-aye-ring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999170, Prigipo new 6546698141794 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 65.00EUR 6546698436706 https://prigipo.com/products/2021-aye-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-2021-aye-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618496020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-2021-aye-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618496020, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-2021-aye-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999185, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-2021-aye-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1620999184, Prigipo new 6546698436706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 65.00EUR 6547125370978 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618499065 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618499065, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999305, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1620999305, Prigipo new 6547125370978 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 6550145532002 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621001075 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621001075, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-daisy-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621001075, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-necklace-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1621001075, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-daisy-necklace-14k-yellow-gold-c_1024x.jpg?v=1621001075, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-daisy-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621001166, Prigipo new 6550145532002 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 220.00EUR 6550145433698 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-kolie-lefko-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-necklace-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618499372 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-necklace-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618499372, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-necklace-14k-white-gold_1024x.jpg?v=1618499372, Prigipo new 6550145433698 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 220.00EUR 6547126419554 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001095 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001095, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-necklace-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621001095, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1621001095, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001095, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001095, Prigipo new 6547126419554 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 6547129532514 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499467 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499467, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999334, Prigipo new 6547129532514 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 6550145728610 https://prigipo.com/products/toy-daisy-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1618499527 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1618499527, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-daisy-earrings-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1620999347, Prigipo new 6550145728610 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 170.00EUR 6550145663074 https://prigipo.com/products/toy-daisy-skoularikia-lefko-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-earrings-14k-white-gold_1024x.jpg?v=1618499561 Prigipo new 6550145663074 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 170.00EUR 6547129761890 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618499608 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618499608, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999382, Prigipo new 6547129761890 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 6547130056802 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499665 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499665, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-earring-charm-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999390, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earring-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1620999390, Prigipo new 6547130056802 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547130286178 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1618499708 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1618499708, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-earring-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999397, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1620999397, Prigipo new 6547130286178 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547127107682 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618500353 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618500353, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999427, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1620999427, Prigipo new 6547127107682 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 6550146023522 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1620999462 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1620999462, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1620999462, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1620999462, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621001204, Prigipo new 6550146023522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 220.00EUR 6550145925218 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-kolie-lefkos-xrysos-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618500467 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618500467, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-white-gold_1024x.jpg?v=1618500467, Prigipo new 6550145925218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 220.00EUR 6547127369826 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618500545 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618500545, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-necklace-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1620999479, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1620999479, Prigipo new 6547127369826 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 6547131531362 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500603 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500603, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999501, Prigipo new 6547131531362 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 6550146351202 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1618500651 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1618500651, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-lemon-slice-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1620999572, Prigipo new 6550146351202 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 170.00EUR 6550146220130 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-skoularikia-lefko-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-earrings-14k-white-gold_1024x.jpg?v=1618500698 Prigipo new 6550146220130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 170.00EUR 6547132121186 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500777 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500777, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-lemon-slice-earrings-14k-yellow-gold-a_c7abf84b-f6eb-453c-b74c-cd426e4e3c21_1024x.jpg?v=1620999612, Prigipo new 6547132121186 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 6547132252258 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500863 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500863, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999621, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1620999621, Prigipo new 6547132252258 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547132350562 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1620999646 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1620999646, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1620999646, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1620999646, Prigipo new 6547132350562 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547127828578 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618499828 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618499828, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-lobster-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999689, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1620999689, Prigipo new 6547127828578 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 6547128090722 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618499853 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618499853, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-necklace-gold-plated-c_28b06d23-1726-4859-bcfb-fe528d30cb33_1024x.jpg?v=1620999694, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1620999694, Prigipo new 6547128090722 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 6547133071458 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499917, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-lobster-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999712, Prigipo new 6547133071458 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 6547133268066 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618499925 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618499925, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-lobster-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999719, Prigipo new 6547133268066 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 6547133399138 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499978 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499978, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earring-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618499978, Prigipo new 6547133399138 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547133661282 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500024 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500024, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618500024, Prigipo new 6547133661282 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547128516706 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618500113 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618500113, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-yin-yang-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999768, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1620999768, Prigipo new 6547128516706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 6547128975458 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618500116 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618500116, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-yin-yang-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999773, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1620999773, Prigipo new 6547128975458 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 6547134316642 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500158 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500158, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-yin-yang-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999763, Prigipo new 6547134316642 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 6547134546018 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500186 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500186, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-yin-yang-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999768, Prigipo new 6547134546018 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 6547134808162 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500231 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500231, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earring-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618500231, Prigipo new 6547134808162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547134972002 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500264 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500264, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-toy-yin-yang-earring-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999801, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1620999801, Prigipo new 6547134972002 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6700096782434 https://prigipo.com/products/7ply-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650362296 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650362296, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1650362296, Prigipo new 6700096782434 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 155.00EUR MINI_THRILLS 6696168325218 https://prigipo.com/products/7ply-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1649840260 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1649840260, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_14K_Yellow_Gold_2_1024x.jpg?v=1649840260, Prigipo new 6696168325218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 1480.00EUR MINI_THRILLS 6696168292450 https://prigipo.com/products/7ply-skoularikia-lefko-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_14K_White_Gold_1024x.jpg?v=1649840252 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_14K_White_Gold_1024x.jpg?v=1649840252, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_14K_White_Gold_2_1024x.jpg?v=1649840252, Prigipo new 6696168292450 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 1480.00EUR MINI_THRILLS 6700096847970 https://prigipo.com/products/7ply-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650362415 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650362415, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/7ply-earring-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1650362415, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1650362338, Prigipo new 6700096847970 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 155.00EUR MINI_THRILLS 1884366897250 https://prigipo.com/products/ahh-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R16004-AHH-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89_1024x.jpg?v=1570026644 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R16004-AHH-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89_1024x.jpg?v=1570026644, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-1_26288555-fcf9-4c68-b982-019ba4a90af7_1024x.jpg?v=1570026644, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-2_1024x.jpg?v=1570026644, Prigipo new 1884366897250 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR 2152902754402 https://prigipo.com/products/ahh-daxtylidi-kitrino-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_ahh_ring_gold_1024x.jpg?v=1551870245 Prigipo new 2152902754402 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 379.00EUR 2152893022306 https://prigipo.com/products/ahh-daxtylidi-lefko-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_ahh_ring_gold-3_1024x.jpg?v=1551869897 Prigipo new 2152893022306 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 379.00EUR 2152930213986 https://prigipo.com/products/ahh-daxtylidi-roz-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_ahh_ring_gold-2_1024x.jpg?v=1551871547 Prigipo new 2152930213986 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 379.00EUR 1884367356002 https://prigipo.com/products/ahh-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R16007-AHH-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B_1024x.jpg?v=1570181931 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R16007-AHH-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B_1024x.jpg?v=1570181931, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-12_1024x.jpg?v=1570181931, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-15_1024x.jpg?v=1570181931, Prigipo new 1884367356002 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR 6700098060386 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1650362632 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1650362632, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-bracelet-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1650362632, Prigipo new 6700098060386 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 30.00EUR MINI_THRILLS 6694814711906 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768978 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768978, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-bracelet-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1649769078, Prigipo new 6694814711906 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 6694815105122 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_withDiamonds_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768990 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_withDiamonds_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768990, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-bracelet-14k-gold-with-diamonds-c_1024x.jpg?v=1649769121, Prigipo new 6694815105122 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 320.00EUR MINI_THRILLS 6694814253154 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-lefko-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_14K_White_1024x.jpg?v=1649768973 Prigipo new 6694814253154 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 6694814908514 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_withDiamonds_14K_White_1024x.jpg?v=1649768984 Prigipo new 6694814908514 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 320.00EUR MINI_THRILLS 6700099076194 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1650362704 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1650362704, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-bracelet-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1650362719, Prigipo new 6700099076194 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 30.00EUR MINI_THRILLS 6696171536482 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Silver_Rhodium_plated_1024x.jpg?v=1649841143 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Silver_Rhodium_plated_1024x.jpg?v=1649841143, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-ring-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649841192, Prigipo new 6696171536482 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 28.00EUR MINI_THRILLS 6694779322466 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649766484 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649766484, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-ring-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1649766634, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1649766634, Prigipo new 6694779322466 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 180.00EUR MINI_THRILLS 6694788563042 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Diamonds_14K_Yellow_20fb915a-817c-475b-a258-6b638aeb2e47_1024x.jpg?v=1649767158 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Diamonds_14K_Yellow_20fb915a-817c-475b-a258-6b638aeb2e47_1024x.jpg?v=1649767158, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-ring-14k-gold-with-diamonds-c_1024x.jpg?v=1649767158, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Diamonds_14K_Yellow_2_d39bf44f-de4f-4842-9086-1d83cbffbc85_1024x.jpg?v=1649767152, Prigipo new 6694788563042 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 320.00EUR MINI_THRILLS 6694779060322 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-lefko-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_14K_White_1024x.jpg?v=1649766470 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_14K_White_1024x.jpg?v=1649766470, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649766470, Prigipo new 6694779060322 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 180.00EUR MINI_THRILLS 6694788431970 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Diamonds_14K_White_1024x.jpg?v=1649767191 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Diamonds_14K_White_1024x.jpg?v=1649767191, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Diamonds_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649767191, Prigipo new 6694788431970 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 320.00EUR MINI_THRILLS 6696171569250 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Silver_Gold_plated_1024x.jpg?v=1649841160 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Silver_Gold_plated_1024x.jpg?v=1649841160, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1649841202, Prigipo new 6696171569250 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 28.00EUR MINI_THRILLS 6696185692258 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649847421 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649847421, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-necklace-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649847421, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649847421, Prigipo new 6696185692258 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 40.00EUR MINI_THRILLS 6694797279330 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649767454 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649767454, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1649767454, Prigipo new 6694797279330 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 310.00EUR MINI_THRILLS 6694799999074 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Diamonds_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768533 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Diamonds_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768533, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Diamonds_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1649768533, Prigipo new 6694799999074 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 480.00EUR MINI_THRILLS 6694796460130 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-lefko-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_14K_White_1024x.jpg?v=1649767447 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_14K_White_1024x.jpg?v=1649767447, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649767447, Prigipo new 6694796460130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 310.00EUR MINI_THRILLS 6694799769698 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Diamonds_14K_White_1024x.jpg?v=1649768525 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Diamonds_14K_White_1024x.jpg?v=1649768525, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Diamonds_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649768525, Prigipo new 6694799769698 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 480.00EUR MINI_THRILLS 6696185757794 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649847424 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649847424, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1649847424, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649847424, Prigipo new 6696185757794 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 40.00EUR MINI_THRILLS 6697223454818 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Studs_Silver_Rhodium_plated_1024x.jpg?v=1650031314 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Studs_Silver_Rhodium_plated_1024x.jpg?v=1650031314, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-earring-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1650031348, Prigipo new 6697223454818 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 6694804750434 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Stud_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768552 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Stud_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768552, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-earring-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1649768647, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Stud_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1649768647, Prigipo new 6694804750434 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 230.00EUR MINI_THRILLS 6694805143650 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Stud_Diamonds_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1649768575 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Stud_Diamonds_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1649768575, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-earring-14k-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1649768640, Prigipo new 6694805143650 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 530.00EUR MINI_THRILLS 6694804586594 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-lefko-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Stud_14K_White_1024x.jpg?v=1649768546 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Stud_14K_White_1024x.jpg?v=1649768546, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Stud_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649768546, Prigipo new 6694804586594 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 230.00EUR MINI_THRILLS 6694804914274 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Stud_Diamonds_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649768571 Prigipo new 6694804914274 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 530.00EUR MINI_THRILLS 6697224667234 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Studs_Silver_Gold_plated_1024x.jpg?v=1650031459 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Studs_Silver_Gold_plated_1024x.jpg?v=1650031459, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-earring-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1650031459, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/alexa-earring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1650031459, Prigipo new 6697224667234 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 4509550805090 https://prigipo.com/products/gramma-elliniko-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Bracelet_PT_1024x.jpg?v=1603202472 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Bracelet_PT_1024x.jpg?v=1603202472, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Bracelet_PT_2_1024x.jpg?v=1603202472, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ALPHABET_1024x.png?v=1619780426, Prigipo new 4509550805090 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 4509550968930 https://prigipo.com/products/gramma-elliniko-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Bracelet_GD_2_1024x.jpg?v=1603202477 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Bracelet_GD_2_1024x.jpg?v=1603202477, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Bracelet_GD_1024x.jpg?v=1603202477, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ALPHABET_bfa0075c-a8f4-47ee-956a-076f608c026a_1024x.png?v=1619780453, Prigipo new 4509550968930 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 4509541564514 https://prigipo.com/products/gramma-elliniko-daxtylidi-asimi-1 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Ring_PT_2_1024x.jpg?v=1603202499 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Ring_PT_2_1024x.jpg?v=1603202499, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Ring_PT_1024x.jpg?v=1603202499, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ALPHABET_2d2d5dfe-085e-4e2b-9e8d-01476c56bbd2_1024x.png?v=1619780456, Prigipo new 4509541564514 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 38.00EUR 4509542678626 https://prigipo.com/products/gramma-elliniko-daxtylidi-xryso-1 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Ring_GD_2_1024x.jpg?v=1603202518 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Ring_GD_2_1024x.jpg?v=1603202518, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Ring_GD_1024x.jpg?v=1603202518, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ALPHABET_e5573809-ce82-4d8f-a336-9e340db7612d_1024x.png?v=1619780459, Prigipo new 4509542678626 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 38.00EUR 4509543235682 https://prigipo.com/products/gramma-elliniko-kolie-asimi-1 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Necklace_PT_1024x.jpg?v=1603202538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Necklace_PT_1024x.jpg?v=1603202538, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Necklace_Side_PT_1024x.jpg?v=1603202538, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ALPHABET_83bac1e0-103b-459c-9a09-9611f20761da_1024x.png?v=1619780461, Prigipo new 4509543235682 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 50.00EUR 4509545037922 https://prigipo.com/products/gramma-elliniko-kolie-xryso-1 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Necklace_GD_1024x.jpg?v=1603202546 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Necklace_GD_1024x.jpg?v=1603202546, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_Necklace_Side_GD_1024x.jpg?v=1603202546, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ALPHABET_34e65af4-7ba6-479e-9a5e-bd5dc05ea8b9_1024x.png?v=1619780464, Prigipo new 4509545037922 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 50.00EUR 4509545168994 https://prigipo.com/products/gramma-elliniko-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_EarringCharmSingle_PT_1024x.jpg?v=1603202584 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_EarringCharmSingle_PT_1024x.jpg?v=1603202584, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_EarringCharm_PT_1024x.jpg?v=1603202584, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_EarringCharmL_PT_1024x.jpg?v=1603202584, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_EarringCharmS_PT_1024x.jpg?v=1603202583, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ALPHABET_383d6685-a4c9-4d98-b2d4-e34089607c90_1024x.png?v=1619780467, Prigipo new 4509545168994 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 22.00EUR 4509549953122 https://prigipo.com/products/gramma-elliniko-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_EarringCharmSingle_GD_1024x.jpg?v=1603202590 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_EarringCharmSingle_GD_1024x.jpg?v=1603202590, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_EarringCharm_GD_1024x.jpg?v=1603202591, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_EarringCharmL_GD_1024x.jpg?v=1603202590, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GreekLetter_Prigipo_EarringCharmS_GD_1024x.jpg?v=1603202590, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ALPHABET_000805b0-73d9-4662-bdbe-0a5f37853a8d_1024x.png?v=1619780470, Prigipo new 4509549953122 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 22.00EUR 1884368273506 https://prigipo.com/products/aye-chevalier-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15002-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CF_83_CE_B5_CE_B2_CE_B1_CE_BB_CE_B9_CE_B5-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B_1024x.jpg?v=1570356059 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15002-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CF_83_CE_B5_CE_B2_CE_B1_CE_BB_CE_B9_CE_B5-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15003-2-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B4_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_BF-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884368273506 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 33.00EUR 1884368339042 https://prigipo.com/products/aye-chevalier-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15001-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CF_83_CE_B5_CE_B2_CE_B1_CE_BB_CE_B9_CE_B5-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B_1024x.jpg?v=1570356059 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15001-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CF_83_CE_B5_CE_B2_CE_B1_CE_BB_CE_B9_CE_B5-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7902_1024x.jpg?v=1573118676, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/girl-wearing-handmade-prigipo-jewelry47-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884368339042 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 33.00EUR 2132483801186 https://prigipo.com/products/aye-vraxioli-s-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_aye_bracelet_silver_1024x.jpg?v=1570391853 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_aye_bracelet_silver_1024x.jpg?v=1570391853, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy-bracelet-gold_850806f5-f134-42e2-91ef-cbb7f78a5d69_1024x.jpg?v=1570394198, Prigipo new 2132483801186 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 2132484227170 https://prigipo.com/products/aye-vraxioli-s-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_aye_bracelet_gold_1024x.jpg?v=1570391854 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_aye_bracelet_gold_1024x.jpg?v=1570391854, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy-bracelet-gold_c05e0eb5-cd05-4358-820a-d741df8976f3_1024x.jpg?v=1570394198, Prigipo new 2132484227170 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 1884368404578 https://prigipo.com/products/aye-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15002-2-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_1024x.jpg?v=1570356059 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15002-2-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/girl-wearing-handmade-prigipo-jewelry9-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15002-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884368404578 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 109.00EUR 1884368601186 https://prigipo.com/products/aye-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15001-2-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_1024x.jpg?v=1570356059 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15001-2-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15001-3-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CE_BA_CE_BF_CF_81_CE_B9_CF_84_CF_83_CE_B9-008-_CF_86_CE_BF_CF_81_CE_B1_CE_B5_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_89_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9_CF_83_CF_84_CE_AC-_CF_87_CE_B5_CE_B9_CF_81_CE_BF_CF_80_CE_BF_CE_B9_CE_B7_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15001-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_B_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884368601186 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 109.00EUR 1884368699490 https://prigipo.com/products/aye-diplo-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15004-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B4_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_BF-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B_1024x.jpg?v=1570356059 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15004-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B4_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_BF-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-64_1024x.jpg?v=1570440454, Prigipo new 1884368699490 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 40.00EUR 1884368830562 https://prigipo.com/products/aye-diplo-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15003-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B4_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_BF-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B_d1dd27df-502d-4857-9e7b-fe6ca890f952_1024x.jpg?v=1570356059 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15003-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B4_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_BF-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B_d1dd27df-502d-4857-9e7b-fe6ca890f952_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7896_1024x.jpg?v=1573118791, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7902_136d4770-4074-41a3-8aa6-4d4cbdbfe1cf_1024x.jpg?v=1573118791, Prigipo new 1884368830562 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 40.00EUR 1884369092706 https://prigipo.com/products/aye-diplo-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15007-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9_1024x.jpg?v=1570356059 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15007-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15007-2-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CE_B1_CE_BB_CF_85_CF_83_CE_B9_CE_B4_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_B1-_CE_BC_CE_B5-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_B1_CF_83_CE_B7-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/girl-wearing-handmade-prigipo-jewelry4-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884369092706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 69.00EUR 1884369223778 https://prigipo.com/products/aye-diplo-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15006-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_C_1024x.jpg?v=1570356059 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15006-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_C_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15001-3-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_81199a64-8c4e-4501-853a-f8d6e9974464_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15006-2-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_C_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AYE-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_B5-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_8_5f138725-4ce8-4811-b280-47707a821c0a_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CE_BA_CE_BF_CF_81_CE_B9_CF_84_CF_83_CE_B9-_CE_96-_CF_86_CE_BF_CF_81_CE_B1_CE_B5_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_89_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9_CF_83_CF_84_CE_AC-_CF_87_CE_B5_CE_B9_CF_81_CE_BF_CF_80_CE_BF_CE_B9_CE_2dc25472-3be3-484f-b612-b7d22710853c_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CE_B1_CE_BB_CF_85_CF_83_CE_B9_CE_B4_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_B1-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_B7-_CE_BC_CE_B5-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_B1_CF_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884369223778 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 69.00EUR 2150556893282 https://prigipo.com/products/aye-kolie-kitrino-xryso-14k-me-diamanti https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/aye_necklace_14k_diamond_1024x.jpg?v=1570393304 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/aye_necklace_14k_diamond_1024x.jpg?v=1570393304, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/aye_necklace_14k_diamond_b_1024x.jpg?v=1570393304, Prigipo new 2150556893282 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 270.00EUR 2150501744738 https://prigipo.com/products/aye-kolie-lefko-xryso-14k-me-diamanti https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/aye_necklace_14k_diamond_w_1024x.jpg?v=1570393300 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/aye_necklace_14k_diamond_w_1024x.jpg?v=1570393300, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/aye_necklace_14k_diamond_bw_1024x.jpg?v=1570393300, Prigipo new 2150501744738 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 270.00EUR 1884369289314 https://prigipo.com/products/aye-mikro-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15003-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9_1024x.jpg?v=1570356059 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15003-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade-necklace-aye-SM-jewelry-prigipo-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15003-2-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CE_B1_CE_BB_CF_85_CF_83_CE_B9_CE_B4_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_B1-_CE_BC_CE_B5-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_B1_CF_83_CE_B7-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_2a226e4f-28ea-49d8-a9d1-12a845016512_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884369289314 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 1884369387618 https://prigipo.com/products/aye-mikro-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15002-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_C_1024x.jpg?v=1570198094 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15002-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_C_1024x.jpg?v=1570198094, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-70_17827334-d615-43ff-a738-d44a978975bd_1024x.jpg?v=1570198094, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15002-2-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_C_1024x.jpg?v=1570198094, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7876_8701faeb-cf74-42df-8ff0-35a3fd2ca4c6_1024x.jpg?v=1573118581, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CE_B1_CE_BB_CF_85_CF_83_CE_B9_CE_B4_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_B1-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_B7-_CE_BC_CE_B5-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_B1_CF_c4e51c56-b46c-4755-83d2-814690675a00_1024x.jpg?v=1570198094, Prigipo new 1884369387618 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 4366788198498 https://prigipo.com/products/aye-skoulariki-cuff-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AyeA-Pt_1024x.jpg?v=1582035761 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AyeA-Pt_1024x.jpg?v=1582035761, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Aye_cuff_silver_1024x.jpg?v=1583851647, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AyeB-Pt_1024x.jpg?v=1582035762, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Aye_cuff_silver_1_1024x.jpg?v=1583851647, Prigipo new 4366788198498 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 20.00EUR 4366789443682 https://prigipo.com/products/aye-skoulariki-cuff-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AyeA-Gold_1024x.jpg?v=1582035843 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AyeA-Gold_1024x.jpg?v=1582035843, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Aye_cuff_gold_1024x.jpg?v=1583851678, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AyeB-Gold_1024x.jpg?v=1582035843, Prigipo new 4366789443682 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 20.00EUR 2114299297890 https://prigipo.com/products/aye-skoularikia-karfota-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_aye_stud_earrings_silver_1024x.jpg?v=1570391839 Prigipo new 2114299297890 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 2132415316066 https://prigipo.com/products/aye-skoularikia-karfota-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_aye_stud_earrings_gold_1024x.jpg?v=1570391839 Prigipo new 2132415316066 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 1884369453154 https://prigipo.com/products/aye-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/E15004-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CF_80_CF_1024x.jpg?v=1570356059 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/E15004-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CF_80_CF_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade-earrings-aye-jewelry-prigipo-silver_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/E15004-2-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CF_80_C_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884369453154 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 54.00EUR 1884369551458 https://prigipo.com/products/aye-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/E15003-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CF_80_CF_81_CE_1024x.jpg?v=1570356059 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/E15003-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CF_80_CF_81_CE_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CE_BA_CE_BF_CF_81_CE_B9_CF_84_CF_83_CE_B9-002-_CF_86_CE_BF_CF_81_CE_B1_CE_B5_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_89_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9_CF_83_CF_84_CE_AC-_CF_87_CE_B5_CE_B9_CF_81_CE_BF_CF_80_CE_BF_CE_B9_CE_B7_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/E15003-2-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CF_80_CF_81_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AYE-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_B5-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_8_e2165ef7-fac6-4c9a-9ac5-99cee530d2ca_1024x.jpg?v=1570356059, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/E15003-3-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CF_80_CF_81_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884369551458 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 54.00EUR 2132610252898 https://prigipo.com/products/aye-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_aye_earring_charm_silver_1024x.jpg?v=1570391872 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_aye_earring_charm_silver_1024x.jpg?v=1570391872, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-91_1024x.jpg?v=1570609469, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-92_1024x.jpg?v=1570609474, Prigipo new 2132610252898 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 2132613136482 https://prigipo.com/products/aye-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_aye_earring_charm_gold_1024x.jpg?v=1570391872 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_aye_earring_charm_gold_1024x.jpg?v=1570391872, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy-hoop-earring-gold_5de0dd24-4cdc-4566-ab86-ec27d049214a_1024x.jpg?v=1570394198, Prigipo new 2132613136482 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 4369218273378 https://prigipo.com/products/ayelette-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_1024x.jpg?v=1665387499 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_1024x.jpg?v=1665387499, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-ayelette-ring-rhodium-plated-d_1024x.jpg?v=1665387499, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-ayelette-ring-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665387499, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665387499, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665387499, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387499, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665387499, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665387499, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665387499, Prigipo new 4369218273378 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 29.00EUR 4369218306146 https://prigipo.com/products/ayelette-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_1024x.jpg?v=1665387525 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_1024x.jpg?v=1665387525, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-ayelette-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665387525, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-ayelette-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665387525, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665387525, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665387525, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387525, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665387525, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665387525, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665387525, Prigipo new 4369218306146 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 29.00EUR 1884370206818 https://prigipo.com/products/blob-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade2-ring-jewelry-greek-designers-2018-blob-collection-stack-sterling-silver-platinum-plated_1024x.jpg?v=1589890166 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade2-ring-jewelry-greek-designers-2018-blob-collection-stack-sterling-silver-platinum-plated_1024x.jpg?v=1589890166, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/5A353AD8-54E3-45D2-8E01-0D6E2A4EE7E1_1024x.jpg?v=1589890243, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade-ring-jewelry-greek-designers-2018-blob-collection-stack-sterling-silver-platinum-plated_1024x.jpg?v=1589890243, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/35A00DC7-FEB3-4D19-902A-076C0D2F32A8_1024x.jpg?v=1589890241, Prigipo new 1884370206818 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 28.00EUR 1884370567266 https://prigipo.com/products/blob-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade2-ring-jewelry-greek-designers-2018-blob-collection-stack-sterling-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1589890271 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade2-ring-jewelry-greek-designers-2018-blob-collection-stack-sterling-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1589890271, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/36F53442-43A3-40C3-9F30-684AF6AC5F9C_1024x.jpg?v=1589890327, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade-ring-jewelry-greek-designers-2018-blob-collection-stack-sterling-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1589890327, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/626B5DC3-2E06-4808-995F-DA135E9AC25D_1024x.jpg?v=1589890325, Prigipo new 1884370567266 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 28.00EUR 1884370665570 https://prigipo.com/products/blob-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade-earrings-jewelry-greek-designers-2018-blob-collection-sterling-silver-platinum-plated_1024x.jpg?v=1573051919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade-earrings-jewelry-greek-designers-2018-blob-collection-sterling-silver-platinum-plated_1024x.jpg?v=1573051919, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7582_1024x.jpg?v=1573051919, Prigipo new 1884370665570 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 35.00EUR 1884370894946 https://prigipo.com/products/blob-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade-earrings-jewelry-greek-designers-2018-blob-collection-sterling-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1543418446 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade-earrings-jewelry-greek-designers-2018-blob-collection-sterling-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1543418446, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRIGIPO_Styled_May2018-silver-jewelry-handmade-greekdesigners-42_1024x.jpg?v=1543418446, Prigipo new 1884370894946 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 35.00EUR 6548859879522 https://prigipo.com/products/calo-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-calo-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618486688 Prigipo new 6548859879522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 75.00EUR 6548859912290 https://prigipo.com/products/calo-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-calo-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618486767 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-calo-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618486767, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-calo-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1620999869, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-calo-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999869, Prigipo new 6548859912290 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 75.00EUR 4503255777378 https://prigipo.com/products/catchphrase-kardia-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0044_AW_2020-22_PT_1024x.jpg?v=1609881637 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0044_AW_2020-22_PT_1024x.jpg?v=1609881637, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0082_AW_2020-03_PT_1024x.jpg?v=1609881637, Prigipo new 4503255777378 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503260332130 https://prigipo.com/products/catchphrase-kardia-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0045_AW_2020-22_GD_1024x.jpg?v=1609881649 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0045_AW_2020-22_GD_1024x.jpg?v=1609881649, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0083_AW_2020-03_GD_1024x.jpg?v=1609881649, Prigipo new 4503260332130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503252009058 https://prigipo.com/products/catchphrase-bestie-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0042_AW_2020-23_PT_1024x.jpg?v=1609881662 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0042_AW_2020-23_PT_1024x.jpg?v=1609881662, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0072_AW_2020-08_PT_1024x.jpg?v=1609881662, Prigipo new 4503252009058 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503258857570 https://prigipo.com/products/catchphrase-bestie-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0043_AW_2020-23_GD_e79bd845-287d-44c6-a507-5f09ed1633c9_1024x.jpg?v=1609881685 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0043_AW_2020-23_GD_e79bd845-287d-44c6-a507-5f09ed1633c9_1024x.jpg?v=1609881685, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0073_AW_2020-08_GD_1024x.jpg?v=1609881690, Prigipo new 4503258857570 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366772699234 https://prigipo.com/products/catchphrase-better-together-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/BetterTogetherA-Pt_c5bd0961-ffb3-4036-9097-c4a7bffc1d55_1024x.jpg?v=1609945107 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/BetterTogetherA-Pt_c5bd0961-ffb3-4036-9097-c4a7bffc1d55_1024x.jpg?v=1609945107, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/BetterTogetherB-Pt_a94bc264-eaa6-427c-bb14-b7336b29d127_1024x.jpg?v=1609945107, Prigipo new 4366772699234 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366772797538 https://prigipo.com/products/catchphrase-better-together-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/BetterTogetherA-Gold_fd17a063-5916-4bdd-8d35-a20180041831_1024x.jpg?v=1609945123 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/BetterTogetherA-Gold_fd17a063-5916-4bdd-8d35-a20180041831_1024x.jpg?v=1609945123, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/catchphrase_better_together_pendant_gold_1024x.jpg?v=1609945123, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/BetterTogetherB-Gold_2481cba0-ea93-4e6c-9a39-208428ba38cb_1024x.jpg?v=1609945121, Prigipo new 4366772797538 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503256072290 https://prigipo.com/products/catchphrase-dont-know-why-i-love-you-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0064_AW_2020-12_PT_1024x.jpg?v=1602508326 Prigipo new 4503256072290 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503260692578 https://prigipo.com/products/catchphrase-dont-know-why-i-love-you-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0065_AW_2020-12_GD_1024x.jpg?v=1602508332 Prigipo new 4503260692578 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366775812194 https://prigipo.com/products/catchphrase-hooray-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/HoorayA-Pt_1024x.jpg?v=1582032931 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/HoorayA-Pt_1024x.jpg?v=1582032931, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/HoorayB-Pt_1024x.jpg?v=1582032931, Prigipo new 4366775812194 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366776139874 https://prigipo.com/products/catchphrase-hooray-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/HoorayA-Gold_1024x.jpg?v=1582032966 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/HoorayA-Gold_1024x.jpg?v=1582032966, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/HoorayB-Gold_1024x.jpg?v=1582032966, Prigipo new 4366776139874 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366773485666 https://prigipo.com/products/catchphrase-love-is-love-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LoveIsLoveA-Pt_1024x.jpg?v=1582031872 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LoveIsLoveA-Pt_1024x.jpg?v=1582031872, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/catchphrase_love_is_love_pendant_silver_1_1024x.jpg?v=1583850707, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LoveIsLoveB-Pt_1024x.jpg?v=1583850707, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/catchphrase_love_is_love_pendant_silver_1024x.jpg?v=1583850707, Prigipo new 4366773485666 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366773551202 https://prigipo.com/products/catchphrase-love-is-love-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LoveIsLoveA-Gold_1024x.jpg?v=1582031942 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LoveIsLoveA-Gold_1024x.jpg?v=1582031942, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LoveIsLoveB-Gold_1024x.jpg?v=1582031942, Prigipo new 4366773551202 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366773649506 https://prigipo.com/products/catchphrase-mama-bear-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MamaBearA-Pt_dd443767-fcf3-4506-9188-fbf380b50b14_1024x.jpg?v=1609945147 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MamaBearA-Pt_dd443767-fcf3-4506-9188-fbf380b50b14_1024x.jpg?v=1609945147, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MamaBearB-Pt_37c4c450-8419-488a-b539-2e08493145e6_1024x.jpg?v=1609945147, Prigipo new 4366773649506 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366773747810 https://prigipo.com/products/catchphrase-mama-bear-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MamaBearA-Gold_ce47355e-5b04-44be-b54f-cc818c0fcbe0_1024x.jpg?v=1609945162 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MamaBearA-Gold_ce47355e-5b04-44be-b54f-cc818c0fcbe0_1024x.jpg?v=1609945162, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/catchphrase_mama_bear_pendant_gold_1024x.jpg?v=1609945162, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MamaBearB-Gold_ef6794a9-5dd5-4d30-a422-ba1f93547ee4_1024x.jpg?v=1609945162, Prigipo new 4366773747810 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366773911650 https://prigipo.com/products/catchphrase-partner-in-crime-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PartnerInCrimeA-Pt_ee392e94-4d8d-4652-a854-181653578c86_1024x.jpg?v=1609945183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PartnerInCrimeA-Pt_ee392e94-4d8d-4652-a854-181653578c86_1024x.jpg?v=1609945183, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/catchphrase_partner_in_crime_pendant_silver_1024x.jpg?v=1609945179, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PartnerInCrimeB-Pt_d91aabd7-4cb4-477f-aafd-f1929d378ba0_1024x.jpg?v=1609945179, Prigipo new 4366773911650 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366774042722 https://prigipo.com/products/catchphrase-partner-in-crime-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PartnerInCrimeA-Gold_1cfe9d92-b317-4f2d-95e2-c51555b73ddd_1024x.jpg?v=1609945197 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PartnerInCrimeA-Gold_1cfe9d92-b317-4f2d-95e2-c51555b73ddd_1024x.jpg?v=1609945197, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PartnerInCrimeB-Gold_3da0bc58-fd6b-4208-87e1-8b9fe244e6e1_1024x.jpg?v=1609945197, Prigipo new 4366774042722 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366774173794 https://prigipo.com/products/catchphrase-proud-cat-lady-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CatLadyA-Pt_1024x.jpg?v=1582032259 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CatLadyA-Pt_1024x.jpg?v=1582032259, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CatLadyB-Pt_1024x.jpg?v=1582032259, Prigipo new 4366774173794 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366774239330 https://prigipo.com/products/catchphrase-proud-cat-lady-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CatLadyA-Gold_1024x.jpg?v=1582032314 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CatLadyA-Gold_1024x.jpg?v=1582032314, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7317_1024x.jpg?v=1583851373, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CatLadyB-Gold_1024x.jpg?v=1583851373, Prigipo new 4366774239330 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366775255138 https://prigipo.com/products/catchphrase-puppy-sniffer-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PuppySnifferA-Pt_1ebb5a94-8e8f-4aa2-9c86-c09777ecc654_1024x.jpg?v=1609945211 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PuppySnifferA-Pt_1ebb5a94-8e8f-4aa2-9c86-c09777ecc654_1024x.jpg?v=1609945211, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PuppySnifferB-Pt_80b34e67-02ab-4a21-889d-706401525de9_1024x.jpg?v=1609945211, Prigipo new 4366775255138 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366775418978 https://prigipo.com/products/catchphrase-puppy-sniffer-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PuppySnifferA-Gold_6526df53-4627-4418-8075-6da27a42f5a6_1024x.jpg?v=1609945231 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PuppySnifferA-Gold_6526df53-4627-4418-8075-6da27a42f5a6_1024x.jpg?v=1609945231, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/catchphrase_puppy_sniffer_pendant_gold_1024x.jpg?v=1609945231, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PuppySnifferB-Gold_97221acb-dc6b-4014-9a2a-1dff3945e0fb_1024x.jpg?v=1609945228, Prigipo new 4366775418978 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503256399970 https://prigipo.com/products/catchphrase-salad-days-are-gone-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0050_AW_2020-19_PT_1024x.jpg?v=1609881735 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0050_AW_2020-19_PT_1024x.jpg?v=1609881735, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0070_AW_2020-09_PT_1024x.jpg?v=1609881735, Prigipo new 4503256399970 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503260790882 https://prigipo.com/products/catchphrase-salad-days-are-gone-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0051_AW_2020-19_GD_1024x.jpg?v=1609881738 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0051_AW_2020-19_GD_1024x.jpg?v=1609881738, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0071_AW_2020-09_GD_1024x.jpg?v=1609881738, Prigipo new 4503260790882 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503253647458 https://prigipo.com/products/catchphrase-deikse-mou-t-fil-sou-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0058_AW_2020-16_PT_1024x.jpg?v=1609881783 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0058_AW_2020-16_PT_1024x.jpg?v=1609881783, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0068_AW_2020-10_PT_1024x.jpg?v=1609881783, Prigipo new 4503253647458 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503259381858 https://prigipo.com/products/catchphrase-deikse-mou-t-fil-sou-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0059_AW_2020-16_GD_73568de8-c177-49f9-962e-601c6f8d7701_1024x.jpg?v=1609881781 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0059_AW_2020-16_GD_73568de8-c177-49f9-962e-601c6f8d7701_1024x.jpg?v=1609881781, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0069_AW_2020-10_GD_1024x.jpg?v=1609881781, Prigipo new 4503259381858 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503257251938 https://prigipo.com/products/catchphrase-edo-sta-riha-na-se-vlepo-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0048_AW_2020-20_PT_1024x.jpg?v=1609881799 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0048_AW_2020-20_PT_1024x.jpg?v=1609881799, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0080_AW_2020-04_PT_1024x.jpg?v=1609881799, Prigipo new 4503257251938 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503261839458 https://prigipo.com/products/catchphrase-edo-sta-riha-na-se-vlepo-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0049_AW_2020-20_GD_1024x.jpg?v=1609881803 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0049_AW_2020-20_GD_1024x.jpg?v=1609881803, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0081_AW_2020-04_GD_1024x.jpg?v=1609881803, Prigipo new 4503261839458 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366768144482 https://prigipo.com/products/catchphrase-kanto-korniza-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/KornizaA-Pt_1024x.jpg?v=1582028679 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/KornizaA-Pt_1024x.jpg?v=1582028679, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/homepage_03_2020_4_1024x.jpg?v=1583851459, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/KornizaB-Pt_1024x.jpg?v=1583851459, Prigipo new 4366768144482 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366769356898 https://prigipo.com/products/catchphrase-kanto-korniza-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/KornizaA-Gold_1024x.jpg?v=1582029669 Prigipo new 4366769356898 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366775517282 https://prigipo.com/products/catchphrase-mpesti-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MpestieA-Pt_8143ca00-6654-43e0-a6ea-6571a15d0bd0_1024x.jpg?v=1609945254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MpestieA-Pt_8143ca00-6654-43e0-a6ea-6571a15d0bd0_1024x.jpg?v=1609945254, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MpestieB-Pt_c0ceeb8c-7e4e-4115-b824-f308bd6601e6_1024x.jpg?v=1609945254, Prigipo new 4366775517282 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366775615586 https://prigipo.com/products/catchphrase-mpesti-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MpestieA-Gold_1024x.jpg?v=1609945272 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MpestieA-Gold_1024x.jpg?v=1609945272, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/catchphrase_mpesti_pendant_gold_1_1024x.jpg?v=1609945272, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MpestieB-Gold_1024x.jpg?v=1609945272, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/catchphrase_mpesti_pendant_gold_1024x.jpg?v=1609945272, Prigipo new 4366775615586 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503256596578 https://prigipo.com/products/catchphrase-pare-zaketa-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0056_AW_2020-16_PT2_986cf1e1-d34d-420a-93ea-faa8577f299a_1024x.jpg?v=1609882184 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0056_AW_2020-16_PT2_986cf1e1-d34d-420a-93ea-faa8577f299a_1024x.jpg?v=1609882184, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0056_AW_2020-16_PT2_1024x.jpg?v=1609882184, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0087_AW_2020-01_PT_1024x.jpg?v=1609882184, Prigipo new 4503256596578 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4503261151330 https://prigipo.com/products/catchphrase-pare-zaketa-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0057_AW_2020-16_GD2_1024x.jpg?v=1609882143 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0057_AW_2020-16_GD2_1024x.jpg?v=1609882143, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0086_AW_2020-01_GD_1024x.jpg?v=1609882143, Prigipo new 4503261151330 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366774534242 https://prigipo.com/products/catchphrase-steile-mou-otan-ftaseis-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/SteileA-Pt_9d40ec3e-b58d-4ac1-8607-a287b078cd17_1024x.jpg?v=1609945312 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/SteileA-Pt_9d40ec3e-b58d-4ac1-8607-a287b078cd17_1024x.jpg?v=1609945312, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/catchphrase_steile_mou_pendant_silver_1024x.jpg?v=1609945312, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/SteileB-Pt_fdccaea7-6287-49da-96c1-1f2337b4d42b_1024x.jpg?v=1609945312, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/catchphrase_steile_mou_pendant_silver_1_1024x.jpg?v=1609945312, Prigipo new 4366774534242 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366774698082 https://prigipo.com/products/catchphrase-steile-mou-otan-ftaseis-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/SteileA-Gold_5da60cd6-c34c-43c0-954d-73867633c914_1024x.jpg?v=1609945323 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/SteileA-Gold_5da60cd6-c34c-43c0-954d-73867633c914_1024x.jpg?v=1609945323, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/SteileB-Gold_3fa09375-6094-4d83-9274-5ba3b5f31ac8_1024x.jpg?v=1609945323, Prigipo new 4366774698082 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366783545442 https://prigipo.com/products/chains-florence-alysida-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/FlorenceB-Pt_1024x.jpg?v=1582034762 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/FlorenceB-Pt_1024x.jpg?v=1582034762, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/FlorenceA-Pt_1024x.jpg?v=1582034762, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/FlorenceC-Pt_1024x.jpg?v=1582034718, Prigipo new 4366783545442 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 70.00EUR 4366783873122 https://prigipo.com/products/chains-florence-alysida-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/FlorenceB-Gold_1024x.jpg?v=1582034775 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/FlorenceB-Gold_1024x.jpg?v=1582034775, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/FlorenceA-Gold_1024x.jpg?v=1582034775, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/FlorenceC-Gold_1024x.jpg?v=1582034769, Prigipo new 4366783873122 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 70.00EUR 4366781120610 https://prigipo.com/products/chains-gwen-alysida-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GwenB-Pt_1024x.jpg?v=1582034372 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GwenB-Pt_1024x.jpg?v=1582034372, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GwenA-Pt_1024x.jpg?v=1582034372, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GwenC-Pt_1024x.jpg?v=1582034368, Prigipo new 4366781120610 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366783086690 https://prigipo.com/products/chains-gwen-alysida-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GwenB-Gold_1024x.jpg?v=1582034563 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GwenB-Gold_1024x.jpg?v=1582034563, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GwenA-Gold_1024x.jpg?v=1582034563, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/GwenC-Gold_1024x.jpg?v=1582034560, Prigipo new 4366783086690 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4366785249378 https://prigipo.com/products/chains-louisa-alysida-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LouisaB-Pt_1024x.jpg?v=1582035029 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LouisaB-Pt_1024x.jpg?v=1582035029, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LouisaA-Pt_1024x.jpg?v=1582035029, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LouisaC-Pt_1024x.jpg?v=1582035023, Prigipo new 4366785249378 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 61.00EUR 4366785675362 https://prigipo.com/products/chains-louisa-alysida-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LouisaB-Gold_1024x.jpg?v=1582035107 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LouisaB-Gold_1024x.jpg?v=1582035107, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LouisaA-Gold_1024x.jpg?v=1582035107, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/LouisaC-Gold_1024x.jpg?v=1582035103, Prigipo new 4366785675362 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 61.00EUR 4366786134114 https://prigipo.com/products/chains-rosalia-alysida-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/RosaliaB-Pt_1024x.jpg?v=1582035194 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/RosaliaB-Pt_1024x.jpg?v=1582035194, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Rosalia_silver_1024x.jpg?v=1583851623, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/RosaliaA-Pt_1024x.jpg?v=1583851623, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/RosaliaC-Pt_1024x.jpg?v=1583851623, Prigipo new 4366786134114 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 162.00EUR 4366786461794 https://prigipo.com/products/chains-rosalia-alysida-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/RosaliaB-Gold_1024x.jpg?v=1582035260 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/RosaliaB-Gold_1024x.jpg?v=1582035260, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/RosaliaA-Gold_1024x.jpg?v=1582035260, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/RosaliaC-Gold_1024x.jpg?v=1582035254, Prigipo new 4366786461794 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 162.00EUR 4366784462946 https://prigipo.com/products/chains-thelma-alysida-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ThelmaB-Pt_1024x.jpg?v=1582034900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ThelmaB-Pt_1024x.jpg?v=1582034900, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ThelmaA-Pt_1024x.jpg?v=1582034900, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ThelmaC-Pt_1024x.jpg?v=1582034894, Prigipo new 4366784462946 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 50.00EUR 4366784856162 https://prigipo.com/products/chains-thelma-alysida-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ThelmaB-Gold_1024x.jpg?v=1582034945 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ThelmaB-Gold_1024x.jpg?v=1582034945, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ThelmaA-Gold_1024x.jpg?v=1582034945, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/ThelmaC-Gold_1024x.jpg?v=1582034939, Prigipo new 4366784856162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 50.00EUR 2114168815714 https://prigipo.com/products/charming-hoops-l-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/charming_hoops_L_silver_6b2bf8e2-73de-48a5-aac1-3b4bc3bfa8df_1024x.jpg?v=1554193326 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/charming_hoops_L_silver_6b2bf8e2-73de-48a5-aac1-3b4bc3bfa8df_1024x.jpg?v=1554193326, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/charming-hoops-l-earrings-silver-with-charm_1024x.jpg?v=1554193326, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/charming-hoops-l-earrings-silver_89835ea3-2254-42ea-a3ff-6f2a50f1c01a_1024x.jpg?v=1554193326, Prigipo new 2114168815714 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR 4366780006498 https://prigipo.com/products/charming-hoops-l-skoularikia-gyalistera-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Charming-Hoops-Glossy-Pt_1024x.jpg?v=1582033751 Prigipo new 4366780006498 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 35.00EUR 4366780235874 https://prigipo.com/products/charming-hoops-l-skoularikia-gyalistera-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Charming-Hoops-Glossy-Gold_1024x.jpg?v=1582033807 Prigipo new 4366780235874 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 35.00EUR 2114169503842 https://prigipo.com/products/charming-hoops-l-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/charming_hoops_L_gold_1024x.jpg?v=1554278218 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/charming_hoops_L_gold_1024x.jpg?v=1554278218, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/charming-hoops-l-earrings-gold-with-chram_f40c74e1-bac4-4ff6-8618-cd6054b0853c_1024x.jpg?v=1554278218, Prigipo new 2114169503842 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR 2114155380834 https://prigipo.com/products/charming-hoops-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/charming_hoops_S_silver_88b8193e-5fd2-40f8-803b-426519a43f40_1024x.jpg?v=1570609521 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/charming_hoops_S_silver_88b8193e-5fd2-40f8-803b-426519a43f40_1024x.jpg?v=1570609521, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-91_722c3edf-3f74-4087-99eb-cb9ba83ed8ad_1024x.jpg?v=1570609540, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-92_2cb21d82-a297-4474-8b5b-0fbbbd4bade8_1024x.jpg?v=1570609545, Prigipo new 2114155380834 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR 4366778400866 https://prigipo.com/products/charming-hoops-s-skoularikia-gyalistera-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Charming-Hoops-S-Polished-White_1024x.jpg?v=1586198783 Prigipo new 4366778400866 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR 4366778990690 https://prigipo.com/products/charming-hoops-s-skoularikia-gyalistera-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Charming-Hoops-S-Polished-Yellow_1024x.jpg?v=1586198919 Prigipo new 4366778990690 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR 2114162589794 https://prigipo.com/products/charming-hoops-s-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/charming_hoops_S_gold_1024x.jpg?v=1570182792 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/charming_hoops_S_gold_1024x.jpg?v=1570182792, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-23_1024x.jpg?v=1570182818, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-24_1024x.jpg?v=1570182822, Prigipo new 2114162589794 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR 2224408821858 https://prigipo.com/products/chloi-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_chloe_bracelet_silver_1024x.jpg?v=1557226998 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_chloe_bracelet_silver_1024x.jpg?v=1557226998, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy-bracelet-silver_da31f8e9-f294-4695-a9de-75fc9d688030_1024x.jpg?v=1557228940, Prigipo new 2224408821858 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 2224409116770 https://prigipo.com/products/chloi-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_chloe_bracelet_gold_1024x.jpg?v=1557227072 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_chloe_bracelet_gold_1024x.jpg?v=1557227072, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy-bracelet-gold_23a5cd48-7b13-428c-95bf-8a463534b592_1024x.jpg?v=1557228997, Prigipo new 2224409116770 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 1884371026018 https://prigipo.com/products/chloi-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15005-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-chloe-_CE_B4_CE_B5_CE_BD_CF_84_CF_81_CE_BF-_CF_86_CF_85_CE_BB_CE_BB_CE_BF-_CE_B1_CF_83_CE_1024x.jpg?v=1570199294 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15005-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-chloe-_CE_B4_CE_B5_CE_BD_CF_84_CF_81_CE_BF-_CF_86_CF_85_CE_BB_CE_BB_CE_BF-_CE_B1_CF_83_CE_1024x.jpg?v=1570199294, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-87_1024x.jpg?v=1570199322, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-90_1024x.jpg?v=1570199327, Prigipo new 1884371026018 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR 1884371124322 https://prigipo.com/products/chloi-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15006_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-chloe-_CE_B4_CE_B5_CE_BD_CF_84_CF_81_CE_BF-_CF_86_CF_85_CE_BB_CE_BB_CE_BF-_CE_B1_CF_83_CE_1024x.jpg?v=1573052270 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R15006_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-chloe-_CE_B4_CE_B5_CE_BD_CF_84_CF_81_CE_BF-_CF_86_CF_85_CE_BB_CE_BB_CE_BF-_CE_B1_CF_83_CE_1024x.jpg?v=1573052270, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-44_ec88a446-c3e1-4c9f-a52a-44bd4a5b7af6_1024x.jpg?v=1573052270, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-21_1024x.jpg?v=1573052270, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-13_6d525b73-1724-4872-8a7b-da03e9d24137_1024x.jpg?v=1573052270, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7752_1024x.jpg?v=1573052270, Prigipo new 1884371124322 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR 2224392994914 https://prigipo.com/products/chloi-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_chloe_necklace_silver_1024x.jpg?v=1573119052 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_chloe_necklace_silver_1024x.jpg?v=1573119052, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I8043_1024x.jpg?v=1573119055, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_chloe_necklace_silver_b_1024x.jpg?v=1573119055, Prigipo new 2224392994914 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 2150609223778 https://prigipo.com/products/chloi-kolie-kitrino-xryso-14k-me-diamanti https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/chloe_necklace_14k_diamond_1024x.jpg?v=1551962320 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/chloe_necklace_14k_diamond_1024x.jpg?v=1551962320, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine-chloe-necklace_1024x.jpg?v=1551962320, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/chloe_necklace_14k_diamond_b_1024x.jpg?v=1551962320, Prigipo new 2150609223778 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 325.00EUR 2150598705250 https://prigipo.com/products/chloi-kolie-lefko-xryso-14k-me-diamanti https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/chloe_necklace_14k_diamond_w_1024x.jpg?v=1553074681 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/chloe_necklace_14k_diamond_w_1024x.jpg?v=1553074681, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine-chloe-necklace_0892405b-2483-458f-9da8-746dd3fba49b_1024x.jpg?v=1553074681, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/chloe_necklace_14k_diamond_bw_1024x.jpg?v=1553074681, Prigipo new 2150598705250 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 325.00EUR 2224393945186 https://prigipo.com/products/chloi-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_chloe_necklace_gold_1024x.jpg?v=1573120691 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_chloe_necklace_gold_1024x.jpg?v=1573120691, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I8205_1024x.jpg?v=1573120698, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_chloe_necklace_gold_b_1024x.jpg?v=1573120698, Prigipo new 2224393945186 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 1884371550306 https://prigipo.com/products/chloi-skoularikia-karfota-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Chloe-new-earrings-platinum-side_1024x.jpg?v=1573120875 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Chloe-new-earrings-platinum-side_1024x.jpg?v=1573120875, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I8571_1024x.jpg?v=1573120884, Prigipo new 1884371550306 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 36.00EUR 1884371615842 https://prigipo.com/products/chloi-skoularikia-karfota-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Chloe-new-earrings-yellow-gold-side_1024x.jpg?v=1573120930 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Chloe-new-earrings-yellow-gold-side_1024x.jpg?v=1573120930, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I8588_1024x.jpg?v=1573120930, Prigipo new 1884371615842 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 36.00EUR 2224398925922 https://prigipo.com/products/chloi-skoularikia-s-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_chloe_stud_earrings_silver_1024x.jpg?v=1557224156 Prigipo new 2224398925922 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 2224399253602 https://prigipo.com/products/chloi-skoularikia-s-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_chloe_stud_earrings_gold_1024x.jpg?v=1557224238 Prigipo new 2224399253602 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 2224404824162 https://prigipo.com/products/chloi-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_chloe_earring_charm_silver_1024x.jpg?v=1570609671 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_chloe_earring_charm_silver_1024x.jpg?v=1570609671, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-95_1024x.jpg?v=1570609691, Prigipo new 2224404824162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 2224405446754 https://prigipo.com/products/chloi-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_chloe_earring_charm_gold_1024x.jpg?v=1557226203 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Toy_chloe_earring_charm_gold_1024x.jpg?v=1557226203, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy-hoop-earring-gold_65dd25f2-2544-433f-a466-3ea389c8a4b7_1024x.jpg?v=1557229509, Prigipo new 2224405446754 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 2152985329762 https://prigipo.com/products/chords-vraxioli-asimi-me-xrysa-trigona https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_chords_triangle_bracelet_silver_gold_1024x.jpg?v=1551962364 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_chords_triangle_bracelet_silver_gold_1024x.jpg?v=1551962364, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_chords_triangle_bracelet_silver_gold_b_1024x.jpg?v=1551962364, Prigipo new 2152985329762 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 389.00EUR 2152983199842 https://prigipo.com/products/chords-vraxioli-asimi-me-xryses-apsides https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_chords_arch_bracelet_silver_gold_1024x.jpg?v=1551962380 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_chords_arch_bracelet_silver_gold_1024x.jpg?v=1551962380, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine-chords-bracelet_1024x.jpg?v=1551962380, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_chords_arch_bracelet_silver_gold_b_1024x.jpg?v=1551962380, Prigipo new 2152983199842 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 249.00EUR 2152966029410 https://prigipo.com/products/chords-vraxioli-asimi-me-xrysous-romvous https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_chords_rhombus_bracelet_silver_gold_1024x.jpg?v=1551962392 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_chords_rhombus_bracelet_silver_gold_1024x.jpg?v=1551962392, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine-chords-bracelet_1c319972-653c-4ec8-a313-71e3df6213f9_1024x.jpg?v=1551962392, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_chords_rhombus_bracelet_silver_gold_b_1024x.jpg?v=1551962392, Prigipo new 2152966029410 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 409.00EUR 2132641218658 https://prigipo.com/products/crescendo-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_charm_necklace_silver_1024x.jpg?v=1554884509 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_charm_necklace_silver_1024x.jpg?v=1554884509, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento-necklace-charm-gold-b_b437536e-c664-4a0a-a749-463f2b7edca1_1024x.jpg?v=1554884509, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_charm_necklace_silver_b_1024x.jpg?v=1554884509, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/chain_silver_1024x.jpg?v=1554884509, Prigipo new 2132641218658 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 79.00EUR 2132628045922 https://prigipo.com/products/crescendo-kolie-mono-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_single_necklace_silver_1024x.jpg?v=1554884537 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_single_necklace_silver_1024x.jpg?v=1554884537, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento-necklace-single-gold_1024x.jpg?v=1554884537, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_single_necklace_silver_b_1024x.jpg?v=1554884537, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/chain_silver_1_1024x.jpg?v=1554884537, Prigipo new 2132628045922 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 65.00EUR 2132635058274 https://prigipo.com/products/crescendo-kolie-mono-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_single_necklace_gold_1024x.jpg?v=1575639222 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_single_necklace_gold_1024x.jpg?v=1575639222, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/XMAS19_0026_AT2I5198_1024x.jpg?v=1575639226, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_single_necklace_gold_b_1024x.jpg?v=1575639229, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/chain_gold_1_1024x.jpg?v=1575639229, Prigipo new 2132635058274 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 65.00EUR 2132667367522 https://prigipo.com/products/crescendo-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_charm_necklace_gold_1024x.jpg?v=1575639123 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_charm_necklace_gold_1024x.jpg?v=1575639123, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/XMAS19_0025_AT2I5203_1024x.jpg?v=1575639128, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_charm_necklace_gold_b_1024x.jpg?v=1575639128, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-28_1024x.jpg?v=1575639128, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/chain_gold_1024x.jpg?v=1575639136, Prigipo new 2132667367522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 79.00EUR 2132775141474 https://prigipo.com/products/crescendo-skoylarikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_earrings_L_silver_1024x.jpg?v=1573121269 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_earrings_L_silver_1024x.jpg?v=1573121269, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I8692_1024x.jpg?v=1573121269, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I8697_1024x.jpg?v=1573121269, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I8717_1024x.jpg?v=1573121269, Prigipo new 2132775141474 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 109.00EUR 2132789133410 https://prigipo.com/products/crescendo-skoularikia-kremasta-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_hoop_earrings_silver_1024x.jpg?v=1551194448 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_hoop_earrings_silver_1024x.jpg?v=1551194448, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_hoop_earrings_silver_b_1024x.jpg?v=1551194450, Prigipo new 2132789133410 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 47.00EUR 2132792344674 https://prigipo.com/products/crescendo-skoularikia-kremasta-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_hoop_earrings_gold_1024x.jpg?v=1551194718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_hoop_earrings_gold_1024x.jpg?v=1551194718, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_hoop_earrings_gold_b_1024x.jpg?v=1551194721, Prigipo new 2132792344674 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 47.00EUR 2132779630690 https://prigipo.com/products/crescendo-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_earrings_L_gold_1024x.jpg?v=1551194276 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento_earrings_L_gold_1024x.jpg?v=1551194276, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/crescento-earring-l-gold-b_1024x.jpg?v=1551962493, Prigipo new 2132779630690 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 109.00EUR 6700173557858 https://prigipo.com/products/extension-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Extension_Silver_Rhodium_Plated_1_1024x.jpg?v=1650367981 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Extension_Silver_Rhodium_Plated_1_1024x.jpg?v=1650367981, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Extension_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1650367981, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Extension_Silver_Rhodium_Plated_3_1024x.jpg?v=1650367982, Prigipo new 6700173557858 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 12.00EUR MINI_THRILLS 6700177326178 https://prigipo.com/products/extension-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Extension_Silver_Gold_Plated_1_1024x.jpg?v=1650368099 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Extension_Silver_Gold_Plated_1_1024x.jpg?v=1650368099, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Extension_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1650368099, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Extension_Silver_Gold_Plated_3_1024x.jpg?v=1650368099, Prigipo new 6700177326178 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 12.00EUR MINI_THRILLS 6696186937442 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-charm-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Charm_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649848313 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Charm_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649848313, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-neclace-charm-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1649848313, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Charm_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649848313, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Charm_Silver_Rhodium_Plated_3_1024x.jpg?v=1649848306, Prigipo new 6696186937442 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6696187002978 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-charm-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Charm_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649848317 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Charm_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649848317, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-neclace-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1649848317, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Charm_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649848317, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Charm_Silver_Gold_Plated_3_1024x.jpg?v=1649848314, Prigipo new 6696187002978 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6700107432034 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Silver_Rhodium_Plated_67b02ecf-b437-4ec4-b49a-5ad58f1404d1_1024x.jpg?v=1650363282 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Silver_Rhodium_Plated_67b02ecf-b437-4ec4-b49a-5ad58f1404d1_1024x.jpg?v=1650363282, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-bracelet-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1650363313, Prigipo new 6700107432034 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 28.00EUR MINI_THRILLS 6700107661410 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Silver_Gold_Plated_36947fa9-1064-4959-8243-e2817d5aa7ff_1024x.jpg?v=1650363288 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Silver_Gold_Plated_36947fa9-1064-4959-8243-e2817d5aa7ff_1024x.jpg?v=1650363288, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-bracelet-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1650363303, Prigipo new 6700107661410 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 28.00EUR MINI_THRILLS 6696179957858 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Silver_Rhodium_Plated_11361131-5acf-4cfa-a1be-d31a92720490_1024x.jpg?v=1649844089 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Silver_Rhodium_Plated_11361131-5acf-4cfa-a1be-d31a92720490_1024x.jpg?v=1649844089, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-ring-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649844120, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Silver_Rhodium_Plated_2_3e560be1-4f12-49fc-969d-cafe05a46d46_1024x.jpg?v=1649844120, Prigipo new 6696179957858 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 33.00EUR MINI_THRILLS 6696180023394 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Silver_Gold_Plated_250156cc-f399-42ad-aa27-15278709db8f_1024x.jpg?v=1649844099 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Silver_Gold_Plated_250156cc-f399-42ad-aa27-15278709db8f_1024x.jpg?v=1649844099, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1649844127, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Silver_Gold_Plated_2_85e0e6ab-9efd-4e6c-9f5f-236dfb86b873_1024x.jpg?v=1649844127, Prigipo new 6696180023394 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 33.00EUR MINI_THRILLS 6696186347618 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Rhodium_Plated_2_41db5a1c-a461-4cb7-989c-609216a34c2f_1024x.jpg?v=1649848080 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Rhodium_Plated_2_41db5a1c-a461-4cb7-989c-609216a34c2f_1024x.jpg?v=1649848080, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-neclace-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649848080, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Rhodium_Plated_a05fe113-2888-4a3b-be4d-f8ae6ba2157f_1024x.jpg?v=1649848080, Prigipo new 6696186347618 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 39.00EUR MINI_THRILLS 6696186380386 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Gold_Plated_2_b77923b2-5a06-42c6-ae79-6a2d842cce17_1024x.jpg?v=1649848088 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Gold_Plated_2_b77923b2-5a06-42c6-ae79-6a2d842cce17_1024x.jpg?v=1649848088, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-neclace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1649848088, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Silver_Gold_Plated_3bc203cf-0f3f-4108-9708-69a78e03346a_1024x.jpg?v=1649848088, Prigipo new 6696186380386 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 39.00EUR MINI_THRILLS 6700085313634 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-skoularikia-karfota-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Studs_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650359299 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Studs_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650359299, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-earring-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1650359351, Prigipo new 6700085313634 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 39.00EUR MINI_THRILLS 6700085379170 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-skoularikia-karfota-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Studs_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650359304 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Studs_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650359304, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-earring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1650359346, Prigipo new 6700085379170 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 39.00EUR MINI_THRILLS 6700085674082 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-skoularikia-krikoi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Huggie_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650359540 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Huggie_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650359540, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-earring-huggie-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1650359540, Prigipo new 6700085674082 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 44.00EUR MINI_THRILLS 6700085706850 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-skoularikia-krikoi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Huggie_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650359542 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Huggie_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650359542, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fish-bouquet-earring-huggie-gold-plated_1024x.jpg?v=1650359542, Prigipo new 6700085706850 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 44.00EUR MINI_THRILLS 6700258394210 https://prigipo.com/products/fizzy-amethyst-quartz-blueish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Amethyst_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Amethyst_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373856, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1650373923, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Amethyst_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650373923, Prigipo new 6700258394210 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 245.00EUR MINI_THRILLS 6700279955554 https://prigipo.com/products/fizzy-blue-topaz-white-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Blue_Topaz_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650375941 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Blue_Topaz_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650375941, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-round-14k-gold-d_361e3cb3-1ed4-4899-bf9e-23e92816c567_1024x.jpg?v=1650375941, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Blue_Topaz_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650375938, Prigipo new 6700279955554 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR MINI_THRILLS 6700750569570 https://prigipo.com/products/fizzy-blue-topaz-white-topaz-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444335 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444335, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-necklace-marquise-and-round-14k-gold-a_6497e704-c81f-4d98-8889-d2c6ea39f49b_1024x.jpg?v=1650444335, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Topaz_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650444326, Prigipo new 6700750569570 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 360.00EUR MINI_THRILLS 6700732842082 https://prigipo.com/products/fizzy-blue-topaz-white-topaz-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Double_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443444 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Double_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443444, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-earring-marquise-and-round-14k-gold-a_61a84fa3-adad-4399-80bc-cda29a1ccd4f_1024x.jpg?v=1650443444, Prigipo new 6700732842082 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 210.00EUR MINI_THRILLS 6700281004130 https://prigipo.com/products/fizzy-blueish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Degrade_Blue_Topaz_14K_Yellow_NEW_OCT2022_1024x.jpg?v=1666112063 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Degrade_Blue_Topaz_14K_Yellow_NEW_OCT2022_1024x.jpg?v=1666112063, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-3-marquise-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1666112063, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_NEW_OCT2022_1024x.jpg?v=1666112063, Prigipo new 6700281004130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 290.00EUR MINI_THRILLS 6700753485922 https://prigipo.com/products/fizzy-blueish-tourmaline-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Degrade_Blue_Topaz_14K_Yellow_NEW_OCT2022_1024x.jpg?v=1669890530 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Degrade_Blue_Topaz_14K_Yellow_NEW_OCT2022_1024x.jpg?v=1669890530, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-necklace-marquise-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1669890530, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Degrade_Blue_Topaz_14K_Yellow2_NEW_OCT2022_1024x.jpg?v=1669890530, Prigipo new 6700753485922 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 580.00EUR MINI_THRILLS 6700733694050 https://prigipo.com/products/fizzy-blue-topaz-skoularikia-huggies-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Topaz_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443439 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Topaz_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443439, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-earring-marquise-huggie-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650443439, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650442944, Prigipo new 6700733694050 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 440.00EUR MINI_THRILLS 6700279332962 https://prigipo.com/products/fizzy-brownish-tourmaline-white-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650375699 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650375699, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-round-14k-gold-g_5b3a42c9-2f92-4595-99e3-d9bbbed027c6_1024x.jpg?v=1650375734, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650375734, Prigipo new 6700279332962 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR MINI_THRILLS 6700749848674 https://prigipo.com/products/fizzy-brownish-tourmaline-white-topaz-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444248 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444248, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-necklace-marquise-and-round-14k-gold-d_1024x.jpg?v=1650444248, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650444248, Prigipo new 6700749848674 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 360.00EUR MINI_THRILLS 6700730810466 https://prigipo.com/products/fizzy-brownish-tourmaline-white-topaz-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Double_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650442650 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Double_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650442650, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-earring-marquise-and-round-14k-gold-b_2db0fb6e-bee6-47f8-bb2e-693ccf004044_1024x.jpg?v=1650442667, Prigipo new 6700730810466 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 210.00EUR MINI_THRILLS 6700740411490 https://prigipo.com/products/fizzy-brownish-tourmaline-skoularikia-huggies-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443578 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443578, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-earring-marquise-huggie-14k-gold-b_82694587-ad11-420f-bf43-a80bf190a800_1024x.jpg?v=1650443578, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443578, Prigipo new 6700740411490 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 440.00EUR MINI_THRILLS 6700252004450 https://prigipo.com/products/fizzy-brownish-red-garnet-yellowish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Red_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373539 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Red_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373539, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-14k-gold-e_1024x.jpg?v=1650373566, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Red_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650373566, Prigipo new 6700252004450 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 245.00EUR MINI_THRILLS 6700255740002 https://prigipo.com/products/fizzy-citrine-quartz-blue-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Citrine_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373781 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Citrine_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373781, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-14k-gold-a_422623d7-fb79-4b09-adf9-41c61af0ba35_1024x.jpg?v=1650373781, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Citrine_Topaz_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650373779, Prigipo new 6700255740002 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 245.00EUR MINI_THRILLS 6700247122018 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-pinkish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Tourmaline_Greenish_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373312 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Tourmaline_Greenish_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373312, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-rope-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1650373312, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Tourmaline_Greenish_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650373280, Prigipo new 6700247122018 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 245.00EUR MINI_THRILLS 6700271140962 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-white-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650375494 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650375494, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-round-14k-gold-d_1024x.jpg?v=1650375494, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650375488, Prigipo new 6700271140962 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR MINI_THRILLS 6700748374114 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-white-topaz-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444129 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444129, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-necklace-marquise-and-round-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1650444129, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650444128, Prigipo new 6700748374114 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 360.00EUR MINI_THRILLS 6700729729122 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-white-topaz-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Double_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650442458 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Double_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650442458, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-earring-marquise-and-round-14k-gold-a_eb2f90d8-32ff-4956-a406-f49e02c16dfc_1024x.jpg?v=1650442458, Prigipo new 6700729729122 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 210.00EUR MINI_THRILLS 6700280610914 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650376042 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650376042, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-3-marquise-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1650376163, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650376163, Prigipo new 6700280610914 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 290.00EUR MINI_THRILLS 6700752339042 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Degrade_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444508 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Degrade_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444508, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-necklace-marquise-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650444544, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Degrade_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650444544, Prigipo new 6700752339042 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 580.00EUR MINI_THRILLS 6700738642018 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-skoularikia-huggies-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443485 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443485, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-earring-marquise-huggie-14k-gold-a_385d804e-9c75-4e06-ad0b-69c2eeb7575d_1024x.jpg?v=1650443485, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443485, Prigipo new 6700738642018 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 440.00EUR MINI_THRILLS 6700266946658 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-white-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650374707 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650374707, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-round-14k-gold-e_1024x.jpg?v=1650374754, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650374754, Prigipo new 6700266946658 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR MINI_THRILLS 6700746735714 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-white-topaz-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443955 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443955, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-necklace-marquise-and-round-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1650443984, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443984, Prigipo new 6700746735714 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 360.00EUR MINI_THRILLS 6700726714466 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-white-topaz-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Double_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650442290 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Double_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650442290, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-earring-marquise-and-round-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1650442306, Prigipo new 6700726714466 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 210.00EUR MINI_THRILLS 6700281200738 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650376464 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650376464, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-3-marquise-14k-gold-h_1024x.jpg?v=1650376507, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650376507, Prigipo new 6700281200738 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 290.00EUR MINI_THRILLS 6700754698338 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Degrade_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444732 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Degrade_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444732, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-necklace-marquise-14k-gold-d_1024x.jpg?v=1650444757, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Degrade_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650444757, Prigipo new 6700754698338 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 580.00EUR MINI_THRILLS 6700736708706 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-skoularikia-huggies-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443313 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443313, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-earring-marquise-huggie-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1650443313, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443313, Prigipo new 6700736708706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 440.00EUR MINI_THRILLS 6700243779682 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-amethyst-quartz-blueish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Amethyst_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372920 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Amethyst_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372920, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-14k-gold-g_1024x.jpg?v=1650372961, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Amethyst_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650372961, Prigipo new 6700243779682 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 275.00EUR MINI_THRILLS 6700166807650 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-blue-topaz-%CE%B4daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Blue_Topaz_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650367363 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Blue_Topaz_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650367363, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-rope-14k-gold-e_1024x.jpg?v=1650367389, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Blue_Topaz_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650367389, Prigipo new 6700166807650 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 170.00EUR MINI_THRILLS 6700161499234 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-brownish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650367148 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650367148, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-all-rings-a_1024x.jpg?v=1650367192, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650367192, Prigipo new 6700161499234 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 170.00EUR MINI_THRILLS 6700237029474 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-brownish-red-garnet-yellowish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Red_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372397 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Red_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372397, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-all-rings-a_f225b12b-e117-444c-b1c4-ba3998501e3b_1024x.jpg?v=1650372444, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Red_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650372444, Prigipo new 6700237029474 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 275.00EUR MINI_THRILLS 6700240568418 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-citrine-quartz-blue-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Citrine_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372668 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Citrine_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372668, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-rope-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650372720, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Citrine_Topaz_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650372720, Prigipo new 6700240568418 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 275.00EUR MINI_THRILLS 6700232736866 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-greenish-pinkish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Tourmaline_Greenish_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372161 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Tourmaline_Greenish_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372161, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650372192, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Tourmaline_Greenish_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650372192, Prigipo new 6700232736866 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 275.00EUR MINI_THRILLS 6700158582882 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-greenish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Greeknish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650366693 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Greeknish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650366693, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-all-rings-b_1024x.jpg?v=1650366740, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Greeknish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650366740, Prigipo new 6700158582882 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 170.00EUR MINI_THRILLS 6700155142242 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-pinkish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650366452 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650366452, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-rope-14k-gold-f_1024x.jpg?v=1650366483, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650366483, Prigipo new 6700155142242 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 170.00EUR MINI_THRILLS 6700149964898 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-yellowish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650366067 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650366067, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-rope-14k-gold-d_1024x.jpg?v=1650366120, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650366120, Prigipo new 6700149964898 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 170.00EUR MINI_THRILLS 6700261703778 https://prigipo.com/products/fizzy-yellowish-tourmaline-white-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650374328 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650374328, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-ring-marquise-and-round-14k-gold-g_1024x.jpg?v=1650374328, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650374326, Prigipo new 6700261703778 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR MINI_THRILLS 6700742213730 https://prigipo.com/products/fizzy-yellowish-tourmaline-white-topaz-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443857 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443857, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-necklace-marquise-and-round-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650443857, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Double_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443855, Prigipo new 6700742213730 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 360.00EUR MINI_THRILLS 6700282871906 https://prigipo.com/products/fizzy-yellowish-tourmaline-white-topaz-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Double_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650377104 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earrings_Double_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650377104, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-earring-marquise-and-round-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650377104, Prigipo new 6700282871906 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 210.00EUR MINI_THRILLS 6700735627362 https://prigipo.com/products/fizzy-yellowish-tourmaline-skoularikia-huggies-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443047 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443047, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fizzy-earring-marquise-huggie-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1650443047, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Huggies_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443047, Prigipo new 6700735627362 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 440.00EUR MINI_THRILLS 6550123872354 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-arch-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-arch-necklace-silver_1024x.jpg?v=1619099246 Prigipo new 6550123872354 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 100.00EUR 6550128296034 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-arch-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-necklace-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1619099285 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-necklace-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1619099285, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1620999938, Prigipo new 6550128296034 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 330.00EUR 6550124691554 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-arch-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-arch-earrings-silver_1024x.jpg?v=1619099389 Prigipo new 6550124691554 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 147.00EUR 6550129377378 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-arch-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1619099403 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1619099403, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-earrings-14k-yellow-gold-c_1024x.jpg?v=1620999988, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-earrings-14k-yellow-gold-a_32db8a99-7f46-4ff5-aa15-0a7f100d5572_1024x.jpg?v=1620999988, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-earrings-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621001265, Prigipo new 6550129377378 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 370.00EUR 6550123118690 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-half-and-half-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-necklace-half-and-half-silver-b_1024x.jpg?v=1619099727 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-necklace-half-and-half-silver-b_1024x.jpg?v=1619099727, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-necklace-half-and-half-silver_1024x.jpg?v=1619099727, Prigipo new 6550123118690 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 145.00EUR 6550127607906 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-half-and-half-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-necklace-half-and-half-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621003449 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-necklace-half-and-half-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621003449, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621003449, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-necklace-half-and-half-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621003449, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621003449, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-c_1024x.jpg?v=1621003449, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-d_1024x.jpg?v=1621003449, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-e_1024x.jpg?v=1621003449, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-f_1024x.jpg?v=1621003449, Prigipo new 6550127607906 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 224.00EUR 6550122594402 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-triple-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-silver-a_1024x.jpg?v=1619099754 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-silver-a_1024x.jpg?v=1619099754, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-silver-b_1024x.jpg?v=1619099754, Prigipo new 6550122594402 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 89.00EUR 6550127345762 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-triple-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1619099772 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1619099772, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-14k-yellow-gold-a_ce58a577-bff5-4a7e-ae9b-4db12b2cd934_1024x.jpg?v=1621000026, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621000026, Prigipo new 6550127345762 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 540.00EUR 6550126002274 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-bracelet-silver_1024x.jpg?v=1619099785 Prigipo new 6550126002274 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 69.00EUR 6550129967202 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-bracelet-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1619099791 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-bracelet-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1619099791, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-bracelet-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621000030, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-bracelet-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621000030, Prigipo new 6550129967202 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 109.00EUR 6550121709666 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-silver-c_1024x.jpg?v=1619099813 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-silver-c_1024x.jpg?v=1619099813, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-silver-a_1024x.jpg?v=1619099813, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-silver-b_1024x.jpg?v=1619099813, Prigipo new 6550121709666 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 84.00EUR 6550126821474 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-14k-yellow-gold-c_1024x.jpg?v=1619099835 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-14k-yellow-gold-c_1024x.jpg?v=1619099835, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-14k-yellow-gold-a_adc50d3f-4e5d-4b96-a138-32d43f36541b_1024x.jpg?v=1621000070, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621000070, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-14k-yellow-gold-b_745a9da7-a85b-49c2-bb9e-54eff05b8c0e_1024x.jpg?v=1621000070, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621000070, Prigipo new 6550126821474 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 530.00EUR 6550124134498 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-karfota-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-silver_1024x.jpg?v=1619099851 Prigipo new 6550124134498 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 95.00EUR 6550128525410 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1619099862 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1619099862, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621001374, Prigipo new 6550128525410 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 115.00EUR 6550128984162 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k-me-diamanti https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-yellow-gold-with-diamond_1024x.jpg?v=1619099874 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-yellow-gold-with-diamond_1024x.jpg?v=1619099874, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-yellow-gold-with-diamond-a_1024x.jpg?v=1621000180, Prigipo new 6550128984162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 165.00EUR 6550129180770 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-karfota-lefko-xryso-14k-me-diamanti https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-white-gold-with-diamond_1024x.jpg?v=1619099886 Prigipo new 6550129180770 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 165.00EUR 6550125445218 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-kremasta-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-silver-a_1024x.jpg?v=1619099904 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-silver-a_1024x.jpg?v=1619099904, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-silver-b_1024x.jpg?v=1619099904, Prigipo new 6550125445218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 127.00EUR 6550129541218 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-kremasta-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1619099917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1619099917, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-14k-yellow-gold-a_3fc28aff-21a8-4005-9668-d80d2a8046ae_1024x.jpg?v=1621000209, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621000209, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-14k-yellow-gold-b_e659e895-3bca-4e48-b27c-22b751b13cbb_1024x.jpg?v=1621000208, Prigipo new 6550129541218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 147.00EUR 6546916343906 https://prigipo.com/products/gang-skoulariki-me-alisida-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-chain-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618828925 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-chain-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618828925, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-gang-cuff-earring-with-chain-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000234, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-chain-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618828925, Prigipo new 6546916343906 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 65.00EUR 6546916474978 https://prigipo.com/products/gang-skoulariki-me-alisida-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-chain-gold-plated_1024x.jpg?v=1618828933 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-chain-gold-plated_1024x.jpg?v=1618828933, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-gang-cuff-earring-with-chain-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000238, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-chain-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618828933, Prigipo new 6546916474978 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 65.00EUR 6546916835426 https://prigipo.com/products/gang-skoulariki-me-margaritaria-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-pearl-chain-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618501243 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-pearl-chain-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618501243, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-gang-cuff-earring-with-pearl-chain-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000247, Prigipo new 6546916835426 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 110.00EUR 6546916900962 https://prigipo.com/products/gang-skoulariki-me-margaritaria-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-pearl-chain-gold-plated_1024x.jpg?v=1618501269 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-pearl-chain-gold-plated_1024x.jpg?v=1618501269, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-gang-cuff-earring-with-pearl-chain-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000255, Prigipo new 6546916900962 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 110.00EUR 2224179970146 https://prigipo.com/products/gang-dipla-skoularikia-gyalistera-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_double_earrings_silver_glossy_1024x.jpg?v=1573050929 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_double_earrings_silver_glossy_1024x.jpg?v=1573050929, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I6872_1024x.jpg?v=1573050929, Prigipo new 2224179970146 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 95.00EUR 2224180199522 https://prigipo.com/products/gang-dipla-skoularikia-gyalistera-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_double_earrings_gold_glossy_1024x.jpg?v=1573049681 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_double_earrings_gold_glossy_1024x.jpg?v=1573049681, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I6347_1024x.jpg?v=1573049681, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I6390_1024x.jpg?v=1573049681, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I6417_1024x.jpg?v=1573049681, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I6442_1024x.jpg?v=1573049681, Prigipo new 2224180199522 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 95.00EUR 2224178757730 https://prigipo.com/products/gang-dipla-skoularikia-mat-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_double_earrings_silver_matte_1024x.jpg?v=1557151741 Prigipo new 2224178757730 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 85.00EUR 2224179740770 https://prigipo.com/products/gang-dipla-skoularikia-mat-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_double_earrings_gold_matte_1024x.jpg?v=1557152026 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_double_earrings_gold_matte_1024x.jpg?v=1557152026, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-19_1024x.jpg?v=1570182626, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-21_c5b4f239-92f9-480d-a258-92f5c7a1fbc6_1024x.jpg?v=1570182631, Prigipo new 2224179740770 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 85.00EUR 2224177905762 https://prigipo.com/products/gang-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_necklace_silver_1024x.jpg?v=1557151381 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_necklace_silver_1024x.jpg?v=1557151381, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_necklace_silver_b_1024x.jpg?v=1557151383, Prigipo new 2224177905762 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 49.00EUR 2224178495586 https://prigipo.com/products/gang-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_necklace_gold_1024x.jpg?v=1557151536 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_necklace_gold_1024x.jpg?v=1557151536, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_necklace_gold_b_1024x.jpg?v=1557151539, Prigipo new 2224178495586 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 49.00EUR 2224180953186 https://prigipo.com/products/gang-tripla-skoularikia-gyalistera-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_triple_earrings_silver_glossy_1024x.jpg?v=1614851547 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_triple_earrings_silver_glossy_1024x.jpg?v=1614851547, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/61563AC0-2D7D-4AC9-A61A-F349EC3E6080_1024x.jpg?v=1614851547, Prigipo new 2224180953186 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 110.00EUR 2224181379170 https://prigipo.com/products/gang-tripla-skoularikia-gyalistera-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_triple_earrings_gold_glossy_1024x.jpg?v=1573120731 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_triple_earrings_gold_glossy_1024x.jpg?v=1573120731, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I8222_1024x.jpg?v=1573120731, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I8226_1024x.jpg?v=1573120731, Prigipo new 2224181379170 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 110.00EUR 2224180527202 https://prigipo.com/products/gang-tripla-skoularikia-mat-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_triple_earrings_silver_matte_1024x.jpg?v=1557152338 Prigipo new 2224180527202 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 100.00EUR 2224180691042 https://prigipo.com/products/gang-tripla-skoularikia-mat-xrys%CE%BF https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/gang_triple_earrings_gold_matte_1024x.jpg?v=1557152399 Prigipo new 2224180691042 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 100.00EUR 2113595539554 https://prigipo.com/products/gloria-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_ring_silver_8b994c3d-a178-4042-a1f7-97d98e55dd92_1024x.jpg?v=1573051550 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_ring_silver_8b994c3d-a178-4042-a1f7-97d98e55dd92_1024x.jpg?v=1573051550, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7399_1024x.jpg?v=1573051558, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7387_c768582f-7bb2-413a-b243-37d8024a1775_1024x.jpg?v=1573051558, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7382_1024x.jpg?v=1573051558, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7389_1024x.jpg?v=1573051558, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_ring_silver_b_74f618aa-dd23-4ac3-b45a-c810f74fa54e_1024x.jpg?v=1573051558, Prigipo new 2113595539554 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 70.00EUR 2114118385762 https://prigipo.com/products/gloria-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_ring_gold_1024x.jpg?v=1570195979 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_ring_gold_1024x.jpg?v=1570195979, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-32_1024x.jpg?v=1570195979, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_ring_gold_b_1024x.jpg?v=1570195979, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-34_1024x.jpg?v=1570195979, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-44_1024x.jpg?v=1570195979, Prigipo new 2114118385762 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 70.00EUR 2114122154082 https://prigipo.com/products/gloria-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_earrings_silver_21a56ffb-72cc-4bee-942a-419c4f5d95ef_1024x.jpg?v=1573051660 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_earrings_silver_21a56ffb-72cc-4bee-942a-419c4f5d95ef_1024x.jpg?v=1573051660, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7389_6fe24504-0bd4-4a8f-9b8c-9b7a48174a71_1024x.jpg?v=1573051665, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_earrings_silver_b_6b88a0d5-6d95-4fac-bed8-8076d8cdd3ce_1024x.jpg?v=1573051665, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7395_1024x.jpg?v=1573051660, Prigipo new 2114122154082 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 65.00EUR 2114122612834 https://prigipo.com/products/gloria-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_earrings_gold_1024x.jpg?v=1570609075 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_earrings_gold_1024x.jpg?v=1570609075, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-82_1024x.jpg?v=1570609075, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-81_1024x.jpg?v=1570609075, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Gloria_earrings_gold_b_1024x.jpg?v=1570609075, Prigipo new 2114122612834 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 65.00EUR 6700124733538 https://prigipo.com/products/half-half-coral-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Coral_Silver_1024x.jpg?v=1650364401 Prigipo new 6700124733538 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6700142362722 https://prigipo.com/products/half-half-coral-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Coral_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650365595 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Coral_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650365595, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/half-and-half-bracelet-coral-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1650365650, Prigipo new 6700142362722 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 140.00EUR MINI_THRILLS 6697218015330 https://prigipo.com/products/half-half-coral-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Coral_Silver_1024x.jpg?v=1650030587 Prigipo new 6697218015330 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6697221226594 https://prigipo.com/products/half-half-coral-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Coral_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650031018 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Coral_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650031018, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/half-and-half-necklace-coral-14k-gold_1024x.jpg?v=1650031035, Prigipo new 6697221226594 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 6700125061218 https://prigipo.com/products/half-half-lapis-lazuli-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Lapis_Lazuli_Silver_NEW_1024x.jpg?v=1652870696 Prigipo new 6700125061218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6700142952546 https://prigipo.com/products/half-half-lapis-lazuli-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Lapis_Lazuli_14K_Yellow_Gold_NEW_1024x.jpg?v=1652870724 Prigipo new 6700142952546 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 140.00EUR MINI_THRILLS 6697218343010 https://prigipo.com/products/half-half-lapis-lazuli-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Lapis_Lazuli_Silver_NEW_1024x.jpg?v=1652870738 Prigipo new 6697218343010 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6697222111330 https://prigipo.com/products/half-half-lapis-lazuli-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Lapis_Lazuli_14K_Yellow_Gold_NEW_1024x.jpg?v=1652870760 Prigipo new 6697222111330 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 6700125192290 https://prigipo.com/products/half-half-malachite-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Malachite_Silver_1024x.jpg?v=1650364416 Prigipo new 6700125192290 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6700143116386 https://prigipo.com/products/half-half-malachite-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Malachite_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650365606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Malachite_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650365606, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/half-and-half-bracelet-malachite-14k-gold_1024x.jpg?v=1650365638, Prigipo new 6700143116386 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 140.00EUR MINI_THRILLS 6697217589346 https://prigipo.com/products/half-half-malachite-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Malachite_Silver_1024x.jpg?v=1650030253 Prigipo new 6697217589346 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6697219162210 https://prigipo.com/products/half-half-malachite-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Malachite_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650030818 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Malachite_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650030818, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/half-and-half-necklace-malachite-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1650030841, Prigipo new 6697219162210 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 6700125519970 https://prigipo.com/products/half-half-tourmaline-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Tourmaline_Silver_1024x.jpg?v=1650364422 Prigipo new 6700125519970 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6700143149154 https://prigipo.com/products/half-half-tourmaline-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Tourmaline_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650365611 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Tourmaline_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650365611, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/half-and-half-bracelet-tourmaline-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650365631, Prigipo new 6700143149154 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 140.00EUR MINI_THRILLS 6697217851490 https://prigipo.com/products/half-half-tourmaline-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Tourmaline_Silver_1024x.jpg?v=1650030477 Prigipo new 6697217851490 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6697220505698 https://prigipo.com/products/half-half-tourmaline-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Tourmaline_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650030923 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Tourmaline_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650030923, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/half-and-half-necklace-tourmaline-14k-gold_1024x.jpg?v=1650030923, Prigipo new 6697220505698 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 1884372598882 https://prigipo.com/products/half-pipe-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Half-Pipe-new-earrings-platinum-up_1024x.jpg?v=1570181743 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Half-Pipe-new-earrings-platinum-up_1024x.jpg?v=1570181743, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-4_1024x.jpg?v=1570181743, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Half-Pipe-new-earrings-platinum-down_1024x.jpg?v=1570181743, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-11_73b85ad5-2ecf-478d-90d8-0de49305b5f5_1024x.jpg?v=1570181743, Prigipo new 1884372598882 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 82.00EUR 4366776664162 https://prigipo.com/products/half-pipe-skoularikia-gyalistera-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Half-Pipes-GlossyA-Pt_1024x.jpg?v=1582033150 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Half-Pipes-GlossyA-Pt_1024x.jpg?v=1582033150, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/half_pipe_polished_earring_silver_1024x.jpg?v=1583851924, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Half-Pipes-GlossyB-Pt_1024x.jpg?v=1583851924, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/half_pipe_polished_earring_silver_1_1024x.jpg?v=1583851920, Prigipo new 4366776664162 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 92.00EUR 4366777286754 https://prigipo.com/products/half-pipe-skoularikia-gyalistera-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Half-Pipes-GlossyA-Gold_1024x.jpg?v=1584011233 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Half-Pipes-GlossyA-Gold_1024x.jpg?v=1584011233, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/half_pipe_polished_earring_gold_1_1024x.jpg?v=1584011233, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Half-Pipes-GlossyB-Gold_1024x.jpg?v=1584011233, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/half_pipe_polished_earring_gold_2_1024x.jpg?v=1584011233, Prigipo new 4366777286754 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 92.00EUR 1884372861026 https://prigipo.com/products/half-pipe-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Half-Pipe-new-earrings-yellow-gold-up_1024x.jpg?v=1547716287 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Half-Pipe-new-earrings-yellow-gold-up_1024x.jpg?v=1547716287, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Insight-Collection-Half-Pipe-earrings-gold2_1024x.jpg?v=1547716287, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Half-Pipe-new-earrings-yellow-gold-down_1024x.jpg?v=1547716287, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Insight-Collection-Half-Pipe-earrings-gold1_1024x.jpg?v=1547716287, Prigipo new 1884372861026 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 82.00EUR 4369218535522 https://prigipo.com/products/heartlette-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_1024x.jpg?v=1665387540 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_1024x.jpg?v=1665387540, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-ring-rhodium-plated-d_1024x.jpg?v=1665387540, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-ring-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665390982, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665390982, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665387540, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387540, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665387540, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665387540, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665387540, Prigipo new 4369218535522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 29.00EUR 4369218568290 https://prigipo.com/products/heartlette-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_1024x.jpg?v=1665387555 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_1024x.jpg?v=1665387555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665387555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-ring-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1665387555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665387555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665387555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665387555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665387555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665387555, Prigipo new 4369218568290 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 29.00EUR 4369218633826 https://prigipo.com/products/heartlette-skoularikia-karfota-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Silver_1024x.jpg?v=1665387574 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Silver_1024x.jpg?v=1665387574, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-earring-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665387574, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-earring-rhodium-plated-d_1024x.jpg?v=1665387574, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Silver_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665387574, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Silver_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665387574, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Silver_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387574, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Silver_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665387574, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Silver_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665387574, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Silver_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665387574, Prigipo new 4369218633826 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 29.00EUR 4369218666594 https://prigipo.com/products/heartlette-skoularikia-karfota-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Gold_1024x.jpg?v=1665387597 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Gold_1024x.jpg?v=1665387597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-earring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665387597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-earring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665387597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Gold_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665387597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Gold_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665387597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Gold_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Gold_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665387597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Gold_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665387597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_EarringStud_Gold_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665387597, Prigipo new 4369218666594 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 29.00EUR 6544372695138 https://prigipo.com/products/heartlette-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Silver_1024x.jpg?v=1665387625 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Silver_1024x.jpg?v=1665387625, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-earring-charm-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665387625, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-earring-charm-rhodium-plated-c_1024x.jpg?v=1665387625, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Silver_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665387625, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Silver_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665387625, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Silver_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387625, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Silver_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665387625, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Silver_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665387625, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Silver_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665387625, Prigipo new 6544372695138 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 11.50EUR 6544374431842 https://prigipo.com/products/heartlette-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Gold_1024x.jpg?v=1665387641 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Gold_1024x.jpg?v=1665387641, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1665387641, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/heartlette-earring-charm-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1665387641, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Gold_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665387641, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Gold_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665387641, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Gold_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387641, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Gold_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665387641, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Gold_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665387641, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Heartlette_Colouring_Charm_Gold_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665387641, Prigipo new 6544374431842 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 11.50EUR 6546915885154 https://prigipo.com/products/irene-on-fridays-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-bracelet-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618486988 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-bracelet-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618486988, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-fridays-bracelet-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000330, Prigipo new 6546915885154 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 99.00EUR 6546915983458 https://prigipo.com/products/irene-on-fridays-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1618487259 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1618487259, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-fridays-bracelet-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000335, Prigipo new 6546915983458 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 99.00EUR 6546913853538 https://prigipo.com/products/irene-on-fridays-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618487594 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618487594, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-fridays-ring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000349, Prigipo new 6546913853538 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 40.00EUR 6546913919074 https://prigipo.com/products/irene-on-fridays-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618487715 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618487715, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-fridays-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000360, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-fridays-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000361, Prigipo new 6546913919074 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 40.00EUR 6546915328098 https://prigipo.com/products/irene-on-fridays-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1621001462 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1621001462, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-fridays-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001462, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001462, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-fridays-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001462, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-fridays-earrings-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621001462, Prigipo new 6546915328098 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 65.00EUR 6546915360866 https://prigipo.com/products/irene-on-fridays-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1621001470 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1621001470, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-fridays-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001470, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-fridays-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001470, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-fridays-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001470, Prigipo new 6546915360866 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 65.00EUR 6546915459170 https://prigipo.com/products/irene-on-mondays-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-mondays-bracelet-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495152 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-mondays-bracelet-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495152, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-mondays-bracelet-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000421, Prigipo new 6546915459170 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 89.00EUR 6546915655778 https://prigipo.com/products/irene-on-mondays-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-mondays-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1618495163 Prigipo new 6546915655778 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 89.00EUR 6546913493090 https://prigipo.com/products/irene-on-mondays-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-mondays-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618494466 Prigipo new 6546913493090 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 35.00EUR 6546913525858 https://prigipo.com/products/irene-on-mondays-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-mondays-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618495047 Prigipo new 6546913525858 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 35.00EUR 6546914803810 https://prigipo.com/products/irene-on-mondays-skoularikia-krikoi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-mondays-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495263 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-mondays-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495263, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-mondays-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000521, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-mondays-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000521, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-mondays-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001527, Prigipo new 6546914803810 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR 6546915000418 https://prigipo.com/products/irene-on-mondays-skoularikia-krikoi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-mondays-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618495279 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-mondays-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618495279, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-mondays-earrings-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621001562, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-mondays-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001562, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-mondays-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001562, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-mondays-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001560, Prigipo new 6546915000418 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR 6546915786850 https://prigipo.com/products/irene-on-sundays-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-bracelet-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495665 Prigipo new 6546915786850 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 89.00EUR 6546915819618 https://prigipo.com/products/irene-on-sundays-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1618495668 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1618495668, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-sundays-bracelet-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000512, Prigipo new 6546915819618 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 89.00EUR 6546913624162 https://prigipo.com/products/irene-on-sundays-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495482 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495482, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-sundays-ring-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000528, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-sundays-ring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000528, Prigipo new 6546913624162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 35.00EUR 6546913689698 https://prigipo.com/products/irene-on-sundays-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618495491 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618495491, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-sundays-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000543, Prigipo new 6546913689698 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 35.00EUR 6546915197026 https://prigipo.com/products/irene-on-sundays-skoularikia-krikoi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495580 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495580, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-sundays-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-sundays-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001627, Prigipo new 6546915197026 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR 6546915229794 https://prigipo.com/products/irene-on-sundays-skoularikia-krikoi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618495587 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618495587, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-sundays-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000560, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-irene-on-sundays-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000560, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-irene-on-sundays-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001638, Prigipo new 6546915229794 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR 2224204972130 https://prigipo.com/products/its-a-date-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_silver_2_1024x.jpg?v=1573050320 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_silver_2_1024x.jpg?v=1573050320, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I6648_1024x.jpg?v=1573050368, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_silver_3_1024x.jpg?v=1573050368, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_silver_2b_1024x.jpg?v=1573050368, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I6691_1024x.jpg?v=1573050368, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_silver_4_1024x.jpg?v=1573050368, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_silver_3b_1024x.jpg?v=1573050368, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I6699_1024x.jpg?v=1573050368, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_silver_5_1024x.jpg?v=1573050368, Prigipo new 2224204972130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 119.00EUR 2224205299810 https://prigipo.com/products/its-a-date-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_gold_1024x.jpg?v=1557155867 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_gold_1024x.jpg?v=1557155867, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_gold_2_1024x.jpg?v=1557155870, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_gold_2b_1024x.jpg?v=1557155873, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_gold_3_1024x.jpg?v=1557155876, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_gold_3b_1024x.jpg?v=1557155879, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_gold_4_1024x.jpg?v=1557155882, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_gold_4b_1024x.jpg?v=1557155885, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_gold_5_1024x.jpg?v=1557155888, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/it_s_a_date_necklase_gold_5b_1024x.jpg?v=1557155891, Prigipo new 2224205299810 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 119.00EUR 6546917458018 https://prigipo.com/products/jo-skoularikia-krikoi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618495743 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618495743, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-jo-hoop-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000614, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000614, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-jo-hoop-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000614, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621000614, Prigipo new 6546917458018 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 130.00EUR 6546917490786 https://prigipo.com/products/jo-skoularikia-krikoi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618495750 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618495750, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-jo-hoop-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000609, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000609, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621000609, Prigipo new 6546917490786 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 130.00EUR 6547121668194 https://prigipo.com/products/just-in-case-of-sleepover-thiki-kosmimaton https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_10_1024x.jpg?v=1617972461 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_10_1024x.jpg?v=1617972461, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_1_1024x.jpg?v=1619086117, Prigipo new 6547121668194 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 29.00EUR 6547123208290 https://prigipo.com/products/just-in-case-of-staying-home-thiki-kosmimaton https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_12_1024x.jpg?v=1617972412 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_12_1024x.jpg?v=1617972412, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_8_1024x.jpg?v=1617972412, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/JIC_9_1024x.jpg?v=1617972412, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_6_1024x.jpg?v=1617972412, Prigipo new 6547123208290 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 119.00EUR 6547122749538 https://prigipo.com/products/just-in-case-of-vacay-thiki-kosmimaton https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_9_1024x.jpg?v=1617972131 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_9_1024x.jpg?v=1617972131, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_5_1024x.jpg?v=1617972131, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_11_1024x.jpg?v=1617972131, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/JIC_19_1024x.jpg?v=1617972131, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_4_1024x.jpg?v=1617972131, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/JIC_22_1024x.jpg?v=1617972131, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/PRODUCT_JIC_3_1024x.jpg?v=1617972131, Prigipo new 6547122749538 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 79.00EUR 4366790426722 https://prigipo.com/products/kirki-skoulariki-cuff-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/KirkiA-Pt_1024x.jpg?v=1582036081 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/KirkiA-Pt_1024x.jpg?v=1582036081, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/KirkiB-Pt_1024x.jpg?v=1582036081, Prigipo new 4366790426722 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 49.00EUR 4366790492258 https://prigipo.com/products/kirki-skoulariki-cuff-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/KirkiA-Gold_1024x.jpg?v=1582036123 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/KirkiA-Gold_1024x.jpg?v=1582036123, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Kirki_cuff_gold_1024x.jpg?v=1583851732, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/KirkiB-Gold_1024x.jpg?v=1582036123, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Kirki_cuff_gold_1_1024x.jpg?v=1583851732, Prigipo new 4366790492258 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 49.00EUR 1884372959330 https://prigipo.com/products/kliki-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15003-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BC_CE_1024x.jpg?v=1573052679 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15003-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BC_CE_1024x.jpg?v=1573052679, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I7817_1024x.jpg?v=1573052679, Prigipo new 1884372959330 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 69.00EUR 1884373188706 https://prigipo.com/products/kliki-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15004-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BC_CE_B5-_C_1024x.jpg?v=1543418591 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/B15004-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BC_CE_B5-_C_1024x.jpg?v=1543418591, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/girl-wearing-handmade-prigipo-jewelry1-silver-gold-plated_2ae41063-ed9b-41cc-82ae-d96cd2034c2d_1024x.jpg?v=1543418591, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CE_BA_CE_BF_CF_81_CE_B9_CF_84_CF_83_CE_B9-4-_CE_BC_CE_B5-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CF_8C_CE_BB_CE_B9_CE_B1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CF_83_CF_87_CE_B7_CE_BC_CE_B1_CF_84_C_e59c7709-4df6-4a6d-995c-cbd6686edfb6_1024x.jpg?v=1543418591, Prigipo new 1884373188706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 69.00EUR 6814181064802 https://prigipo.com/products/lucky-charm-braille-revamp https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2013_Breille2_1024x.jpg?v=1668696178 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2013_Breille2_1024x.jpg?v=1668696178, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2013_Braille_1024x.jpg?v=1668696205, Prigipo new 6814181064802 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 33.00EUR 6814469390434 https://prigipo.com/products/lucky-charm-break-of-day-revamp https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2022_Break3_5dff52cd-6697-4d54-8099-38afefcba619_1024x.jpg?v=1668763615 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2022_Break3_5dff52cd-6697-4d54-8099-38afefcba619_1024x.jpg?v=1668763615, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2022_Break3_1024x.jpg?v=1668763615, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2022_Break2_1024x.jpg?v=1668763615, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2022_Break_1024x.jpg?v=1668763615, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2022_Break_1399eca3-f246-46bc-861e-38f2f0a9f3d6_1024x.jpg?v=1668763615, Prigipo new 6814469390434 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 69.00EUR 6814459527266 https://prigipo.com/products/lucky-charm-constellation-revamp https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2016_Stars_0b82e349-00c0-4788-a506-0d94177dd4ee_1024x.jpg?v=1668759174 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2016_Stars_0b82e349-00c0-4788-a506-0d94177dd4ee_1024x.jpg?v=1668759174, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2016_stars_1024x.jpg?v=1668759174, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2016_Stars2_2_1024x.jpg?v=1668759174, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2016_stars3_1024x.jpg?v=1668759174, Prigipo new 6814459527266 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 120.00EUR 6814461427810 https://prigipo.com/products/lucky-charm-dove-revamp https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2018_18oura2_1024x.jpg?v=1668760263 Prigipo new 6814461427810 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 6814469062754 https://prigipo.com/products/lucky-charm-feelings-revamp https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2021_Feelings1_1024x.jpg?v=1668763238 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2021_Feelings1_1024x.jpg?v=1668763238, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2021_Feelings3_1024x.jpg?v=1668763263, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2021_Feelings2_1024x.jpg?v=1668763263, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2021_Feelings4_1024x.jpg?v=1668763261, Prigipo new 6814469062754 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 20.00EUR 6814465294434 https://prigipo.com/products/lucky-charm-gold-bug-revamp https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2019_Beetle_1024x.jpg?v=1668762104 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2019_Beetle_1024x.jpg?v=1668762104, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2019_Beetle_a2893434-dc32-424b-9aab-1cc9c7f40281_1024x.jpg?v=1668762164, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2019_Beetle2_1024x.jpg?v=1668762163, Prigipo new 6814465294434 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 49.00EUR 6814458675298 https://prigipo.com/products/lucky-charm-linear-b-revamp https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2015_GrammikiB2_1024x.jpg?v=1668758559 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2015_GrammikiB2_1024x.jpg?v=1668758559, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2015_grammiki_1024x.jpg?v=1668758575, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2015_grammiki2_1024x.jpg?v=1668758575, Prigipo new 6814458675298 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 6814186930274 https://prigipo.com/products/lucky-charm-lucky-penny-revamp https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2014_Penny_e26a27d2-dc23-48fe-a512-a0bf7d509aed_1024x.jpg?v=1668696688 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2014_Penny_e26a27d2-dc23-48fe-a512-a0bf7d509aed_1024x.jpg?v=1668696688, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2014_Penny_1024x.jpg?v=1668696688, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2014_Penny2_1024x.jpg?v=1668696688, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2014_Penny3_1024x.jpg?v=1668696688, Prigipo new 6814186930274 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 59.00EUR 6814460903522 https://prigipo.com/products/lucky-charm-rainbow-brush-revamp https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2017_Brush_2_1024x.jpg?v=1668759449 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2017_Brush_2_1024x.jpg?v=1668759449, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2017_Brush_1024x.jpg?v=1668759469, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2017_Brush2_2_1024x.jpg?v=1668759469, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2017_Brush4_1024x.jpg?v=1668759467, Prigipo new 6814460903522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 29.00EUR 6814466375778 https://prigipo.com/products/lucky-charm-twogether-still-revamp https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2020_TwogetherStill2_1024x.jpg?v=1668762531 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2020_TwogetherStill2_1024x.jpg?v=1668762531, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2020_Twogether_1024x.jpg?v=1668762531, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2020_TwogetherStill_1024x.jpg?v=1668762531, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2020_Twogether2_1024x.jpg?v=1668762531, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/2020_TwogetherStill3_1024x.jpg?v=1668762527, Prigipo new 6814466375778 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 69.00EUR 2224409509986 https://prigipo.com/products/mademoiselle-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_mademoiselle_bracelet_gold_1024x.jpg?v=1557227190 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_mademoiselle_bracelet_gold_1024x.jpg?v=1557227190, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy-bracelet-gold_50e95db9-6fb5-484f-9b31-dee55ca3d004_1024x.jpg?v=1557228998, Prigipo new 2224409509986 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 1884374761570 https://prigipo.com/products/mademoiselle-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15010-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_8E-mademoiselle-_CF_83_CF_84_CF_81_CE_BF_CE_B3_CE_B3_CF_85_CE_BB_CE_BF-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-1-1_1024x.jpg?v=1573121048 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15010-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_8E-mademoiselle-_CF_83_CF_84_CF_81_CE_BF_CE_B3_CE_B3_CF_85_CE_BB_CE_BF-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-1-1_1024x.jpg?v=1573121048, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I8647_1024x.jpg?v=1573121052, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/N15010-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_8E-mademoiselle-_CF_83_CF_84_CF_81_CE_BF_CE_B3_CE_B3_CF_85_CE_BB_CE_BF-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-2-1_1024x.jpg?v=1573121052, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/CE_B1_CE_BB_CF_85_CF_83_CE_B9_CE_B4_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_B1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_8_1024x.jpg?v=1573121052, Prigipo new 1884374761570 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 49.00EUR 2224394272866 https://prigipo.com/products/mademoiselle-kolie-s-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_mademoiselle_necklace_gold_1024x.jpg?v=1557228538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_mademoiselle_necklace_gold_1024x.jpg?v=1557228538, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy-necklace-gold_763eef19-0a74-4a34-9f50-3742c9219d01_1024x.jpg?v=1557228538, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/toy_mademoiselle_necklace_gold_b_1024x.jpg?v=1557228538, Prigipo new 2224394272866 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 1884375056482 https://prigipo.com/products/mademoiselle-skoularikia-karfota-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/E15007-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_B1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_B1_CF_81_CF_86_CF_1024x.jpg?v=1543418701 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/E15007-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_B1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_B1_CF_81_CF_86_CF_1024x.jpg?v=1543418701, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade-earrings-mademoisell-jewelry-prigipo-silver_1024x.jpg?v=1543418701, Prigipo new 1884375056482 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 49.00EUR 1884375220322 https://prigipo.com/products/mademoiselle-skoularikia-karfota-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/E15008-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_B1-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_1024x.jpg?v=1543418711 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/E15008-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_B1-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_1024x.jpg?v=1543418711, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/handmade-earrings-mademoisell-jewelry-prigipo-silver-gold_1024x.jpg?v=1543418711, Prigipo new 1884375220322 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 49.00EUR 6547115016290 https://prigipo.com/products/margot-charm-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618829111 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618829111, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000661, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621000661, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000729, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-platinum-plated-d_1024x.jpg?v=1621000729, Prigipo new 6547115016290 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 179.00EUR 6547115278434 https://prigipo.com/products/margot-charm-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618829120 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618829120, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1621000751, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621000751, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000737, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000737, Prigipo new 6547115278434 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 179.00EUR 6547114098786 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618502006 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618502006, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000788, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000788, Prigipo new 6547114098786 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 59.00EUR 6547114328162 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1618502021 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1618502021, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000791, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000791, Prigipo new 6547114328162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 59.00EUR 6547116720226 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498705 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498705, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000826, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000826, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earrings-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621000826, Prigipo new 6547116720226 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 59.00EUR 6547116884066 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-skoylarikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498746 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498746, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000866, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000866, Prigipo new 6547116884066 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 59.00EUR 6547117965410 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-outline-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618829162 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-outline-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618829162, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earring-charm-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000894, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-outline-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000894, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earring-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000880, Prigipo new 6547117965410 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 19.00EUR 6547118227554 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-outline-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618829171 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-outline-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618829171, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earring-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000897, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-outline-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000897, Prigipo new 6547118227554 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 19.00EUR 6547114590306 https://prigipo.com/products/margot-outline-senior-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1621001959 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1621001959, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001980, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001981, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621001981, Prigipo new 6547114590306 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 109.00EUR 6547114754146 https://prigipo.com/products/margot-outline-senior-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1621001962 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1621001962, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001994, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-gold-plated-e_1024x.jpg?v=1621001997, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001997, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621001997, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1621001997, Prigipo new 6547114754146 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 109.00EUR 6547117113442 https://prigipo.com/products/margot-outline-senior-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498503 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498503, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001732, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001732, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621001732, Prigipo new 6547117113442 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 119.00EUR 6547117310050 https://prigipo.com/products/margot-outline-senior-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498531 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498531, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001741, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001741, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621001741, Prigipo new 6547117310050 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 119.00EUR 6546911330402 https://prigipo.com/products/margot-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498874 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498874, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001764, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-ring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001764, Prigipo new 6546911330402 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 85.00EUR 6546911395938 https://prigipo.com/products/margot-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498879 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498879, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001776, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-ring-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001776, Prigipo new 6546911395938 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 85.00EUR 6547113607266 https://prigipo.com/products/margot-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618502065 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618502065, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001808, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001808, Prigipo new 6547113607266 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 65.00EUR 6547113869410 https://prigipo.com/products/margot-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1618502070 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1618502070, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001816, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001816, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-necklace-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621001816, Prigipo new 6547113869410 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 65.00EUR 6547116032098 https://prigipo.com/products/margot-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498973 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498973, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001830, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001830, Prigipo new 6547116032098 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 65.00EUR 6547116425314 https://prigipo.com/products/margot-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498971 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498971, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001849, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001849, Prigipo new 6547116425314 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 65.00EUR 6547118456930 https://prigipo.com/products/margot-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618829186 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618829186, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-earring-charm-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001856, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001856, Prigipo new 6547118456930 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 24.00EUR 6547118653538 https://prigipo.com/products/margot-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618829193 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618829193, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-earring-charm-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621001862, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001862, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-earring-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001862, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001862, Prigipo new 6547118653538 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 24.00EUR 6547119538274 https://prigipo.com/products/margot-fourketa-mallion-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-hair-pin-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618502083 Prigipo new 6547119538274 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 69.00EUR 6547119800418 https://prigipo.com/products/margot-fourketa-mallion-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-hair-pin-gold-plated_1024x.jpg?v=1618502088 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-margot-hair-pin-gold-plated_1024x.jpg?v=1618502088, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-hairpin-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001991, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-friends-collection-margot-hairpin-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001991, Prigipo new 6547119800418 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 69.00EUR 4366790230114 https://prigipo.com/products/maxima-skoulariki-cuff-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MaximaA-Pt_1024x.jpg?v=1582035955 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MaximaA-Pt_1024x.jpg?v=1582035955, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Maxima_cuff_silver_1024x.jpg?v=1583851759, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MaximaB-Pt_1024x.jpg?v=1582035955, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Maxima_cuff_silver_1_1024x.jpg?v=1583851759, Prigipo new 4366790230114 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 59.00EUR 4366790361186 https://prigipo.com/products/maxima-skoulariki-cuff-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MaximaA-Gold_1024x.jpg?v=1582036025 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MaximaA-Gold_1024x.jpg?v=1582036025, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Maxima_cuff_gold_1024x.jpg?v=1583851810, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MaximaB-Gold_1024x.jpg?v=1582036025, Prigipo new 4366790361186 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 59.00EUR 6547108298850 https://prigipo.com/products/michelle-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-bracelet-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618496312 Prigipo new 6547108298850 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 129.00EUR 6547108560994 https://prigipo.com/products/michelle-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1618496347 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1618496347, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-bracelet-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621002059, Prigipo new 6547108560994 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 129.00EUR 6546910380130 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618496396 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618496396, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-platinum-plated-a_4aa70c15-5478-4cc9-9df1-698d5f404033_1024x.jpg?v=1621002072, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621002072, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-platinum-plated-b_f1b4a97f-9bec-4a10-bb41-4d09541e9861_1024x.jpg?v=1621002069, Prigipo new 6546910380130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 42.00EUR 6550133637218 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621002127 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621002127, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621002160, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621002160, Prigipo new 6550133637218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 290.00EUR 6550137012322 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829230 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829230, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1621002102, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1621002102, Prigipo new 6550137012322 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 470.00EUR 6550133080162 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-lefko-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-white-gold-a_1024x.jpg?v=1618496625 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-white-gold-a_1024x.jpg?v=1618496625, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618496625, Prigipo new 6550133080162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 290.00EUR 6550136848482 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-white-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829238 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-white-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829238, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-white-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1618829238, Prigipo new 6550136848482 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 470.00EUR 6546910773346 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618496742 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618496742, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-gold-plated-a_e7fc2140-270f-4d80-b2af-92dff2b64027_1024x.jpg?v=1621002121, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621002121, Prigipo new 6546910773346 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 42.00EUR 6547105349730 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618497066 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618497066, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618497066, Prigipo new 6547105349730 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR 6550136029282 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1618497387 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1618497387, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621002236, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621002236, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621002159, Prigipo new 6550136029282 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 380.00EUR 6550137110626 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829254, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1621002289, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1621002289, Prigipo new 6550137110626 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 580.00EUR 6550135701602 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-lefko-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618497515 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618497515, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-white-gold-a_1024x.jpg?v=1618497515, Prigipo new 6550135701602 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 380.00EUR 6550137077858 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-white-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829266 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-white-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829266, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-white-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1618829267, Prigipo new 6550137077858 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 580.00EUR 6547106398306 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618497618 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618497618, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-gold-plated-a_199b0764-b895-431b-aa6e-8fcdff9f4526_1024x.jpg?v=1621002374, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621002374, Prigipo new 6547106398306 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR 6547111182434 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618829492 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618829492, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-platinum-plated-a_1299a301-4821-4469-b772-2cba99e87068_1024x.jpg?v=1621002355, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621002355, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-platinum-plated-b_d792d787-caa4-47de-96a3-3a88a4d26923_1024x.jpg?v=1621002349, Prigipo new 6547111182434 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR 6550136356962 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1618829499 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1618829499, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621002377, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621002377, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621002362, Prigipo new 6550136356962 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 420.00EUR 6550137307234 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829506, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1621002379, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1621002379, Prigipo new 6550137307234 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 720.00EUR 6550136324194 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-lefko-xryso-14k https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-white-gold-a_1024x.jpg?v=1618829512 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-white-gold-a_1024x.jpg?v=1618829512, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618829512, Prigipo new 6550136324194 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 420.00EUR 6550137176162 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-white-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829516 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-white-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829516, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-white-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1618829517, Prigipo new 6550137176162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 720.00EUR 6547111411810 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618829527 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618829527, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-gold-plated-a_bc1a9a90-4f96-40d0-9ed4-d6e900b67a9a_1024x.jpg?v=1621002388, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621002388, Prigipo new 6547111411810 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR 4366787444834 https://prigipo.com/products/mirror-skoulariki-cuff-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MirrorA-Pt_1024x.jpg?v=1582035519 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MirrorA-Pt_1024x.jpg?v=1582035519, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Mirror_cuff_silver_1024x.jpg?v=1583851836, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MirrorB-Pt_1024x.jpg?v=1582035519, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Mirror_cuff_silver_1_1024x.jpg?v=1583851836, Prigipo new 4366787444834 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 20.00EUR 4366787739746 https://prigipo.com/products/mirror-skoulariki-cuff-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MirrorA-Gold_1024x.jpg?v=1582035602 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MirrorA-Gold_1024x.jpg?v=1582035602, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Mirror_cuff_gold_1024x.jpg?v=1583851854, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/MirrorB-Gold_1024x.jpg?v=1582035602, Prigipo new 4366787739746 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 20.00EUR 1884375973986 https://prigipo.com/products/mirror-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Mirror-new-earrings-platinum-side_1024x.jpg?v=1573050481 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Mirror-new-earrings-platinum-side_1024x.jpg?v=1573050481, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I6663_1_1024x.jpg?v=1573050486, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Mirror-new-earrings-platinum-front_1024x.jpg?v=1573050489, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I6673_1024x.jpg?v=1573050494, Prigipo new 1884375973986 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 60.00EUR 1884376137826 https://prigipo.com/products/mirror-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Mirror-new-earrings-yellow-gold-side_1024x.jpg?v=1573049722 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Mirror-new-earrings-yellow-gold-side_1024x.jpg?v=1573049722, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/XMAS19_0029_AT2I5176_1024x.jpg?v=1575639310, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Prigipo-Mirror-new-earrings-yellow-gold-front_1024x.jpg?v=1575639310, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/XMAS19_0027_AT2I5189_1024x.jpg?v=1575639310, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AT2I6501_1024x.jpg?v=1575639310, Prigipo new 1884376137826 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 60.00EUR 1884376203362 https://prigipo.com/products/miss-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R16005-MISS-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89_1024x.jpg?v=1570609759 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R16005-MISS-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89_1024x.jpg?v=1570609759, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-97_1024x.jpg?v=1570609796, Prigipo new 1884376203362 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR 2152956330082 https://prigipo.com/products/miss-daxtylidi-kitrino-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_miss_ring_gold_1024x.jpg?v=1551872935 Prigipo new 2152956330082 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 329.00EUR 2152950169698 https://prigipo.com/products/miss-daxtylidi-lefko-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_miss_ring_gold-3_1024x.jpg?v=1551872724 Prigipo new 2152950169698 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 329.00EUR 2152960852066 https://prigipo.com/products/miss-daxtylidi-roz-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/fine_miss_ring_gold-2_1024x.jpg?v=1551873330 Prigipo new 2152960852066 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 329.00EUR 1884376662114 https://prigipo.com/products/miss-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R16008-MISS-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_1024x.jpg?v=1570181943 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/R16008-MISS-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_1024x.jpg?v=1570181943, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-13_1024x.jpg?v=1570181966, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Grymanis_OCT19_Cropped-14_1024x.jpg?v=1570181988, Prigipo new 1884376662114 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR 4509558112354 https://prigipo.com/products/new-era-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0003_AW_2020-46_PT_1024x.jpg?v=1603202643 Prigipo new 4509558112354 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 4509559160930 https://prigipo.com/products/new-era-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0005_AW_2020-46_GD_1024x.jpg?v=1603202653 Prigipo new 4509559160930 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 4509754228834 https://prigipo.com/products/new-era-daxtylidi-gyalistero-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0016_AW_2020-35_PT_1024x.jpg?v=1603202745 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0016_AW_2020-35_PT_1024x.jpg?v=1603202745, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/78E8C021-4540-45E9-B28B-CF43260B735E_1024x.jpg?v=1614851509, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0014_AW_2020-36_PT_1024x.jpg?v=1614851509, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0020_AW_2020-32_PT_1024x.jpg?v=1614851509, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0022_AW_2020-31_PT_1024x.jpg?v=1614851509, Prigipo new 4509754228834 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 65.00EUR 4509754294370 https://prigipo.com/products/new-era-daxtylidi-gyalistero-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0017_AW_2020-35_GD_1024x.jpg?v=1603202764 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0017_AW_2020-35_GD_1024x.jpg?v=1603202764, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0006_AW_2020-43_1024x.jpg?v=1603202764, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0015_AW_2020-36_GD_1024x.jpg?v=1603202764, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0007_AW_2020-42_1024x.jpg?v=1603202764, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0021_AW_2020-32_GD_1024x.jpg?v=1603202764, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0008_AW_2020-41_1024x.jpg?v=1603202764, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0023_AW_2020-31_GD_1024x.jpg?v=1603202756, Prigipo new 4509754294370 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 65.00EUR 4509561749602 https://prigipo.com/products/new-era-daxtylidi-mat-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0018_AW_2020-34_PT_1024x.jpg?v=1603202814 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0018_AW_2020-34_PT_1024x.jpg?v=1603202814, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0012_AW_2020-37_PT_1024x.jpg?v=1603202814, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0024_AW_2020-30_PT_1024x.jpg?v=1603202793, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0026_AW_2020-29_PT_1024x.jpg?v=1603202793, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0028_AW_2020-28_PT_1024x.jpg?v=1603202812, Prigipo new 4509561749602 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 55.00EUR 4509561782370 https://prigipo.com/products/new-era-daxtylidi-mat-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0019_AW_2020-34_GD_1024x.jpg?v=1614851597 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0019_AW_2020-34_GD_1024x.jpg?v=1614851597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/A1C3D187-E18A-4B57-9BDB-48E943DC3310_1024x.jpg?v=1614851610, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0013_AW_2020-37_GD_1024x.jpg?v=1614851610, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0027_AW_2020-29_GD_1024x.jpg?v=1614851610, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0025_AW_2020-30_GD_1024x.jpg?v=1614851610, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0029_AW_2020-28_GD_1024x.jpg?v=1614851610, Prigipo new 4509561782370 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 55.00EUR 4509559816290 https://prigipo.com/products/new-era-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0039_AW_2020-24_PT_1024x.jpg?v=1603202879 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0039_AW_2020-24_PT_1024x.jpg?v=1603202879, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0036_AW_2020-25_PT_1024x.jpg?v=1603202879, Prigipo new 4509559816290 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 4509559849058 https://prigipo.com/products/new-era-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0041_AW_2020-24_GD_6a3dcb7c-ec12-4c98-916a-10e6361d9daa_1024x.jpg?v=1603202885 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0041_AW_2020-24_GD_6a3dcb7c-ec12-4c98-916a-10e6361d9daa_1024x.jpg?v=1603202885, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0038_AW_2020-25_GD_f6e53c20-a75d-4c19-805d-d41be1fcd9a0_1024x.jpg?v=1603202885, Prigipo new 4509559849058 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 36.00EUR 4509560340578 https://prigipo.com/products/new-era-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0000_AW_2020-47_PT_1024x.jpg?v=1603202914 Prigipo new 4509560340578 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 4509560373346 https://prigipo.com/products/new-era-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0002_AW_2020-47_GD_1024x.jpg?v=1603202925 Prigipo new 4509560373346 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 4509560799330 https://prigipo.com/products/new-era-stoixeio-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0033_AW_2020-26_PT_1024x.jpg?v=1603202950 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0033_AW_2020-26_PT_1024x.jpg?v=1603202950, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0030_AW_2020-27_PT_1024x.jpg?v=1603202950, Prigipo new 4509560799330 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 4509560864866 https://prigipo.com/products/new-era-stoixeio-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0035_AW_2020-26_GD_1024x.jpg?v=1603202956 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0035_AW_2020-26_GD_1024x.jpg?v=1603202956, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/AW_2020_0000s_0032_AW_2020-27_GD_1024x.jpg?v=1603202956, Prigipo new 4509560864866 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6696210923618 https://prigipo.com/products/palette-extended-2-vitraux-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux2_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387475 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux2_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387475, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-ring-2-rhodium-plated-c_1024x.jpg?v=1665387475, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-ring-2-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665387475, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux2_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665387473, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux2_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_1024x.jpg?v=1665391613, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux2_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391613, Prigipo new 6696210923618 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696210989154 https://prigipo.com/products/palette-extended-2-vitraux-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux2_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665387673 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux2_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665387673, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-ring-2-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1665387673, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-ring-2-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665387673, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux2_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665387671, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux2_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_1024x.jpg?v=1665391672, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux2_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391672, Prigipo new 6696210989154 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696238022754 https://prigipo.com/products/palette-extended-3-vitraux-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Vitraux3_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387698 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Vitraux3_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387698, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-bracelet-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665387698, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-bracelet-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665387698, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Vitraux3_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387696, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Vitraux3_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665391681, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Vitraux3_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391681, Prigipo new 6696238022754 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696238055522 https://prigipo.com/products/palette-extended-3-vitraux-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Vitraux3_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665387718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Vitraux3_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665387718, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1665387718, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-bracelet-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665387718, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Vitraux3_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387716, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Vitraux3_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665391710, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Vitraux3_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391710, Prigipo new 6696238055522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696213119074 https://prigipo.com/products/palette-extended-3-vitraux-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux3_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387741 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux3_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387741, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-ring-3-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665387741, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux3_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387740, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux3_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665391737, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux3_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391737, Prigipo new 6696213119074 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696213151842 https://prigipo.com/products/palette-extended-3-vitraux-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux3_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665387765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux3_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665387765, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-ring-3-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1665387765, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-ring-3-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665387765, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux3_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387762, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux3_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_1024x.jpg?v=1665391768, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux3_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391768, Prigipo new 6696213151842 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696230355042 https://prigipo.com/products/palette-extended-3-vitraux-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Studs_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387809 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Studs_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387809, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Studs_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387810, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Studs_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665391795, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Studs_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391795, Prigipo new 6696230355042 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR MINI_THRILLS 6696230420578 https://prigipo.com/products/palette-extended-3-vitraux-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Studs_Silver_Gold_Plated_995a14c7-709a-452e-b329-a94347f5a4e5_1024x.jpg?v=1665387828 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Studs_Silver_Gold_Plated_995a14c7-709a-452e-b329-a94347f5a4e5_1024x.jpg?v=1665387828, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-earring-3-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1665387828, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-earring-3-gold-plated_1024x.jpg?v=1665387828, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Studs_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387825, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Studs_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665391825, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Studs_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391825, Prigipo new 6696230420578 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR MINI_THRILLS 6696232452194 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Bee_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387419 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Bee_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387419, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-bracelet-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665387419, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-bracelet-rhodium-plated-c_1024x.jpg?v=1665387419, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Bee_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387407, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Bee_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1_1024x.jpg?v=1665391851, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Bee_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1_1024x.jpg?v=1665391851, Prigipo new 6696232452194 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 36.00EUR MINI_THRILLS 6696232583266 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Bee_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665387892 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Bee_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665387892, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1665387892, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-bracelet-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665387892, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Bee_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387890, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Bee_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1_1024x.jpg?v=1665387891, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Bee_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1_1024x.jpg?v=1665387891, Prigipo new 6696232583266 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 36.00EUR MINI_THRILLS 6696184086626 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Bee_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Bee_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665387917, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-ring-rhodium-plated-the-reds_1024x.jpg?v=1665387942, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-ring-rhodium-plated-the-blues_1024x.jpg?v=1665387942, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Bee_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387942, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Bee_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665391902, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Bee_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391902, Prigipo new 6696184086626 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 36.00EUR MINI_THRILLS 6696192114786 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-%CE%B4%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Bee_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665387996 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Bee_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665387996, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665387996, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665387996, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Bee_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665387994, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Bee_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665391931, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Bee_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391931, Prigipo new 6696192114786 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 36.00EUR MINI_THRILLS 6696214331490 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Bee_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388033 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Bee_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388033, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-necklace-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665388033, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Bee_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665388032, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Bee_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665391957, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Bee_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391957, Prigipo new 6696214331490 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 42.00EUR MINI_THRILLS 6696214397026 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Bee_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388072 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Bee_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388072, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-earring-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1665388072, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1665388072, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Bee_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665388071, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Bee_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665391984, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Bee_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665391984, Prigipo new 6696214397026 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 42.00EUR MINI_THRILLS 6696223572066 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Bee_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388120 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Bee_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388120, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-earring-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665388120, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-earring-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665388120, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Bee_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665388118, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Bee_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665392009, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Bee_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392009, Prigipo new 6696223572066 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 36.00EUR MINI_THRILLS 6696223637602 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Bee_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388149 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Bee_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388149, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-earring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665388149, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-earring-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1665388149, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Bee_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665388148, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Bee_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665392032, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Bee_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392032, Prigipo new 6696223637602 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 36.00EUR MINI_THRILLS 6696233959522 https://prigipo.com/products/palette-extended-double-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Double_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388194 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Double_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388194, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-double-bracelet-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665388194, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-double-bracelet-rhodium-plated-c_1024x.jpg?v=1665388194, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Double_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665392060, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Double_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_1024x.jpg?v=1665392060, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Double_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392060, Prigipo new 6696233959522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 75.00EUR MINI_THRILLS 6696234025058 https://prigipo.com/products/palette-extended-double-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Double_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388233 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Double_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388233, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-double-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1665388233, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Double_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665388232, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Double_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_1024x.jpg?v=1665392086, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Double_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392086, Prigipo new 6696234025058 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 75.00EUR MINI_THRILLS 6696204828770 https://prigipo.com/products/palette-extended-double-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388292 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388292, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-double-ring-rhodium-plated-the-blues-b_1024x.jpg?v=1665388292, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-double-ring-rhodium-plated-the-reds_1024x.jpg?v=1665388292, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665388286, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_1024x.jpg?v=1665392115, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392115, Prigipo new 6696204828770 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR MINI_THRILLS 6696204894306 https://prigipo.com/products/palette-extended-double-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388336 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388336, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-double-ring-gold-plated-the-greens_1024x.jpg?v=1665388336, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-double-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665388336, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665388333, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_1024x.jpg?v=1665392141, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392141, Prigipo new 6696204894306 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR MINI_THRILLS 6696226717794 https://prigipo.com/products/palette-extended-half-vitraux-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux2_Studs_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388396 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux2_Studs_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388396, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-half-earring-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665388396, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-half-earring-rhodium-plated-c_1024x.jpg?v=1665388396, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux2_Studs_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665388396, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux2_Studs_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665392169, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux2_Studs_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392169, Prigipo new 6696226717794 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 36.00EUR MINI_THRILLS 6696226750562 https://prigipo.com/products/palette-extended-half-vitraux-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux2_Studs_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388453 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux2_Studs_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388453, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-half-earring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665388453, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-half-earring-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1665388453, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux2_Studs_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665388451, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux2_Studs_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665392194, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux2_Studs_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392194, Prigipo new 6696226750562 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 36.00EUR MINI_THRILLS 6696234909794 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-vraxioli-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388618 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388618, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-bracelet-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665388618, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-bracelet-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665388618, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665388618, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Silver_Plated_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665388618, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Silver_Plated_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665388618, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Silver_Plated_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665388618, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Silver_Plated_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665388618, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665388618, Prigipo new 6696234909794 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6696234975330 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-vraxioli-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388694 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388694, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-bracelet-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1665388694, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1665388694, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665388694, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Gold_Plated_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665388694, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Gold_Plated_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665388694, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Gold_Plated_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665388694, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Gold_Plated_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665388694, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Bracelet_Leaf_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665388694, Prigipo new 6696234975330 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6696209645666 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Leaf_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388750 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Leaf_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388750, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-ring-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665388750, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-ring-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665388750, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Leaf_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665388750, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Leaf_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_1024x.jpg?v=1665392429, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Leaf_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392429, Prigipo new 6696209645666 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR MINI_THRILLS 6696209449058 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Leaf_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388784 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Leaf_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388784, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665388784, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665388784, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Leaf_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665392462, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Leaf_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_1024x.jpg?v=1665392462, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Double_Leaf_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392462, Prigipo new 6696209449058 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR MINI_THRILLS 6696218361954 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388844 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665388844, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-necklace-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665388844, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-necklace-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665388844, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665388844, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Silver_Plated_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665388844, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Silver_Plated_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665388844, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Silver_Plated_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665388844, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Silver_Plated_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665388844, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665388844, Prigipo new 6696218361954 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 40.00EUR MINI_THRILLS 6696218427490 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388908 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665388908, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1665388908, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665388908, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665388908, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Gold_Plated_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665388908, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Gold_Plated_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665388908, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Gold_Plated_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665388908, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Gold_Plated_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665388908, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Leaf_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665388908, Prigipo new 6696218427490 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 40.00EUR MINI_THRILLS 6696228061282 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665389078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665389078, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-earring-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665389078, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-earring-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665389078, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Silver_Plated_back_1024x.jpg?v=1665398338, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665398338, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Silver_Plated_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665398338, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Silver_Plated_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665398338, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Silver_Plated_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665398338, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Silver_Plated_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665398338, Prigipo new 6696228061282 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696228159586 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Gold_plated_1024x.jpg?v=1665389181 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Gold_plated_1024x.jpg?v=1665389181, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-earring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665389181, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-leaf-earring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665389181, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Gold_Plated_back_1024x.jpg?v=1665398353, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665398353, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Gold_Plated_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665398353, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Gold_Plated_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665398353, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Gold_Plated_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665398353, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Leaf_Silver_Gold_Plated_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665398353, Prigipo new 6696228159586 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696192770146 https://prigipo.com/products/palette-extended-vitraux-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665389229 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665389229, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-ring-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665389229, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-ring-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665389229, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389228, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665392816, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392816, Prigipo new 6696192770146 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 44.00EUR MINI_THRILLS 6696199422050 https://prigipo.com/products/palette-extended-vitraux-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665389265 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665389265, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665389265, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665389265, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389264, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665392841, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Ring_Vitraux_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392841, Prigipo new 6696199422050 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 44.00EUR MINI_THRILLS 6696222490722 https://prigipo.com/products/palette-extended-vitraux-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Vitraux_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665389308 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Vitraux_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665389308, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-necklace-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665389308, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-necklace-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665389308, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Vitraux_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389306, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Vitraux_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665392867, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Vitraux_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392867, Prigipo new 6696222490722 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 49.00EUR MINI_THRILLS 6696222589026 https://prigipo.com/products/palette-extended-vitraux-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Vitraux_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665389341 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Vitraux_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665389341, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665389341, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1665389341, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Vitraux_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389339, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Vitraux_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665392894, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Necklace_Vitraux_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392894, Prigipo new 6696222589026 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 49.00EUR MINI_THRILLS 6696225144930 https://prigipo.com/products/palette-extended-vitraux-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665389383 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Silver_Silver_Plated_1024x.jpg?v=1665389383, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-earring-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1665389383, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-earring-rhodium-plated-c_1024x.jpg?v=1665389383, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Silver_Silver_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389381, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Silver_Silver_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665392919, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Silver_Silver_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392919, Prigipo new 6696225144930 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6696225243234 https://prigipo.com/products/palette-extended-vitraux-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665389420 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1665389420, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-earring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665389420, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-extended-vitraux-earring-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1665389420, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Silver_Gold_Plated_206_SkittishRed_207_LibraryNude_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389419, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Silver_Gold_Plated_214_MelancholyBlue_213_Khaki_Green_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665392943, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Earring_Vitraux_Silver_Gold_Plated_211_SerenityGreen_212_TemperamentalSage_1024x.jpg?v=1665392943, Prigipo new 6696225243234 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 4369214144610 https://prigipo.com/products/palette-l-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Silver_1024x.jpg?v=1665389494 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Silver_1024x.jpg?v=1665389494, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-ring-silver-plated-c_1024x.jpg?v=1665389494, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-ring-silver-plated-e_1024x.jpg?v=1665389494, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Silver_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665389494, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Silver_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665389494, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Silver_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389494, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Silver_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665389494, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Silver_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665389494, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Silver_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665389494, Prigipo new 4369214144610 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 42.00EUR 4369214079074 https://prigipo.com/products/palette-l-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Gold_1024x.jpg?v=1665389555 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Gold_1024x.jpg?v=1665389555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665389555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665389555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Gold_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665389555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Gold_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665389555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Gold_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Gold_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665389555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Gold_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665389555, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingL_Gold_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665389555, Prigipo new 4369214079074 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 23.00EUR 4369214373986 https://prigipo.com/products/palette-l-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_1024x.jpg?v=1665389613 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_1024x.jpg?v=1665389613, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-necklace-silver-plated_1024x.jpg?v=1665389613, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-necklace-silver-plated-b_1024x.jpg?v=1665389613, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665389613, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665389613, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389613, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665389613, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665389613, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665389613, Prigipo new 4369214373986 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 45.00EUR 4369214210146 https://prigipo.com/products/palette-l-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_1024x.jpg?v=1665389670 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_1024x.jpg?v=1665389670, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665389670, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-necklace-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1665389670, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665389670, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665389670, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389670, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665389670, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665389670, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665389670, Prigipo new 4369214210146 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 25.00EUR 4369214472290 https://prigipo.com/products/palette-l-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Silver_1024x.jpg?v=1665389722 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Silver_1024x.jpg?v=1665389722, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-earring-silver-plated-b_1024x.jpg?v=1665389722, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-earring-silver-plated-c_1024x.jpg?v=1665389722, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Silver_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665389722, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Silver_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665389722, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Silver_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389722, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Silver_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665389722, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Silver_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665389722, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Silver_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665389722, Prigipo new 4369214472290 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 50.00EUR 4369214439522 https://prigipo.com/products/palette-l-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Gold_1024x.jpg?v=1665389765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Gold_1024x.jpg?v=1665389765, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-earring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665389765, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-l-earring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665389765, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Gold_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665389766, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Gold_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665389766, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Gold_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389766, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Gold_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665389766, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Gold_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665389766, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringL_Gold_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665389766, Prigipo new 4369214439522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR 4369211097186 https://prigipo.com/products/palette-s-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Silver_1024x.jpg?v=1665389916 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Silver_1024x.jpg?v=1665389916, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-ring-s-silver-plated-b_1024x.jpg?v=1665389916, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-ring-s-silver-plated_1024x.jpg?v=1665389916, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Silver_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665389916, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Silver_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665389916, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Silver_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389916, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Silver_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665389916, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Silver_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665389916, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Silver_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665389916, Prigipo new 4369211097186 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 37.00EUR 4369211064418 https://prigipo.com/products/palette-s-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Gold_1024x.jpg?v=1665389987 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Gold_1024x.jpg?v=1665389987, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-ring-s-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1665389987, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-ring-s-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1665389987, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Gold_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665389987, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Gold_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665389987, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Gold_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665389987, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Gold_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665389987, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Gold_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665389987, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingS_Gold_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665389987, Prigipo new 4369211064418 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 23.00EUR 4369211457634 https://prigipo.com/products/palette-s-kolie-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_1024x.jpg?v=1665390050 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_1024x.jpg?v=1665390050, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-necklace-s-silver-plated_1024x.jpg?v=1665390050, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-necklace-s-silver-plated-b_1024x.jpg?v=1665390050, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665390050, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665390050, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665390050, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665390050, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665390050, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665390050, Prigipo new 4369211457634 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 40.00EUR 4369211424866 https://prigipo.com/products/palette-s-kolie-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_1024x.jpg?v=1665390122 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_1024x.jpg?v=1665390122, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-necklace-s-gold-plated_1024x.jpg?v=1665390122, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-necklace-s-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665390122, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665390122, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665390122, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665390122, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665390122, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665390122, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665390122, Prigipo new 4369211424866 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 25.00EUR 4369211588706 https://prigipo.com/products/palette-s-skoularikia-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Silver_1024x.jpg?v=1665390210 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Silver_1024x.jpg?v=1665390210, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-earring-s-silver-plated-c_1024x.jpg?v=1665390210, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-earring-s-silver-plated-b_1024x.jpg?v=1665390210, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Silver_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665390210, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Silver_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665390210, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Silver_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665390210, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Silver_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665390210, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Silver_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665390210, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Silver_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665390210, Prigipo new 4369211588706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 45.00EUR 4369211523170 https://prigipo.com/products/palette-s-skoularikia-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Gold_1024x.jpg?v=1665390267 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Gold_1024x.jpg?v=1665390267, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-earring-s-gold-plated_1024x.jpg?v=1665390267, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-earring-s-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1665390267, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Gold_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665390267, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Gold_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665390267, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Gold_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665390267, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Gold_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665390267, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Gold_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665390267, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_EarringS_Gold_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665390267, Prigipo new 4369211523170 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR 4369216241762 https://prigipo.com/products/palette-xs-daxtylidi-asimi https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Silver_1024x.jpg?v=1665390355 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Silver_1024x.jpg?v=1665390355, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-xs-ring-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1665390355, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-xs-ring-rhodium-plated-d_1024x.jpg?v=1665390355, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Silver_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665390355, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Silver_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665390355, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Silver_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665390355, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Silver_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665390355, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Silver_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665390355, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Silver_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665390355, Prigipo new 4369216241762 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 32.00EUR 4369216307298 https://prigipo.com/products/palette-xs-daxtylidi-xryso https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Gold_1024x.jpg?v=1665390403 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Gold_1024x.jpg?v=1665390403, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-xs-ring-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1665390403, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/palette-xs-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1665390403, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Gold_206_SkittishRed_1024x.jpg?v=1665390403, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Gold_207_LibraryNude_1024x.jpg?v=1665390403, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Gold_208_CharacterBeige_1024x.jpg?v=1665390403, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Gold_209_GiddyCream_1024x.jpg?v=1665390403, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Gold_210_EuphoriaYellow_1024x.jpg?v=1665390403, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0063/5188/0290/products/Palette_Colouring_RingXS_Gold_211_SerenityGreen_1024x.jpg?v=1665390403, Prigipo new 4369216307298 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female