Πριγκιπώ Products https://prigipo.com Feed for Facebook 6546698141794 https://prigipo.com/products/2021-aye-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-2021-aye-ring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999170 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-2021-aye-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618495977, Prigipo new 6546698141794 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 55.00EUR 6546698436706 https://prigipo.com/products/2021-aye-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-2021-aye-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999185 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-2021-aye-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618496020, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-2021-aye-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1620999184, Prigipo new 6546698436706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 55.00EUR 6547125370978 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999305 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618499065, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1620999305, Prigipo new 6547125370978 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 6550145532002 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-daisy-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621001075 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621001075, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-necklace-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1621001075, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-daisy-necklace-14k-yellow-gold-c_1024x.jpg?v=1621001075, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-daisy-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621001166, Prigipo new 6550145532002 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 220.00EUR 6550145433698 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-kolie-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-necklace-14k-white-gold_1024x.jpg?v=1618499372 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-necklace-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618499372, Prigipo new 6550145433698 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 220.00EUR 6547126419554 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-necklace-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621001095 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001095, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1621001095, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001095, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001095, Prigipo new 6547126419554 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 6547129532514 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999334 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499467, Prigipo new 6547129532514 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 6550145728610 https://prigipo.com/products/toy-daisy-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-daisy-earrings-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1620999347 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1618499527, Prigipo new 6550145728610 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 170.00EUR 6550145663074 https://prigipo.com/products/toy-daisy-skoularikia-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-daisy-earrings-14k-white-gold_1024x.jpg?v=1618499561 Prigipo new 6550145663074 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 170.00EUR 6547129761890 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999382 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618499608, Prigipo new 6547129761890 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 6547130056802 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-stoixeio-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-earring-charm-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999390 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499665, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earring-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1620999390, Prigipo new 6547130056802 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547130286178 https://prigipo.com/products/2021-toy-daisy-stoixeio-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-daisy-earring-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999397 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1618499708, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-daisy-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1620999397, Prigipo new 6547130286178 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547127107682 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999427 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618500353, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1620999427, Prigipo new 6547127107682 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 6550146023522 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1620999462 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1620999462, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1620999462, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621001204, Prigipo new 6550146023522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 220.00EUR 6550145925218 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-kolie-lefkos-xrysos-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-white-gold_1024x.jpg?v=1618500467 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618500467, Prigipo new 6550145925218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 220.00EUR 6547127369826 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-necklace-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1620999479 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618500545, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1620999479, Prigipo new 6547127369826 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 6547131531362 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999501 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500603, Prigipo new 6547131531362 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 6550146351202 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-lemon-slice-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1620999572 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1618500651, Prigipo new 6550146351202 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 170.00EUR 6550146220130 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-skoularikia-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-toy-lemon-slice-earrings-14k-white-gold_1024x.jpg?v=1618500698 Prigipo new 6550146220130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 170.00EUR 6547132121186 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-fine-collection-toy-lemon-slice-earrings-14k-yellow-gold-a_c7abf84b-f6eb-453c-b74c-cd426e4e3c21_1024x.jpg?v=1620999612 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500777, Prigipo new 6547132121186 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 6547132252258 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-stoixeio-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999621 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500863, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1620999621, Prigipo new 6547132252258 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547132350562 https://prigipo.com/products/2021-toy-lemon-slice-stoixeio-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1620999646 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1620999646, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lemon-slice-earring-charm-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1620999646, Prigipo new 6547132350562 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547127828578 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-lobster-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999689 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618499828, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1620999689, Prigipo new 6547127828578 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 6547128090722 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-lemon-slice-necklace-gold-plated-c_28b06d23-1726-4859-bcfb-fe528d30cb33_1024x.jpg?v=1620999694 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618499853, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1620999694, Prigipo new 6547128090722 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 6547133071458 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-lobster-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999712 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499917, Prigipo new 6547133071458 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 6547133268066 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-lobster-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999719 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618499925, Prigipo new 6547133268066 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 6547133399138 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-stoixeio-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earring-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618499978 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618499978, Prigipo new 6547133399138 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547133661282 https://prigipo.com/products/2021-toy-lobster-stoixeio-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618500024 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-lobster-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500024, Prigipo new 6547133661282 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547128516706 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-yin-yang-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999768 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618500113, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1620999768, Prigipo new 6547128516706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 6547128975458 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-yin-yang-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999773 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618500116, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1620999773, Prigipo new 6547128975458 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 6547134316642 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-yin-yang-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1620999763 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500158, Prigipo new 6547134316642 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 6547134546018 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-yin-yang-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999768 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500186, Prigipo new 6547134546018 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 6547134808162 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-stoixeio-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earring-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618500231 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earring-charm-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618500231, Prigipo new 6547134808162 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6547134972002 https://prigipo.com/products/2021-toy-yin-yang-stoixeio-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-toy-yin-yang-earring-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999801 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earring-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1618500264, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-toy-yin-yang-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1620999801, Prigipo new 6547134972002 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 6700096782434 https://prigipo.com/products/7ply-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1650362296 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650362296, Prigipo new 6700096782434 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 155.00EUR MINI_THRILLS 6696168325218 https://prigipo.com/products/7ply-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_14K_Yellow_Gold_2_1024x.jpg?v=1649840260 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1649840260, Prigipo new 6696168325218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 1480.00EUR MINI_THRILLS 6696168292450 https://prigipo.com/products/7ply-skoularikia-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_14K_White_Gold_2_1024x.jpg?v=1649840252 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_14K_White_Gold_1024x.jpg?v=1649840252, Prigipo new 6696168292450 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 1480.00EUR MINI_THRILLS 6700096847970 https://prigipo.com/products/7ply-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/7ply-earring-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1650362415 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650362415, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1650362338, Prigipo new 6700096847970 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 155.00EUR MINI_THRILLS 1884366897250 https://prigipo.com/products/ahh-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-1_26288555-fcf9-4c68-b982-019ba4a90af7_1024x.jpg?v=1570026644 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R16004-AHH-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89_1024x.jpg?v=1570026644, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-2_1024x.jpg?v=1570026644, Prigipo new 1884366897250 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 36.00EUR 2152902754402 https://prigipo.com/products/ahh-daxtylidi-kitrino-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_ahh_ring_gold_1024x.jpg?v=1551870245 Prigipo new 2152902754402 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 379.00EUR 2152893022306 https://prigipo.com/products/ahh-daxtylidi-lefko-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_ahh_ring_gold-3_1024x.jpg?v=1551869897 Prigipo new 2152893022306 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 379.00EUR 2152930213986 https://prigipo.com/products/ahh-daxtylidi-roz-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_ahh_ring_gold-2_1024x.jpg?v=1551871547 Prigipo new 2152930213986 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 379.00EUR 1884367356002 https://prigipo.com/products/ahh-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-12_1024x.jpg?v=1570181931 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R16007-AHH-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B_1024x.jpg?v=1570181931, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-15_1024x.jpg?v=1570181931, Prigipo new 1884367356002 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 36.00EUR 6700098060386 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-bracelet-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1650362632 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1650362632, Prigipo new 6700098060386 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 28.00EUR MINI_THRILLS 6694814711906 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-bracelet-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1649769078 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768978, Prigipo new 6694814711906 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 6694815105122 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-bracelet-14k-gold-with-diamonds-c_1024x.jpg?v=1649769121 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_withDiamonds_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768990, Prigipo new 6694815105122 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 320.00EUR MINI_THRILLS 6694814253154 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_14K_White_1024x.jpg?v=1649768973 Prigipo new 6694814253154 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 6694814908514 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_withDiamonds_14K_White_1024x.jpg?v=1649768984 Prigipo new 6694814908514 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 320.00EUR MINI_THRILLS 6700099076194 https://prigipo.com/products/alexa-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-bracelet-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1650362719 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1650362704, Prigipo new 6700099076194 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 28.00EUR MINI_THRILLS 6696171536482 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-ring-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649841192 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Silver_Rhodium_plated_1024x.jpg?v=1649841143, Prigipo new 6696171536482 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 25.00EUR MINI_THRILLS 6694779322466 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-ring-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1649766634 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649766484, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1649766634, Prigipo new 6694779322466 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 180.00EUR MINI_THRILLS 6694788563042 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-ring-14k-gold-with-diamonds-c_1024x.jpg?v=1649767158 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Diamonds_14K_Yellow_20fb915a-817c-475b-a258-6b638aeb2e47_1024x.jpg?v=1649767158, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Diamonds_14K_Yellow_2_d39bf44f-de4f-4842-9086-1d83cbffbc85_1024x.jpg?v=1649767152, Prigipo new 6694788563042 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 320.00EUR MINI_THRILLS 6694779060322 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649766470 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_14K_White_1024x.jpg?v=1649766470, Prigipo new 6694779060322 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 180.00EUR MINI_THRILLS 6694788431970 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Diamonds_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649767191 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Diamonds_14K_White_1024x.jpg?v=1649767191, Prigipo new 6694788431970 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 320.00EUR MINI_THRILLS 6696171569250 https://prigipo.com/products/alexa-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1649841202 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Silver_Gold_plated_1024x.jpg?v=1649841160, Prigipo new 6696171569250 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 25.00EUR MINI_THRILLS 6696185692258 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-necklace-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649847421 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649847421, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649847421, Prigipo new 6696185692258 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 38.00EUR MINI_THRILLS 6694797279330 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1649767454 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649767454, Prigipo new 6694797279330 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 310.00EUR MINI_THRILLS 6694799999074 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Diamonds_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1649768533 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Diamonds_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768533, Prigipo new 6694799999074 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 480.00EUR MINI_THRILLS 6694796460130 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649767447 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_14K_White_1024x.jpg?v=1649767447, Prigipo new 6694796460130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 310.00EUR MINI_THRILLS 6694799769698 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Diamonds_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649768525 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Diamonds_14K_White_1024x.jpg?v=1649768525, Prigipo new 6694799769698 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 480.00EUR MINI_THRILLS 6696185757794 https://prigipo.com/products/alexa-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1649847424 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649847424, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649847424, Prigipo new 6696185757794 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 38.00EUR MINI_THRILLS 6697223454818 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-earring-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1650031348 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Silver_Rhodium_plated_1024x.jpg?v=1650031314, Prigipo new 6697223454818 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 29.00EUR MINI_THRILLS 6694804750434 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-earring-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1649768647 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stud_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1649768552, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stud_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1649768647, Prigipo new 6694804750434 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 230.00EUR MINI_THRILLS 6694805143650 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-earring-14k-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1649768640 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stud_Diamonds_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1649768575, Prigipo new 6694805143650 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 530.00EUR MINI_THRILLS 6694804586594 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stud_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649768546 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stud_14K_White_1024x.jpg?v=1649768546, Prigipo new 6694804586594 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 230.00EUR MINI_THRILLS 6694804914274 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stud_Diamonds_14K_White_2_1024x.jpg?v=1649768571 Prigipo new 6694804914274 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 530.00EUR MINI_THRILLS 6697224667234 https://prigipo.com/products/alexa-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-earring-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1650031459 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Silver_Gold_plated_1024x.jpg?v=1650031459, https://prigipo.com/cdn/shop/products/alexa-earring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1650031459, Prigipo new 6697224667234 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 29.00EUR MINI_THRILLS 8864218349891 https://prigipo.com/products/astro-quintet-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-quintet-vraxioli_49417367-5937-47d3-9d9c-48c9f2cea520_1024x.jpg?v=1699879078 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Chain_Quintet_YL2_1024x.jpg?v=1699866498, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Chain_Quintet_YL_1024x.jpg?v=1699879078, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Necklace_Chain_Clasp_YL_370a8f3c-c9c2-4f01-9a3f-97082a0b0fdb_1024x.jpg?v=1699879078, Prigipo new 8864218349891 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 315.00EUR 8868824777027 https://prigipo.com/products/astro-quintet-vraxioli-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-quintet-vraxioli_1024x.jpg?v=1699882215 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Chain_Quintet_WH2_1024x.jpg?v=1699868752, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Chain_Quintet_WH_1024x.jpg?v=1699882214, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Necklace_Chain_Clasp_WH_1024x.jpg?v=1699882214, Prigipo new 8868824777027 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 315.00EUR 8864261374275 https://prigipo.com/products/astro-quintet-vraxioli-me-klosti-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-quintet-vraxioli-klosti_1024x.jpg?v=1699882104 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Quintet_YL_1024x.jpg?v=1699866560, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Clasp_YL_1024x.jpg?v=1699882104, Prigipo new 8864261374275 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 235.00EUR 8868840309059 https://prigipo.com/products/astro-quintet-vraxioli-me-klosti-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-quintet-vraxioli-klosti_d30d7b81-24e5-4164-af59-9c180ab57895_1024x.jpg?v=1699882226 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Quintet_WH_1024x.jpg?v=1699869566, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Clasp_WH_1024x.jpg?v=1699882226, Prigipo new 8868840309059 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 235.00EUR 8864150061379 https://prigipo.com/products/astro-quintet-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-quintet-daxtylidi_1024x.jpg?v=1699879601 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Quintet_YL_1024x.jpg?v=1699866614, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Quintet_YL2_1024x.jpg?v=1699879601, Prigipo new 8864150061379 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 315.00EUR 8868850139459 https://prigipo.com/products/astro-quintet-datylidi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-quintet-daxtylidi_ad282aca-6b73-4d45-8e0c-501971110a46_1024x.jpg?v=1699882243 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Quintet_WH_1024x.jpg?v=1699870051, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Quintet_WH2_1024x.jpg?v=1699882242, Prigipo new 8868850139459 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 315.00EUR 8864162251075 https://prigipo.com/products/astro-quintet-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-quintet-kolie_1024x.jpg?v=1699879669 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Necklace_Quintet_YL2_1024x.jpg?v=1699866659, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Necklace_Quintet_YL_1024x.jpg?v=1699879668, Prigipo new 8864162251075 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 415.00EUR MINI_THRILLS 8868861182275 https://prigipo.com/products/astro-quintet-kolie-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-quintet-kolie_f331d23d-07f4-4d81-a5a1-d3d75541d98b_1024x.jpg?v=1699882295 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Necklace_Quintet_WH2_1024x.jpg?v=1699870592, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Necklace_Quintet_WH_1024x.jpg?v=1699882294, Prigipo new 8868861182275 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 415.00EUR 8864188203331 https://prigipo.com/products/astro-quintet-skoulariki-karfoto-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-quintet-skoulariki_1024x.jpg?v=1699879769 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_Quintet_YL_1024x.jpg?v=1699866683, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_ALL_YL_1024x.jpg?v=1699879769, Prigipo new 8864188203331 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 235.00EUR 8868868849987 https://prigipo.com/products/astro-quintet-skoulariki-karfoto-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-quintet-skoulariki_9fe93295-cbc4-47a8-9b32-88e78412a9b0_1024x.jpg?v=1699882311 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_Quintet_WH_1024x.jpg?v=1699872360, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_ALL_WH_1024x.jpg?v=1699882311, Prigipo new 8868868849987 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 235.00EUR 8864194756931 https://prigipo.com/products/astro-single-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-single-vraxioli_1024x.jpg?v=1699879844 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Chain_Single_YL_1024x.jpg?v=1699866730, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Necklace_Chain_Clasp_YL_1024x.jpg?v=1699879844, Prigipo new 8864194756931 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 155.00EUR 8868896932163 https://prigipo.com/products/astro-single-vraxioli-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-single-vraxioli_d04871c4-9c59-493a-9790-0cfb33dc965c_1024x.jpg?v=1699882327 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Chain_Single_WH_1024x.jpg?v=1699872454, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Necklace_Chain_Clasp_WH_7e251276-df85-47d6-b3c5-e3f9500ccc13_1024x.jpg?v=1699882327, Prigipo new 8868896932163 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 155.00EUR 8864270516547 https://prigipo.com/products/astro-single-vraxioli-me-klosti-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-single-vraxioli-klosti_1024x.jpg?v=1699881999 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Single_YL_1024x.jpg?v=1699866773, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Clasp_YL_95cae0ec-f5d3-4684-8c08-3b9ed95a4e54_1024x.jpg?v=1699881998, Prigipo new 8864270516547 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 75.00EUR 8868898308419 https://prigipo.com/products/astro-single-vraxioli-me-klosti-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-single-vraxioli-klosti_e33ce7a7-84c8-4dce-808d-a632660ebcb6_1024x.jpg?v=1699882340 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Single_WH_1024x.jpg?v=1699872540, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Clasp_WH_485d1adf-88ef-4e8f-94d8-d481653efde5_1024x.jpg?v=1699882340, Prigipo new 8868898308419 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 75.00EUR 8864101007683 https://prigipo.com/products/astro-single-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-single-daxtylidi_1024x.jpg?v=1699880016 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Single_YL_1024x.jpg?v=1699866875, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Single_YL2_1024x.jpg?v=1699880016, Prigipo new 8864101007683 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 155.00EUR 8868900438339 https://prigipo.com/products/astro-single-daxtylidi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-single-daxtylidi_ff26cd2e-141d-4346-a2f0-5fee6f313185_1024x.jpg?v=1699882351 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Single_WH_1024x.jpg?v=1699872629, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Single_WH2_1024x.jpg?v=1699882350, Prigipo new 8868900438339 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 155.00EUR 8864155009347 https://prigipo.com/products/astro-single-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-single-kolie_1024x.jpg?v=1699881852 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Necklace_Single_YL_1024x.jpg?v=1699867045, Prigipo new 8864155009347 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 245.00EUR 8868909908291 https://prigipo.com/products/astro-single-kolie-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-single-kolie_d32e8ffa-0949-4856-b50a-d6371741e12b_1024x.jpg?v=1699882363 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Necklace_Single_WH_1024x.jpg?v=1699873010, Prigipo new 8868909908291 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 245.00EUR 8864167199043 https://prigipo.com/products/astro-single-skoulariki-karfoto-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-single-skoulariki_1024x.jpg?v=1699880217 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_Single_YL_1024x.jpg?v=1699867388, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_ALL_YL_4107753d-d88a-4a26-a9f2-963987318dad_1024x.jpg?v=1699880216, Prigipo new 8864167199043 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 85.00EUR 8868911612227 https://prigipo.com/products/astro-single-skoulariki-karfoto-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-single-skoulariki_048434aa-bfde-42a1-8c3e-a6d2f58325e6_1024x.jpg?v=1699882378 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_Single_WH_1024x.jpg?v=1699873086, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_ALL_WH_8bbf44c2-3ee6-4f9d-87f6-0ebdd5d46261_1024x.jpg?v=1699882377, Prigipo new 8868911612227 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 85.00EUR 8864216383811 https://prigipo.com/products/astro-triplet-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-quintet-vraxioli_26e082b6-f7c8-4989-9497-1b1404b7ab6a_1024x.jpg?v=1699878990 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Chain_Triplet_YL2_1024x.jpg?v=1699878751, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Chain_Triplet_YL_1024x.jpg?v=1699878990, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Necklace_Chain_Clasp_YL_29463623-eca4-4292-9304-81086fdebb59_1024x.jpg?v=1699878990, Prigipo new 8864216383811 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 225.00EUR 8868991172931 https://prigipo.com/products/astro-triplet-vraxioli-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-triplet-vraxioli_1024x.jpg?v=1699882396 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Chain_Triplet_WH2_1024x.jpg?v=1699877314, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Chain_Triplet_WH_1024x.jpg?v=1699882395, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Necklace_Chain_Clasp_WH_cff8a1de-0ce5-4de5-b2a0-e2619e83bc3f_1024x.jpg?v=1699882395, Prigipo new 8868991172931 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 225.00EUR 8864277266755 https://prigipo.com/products/astro-triplet-vraxioli-me-klosti-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-triplet-vraxioli-klosti_1024x.jpg?v=1699881929 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Triplet_YL_1024x.jpg?v=1699867824, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Clasp_YL_03b67cd9-c9fa-4f53-8e63-cce40aebbeeb_1024x.jpg?v=1699881929, Prigipo new 8864277266755 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 155.00EUR 8868993204547 https://prigipo.com/products/astro-triplet-vraxioli-me-klosti-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-triplet-vraxioli-klosti_9a4ad5b7-f029-4993-b32f-1e6013aa3c4d_1024x.jpg?v=1699882407 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Triplet_WH_1024x.jpg?v=1699877434, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Bracelet_Thread_Clasp_WH_a016b3ed-93fb-4857-8bf2-7b134292fa2c_1024x.jpg?v=1699882407, Prigipo new 8868993204547 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 155.00EUR 8864146653507 https://prigipo.com/products/astro-triplet-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-triplet-daxtylidi_1024x.jpg?v=1699880318 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Triplett_YL_1024x.jpg?v=1699867926, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Triplett_YL2_1024x.jpg?v=1699880318, Prigipo new 8864146653507 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR 8868994646339 https://prigipo.com/products/astro-triplet-daxtylidi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-triplet-daxtylidi_7dd92294-0014-4943-a19d-6157b2f841dc_1024x.jpg?v=1699882421 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Triplett_WH_1024x.jpg?v=1699877580, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Triplett_WH2_1024x.jpg?v=1699882421, Prigipo new 8868994646339 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR 8864160710979 https://prigipo.com/products/astro-triplet-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-triplet-kolie_1024x.jpg?v=1699880394 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Necklace_Triplett_YL2_1024x.jpg?v=1699867983, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Necklace_Triplett_YL_1024x.jpg?v=1699880394, Prigipo new 8864160710979 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 325.00EUR 8868997857603 https://prigipo.com/products/astro-triplet-kolie-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-triplet-kolie_c28a0159-b97f-42e0-8dd2-ec2135bcb643_1024x.jpg?v=1699882444 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Necklace_Triplett_WH2_1024x.jpg?v=1699878015, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Necklace_Triplett_WH_1024x.jpg?v=1699882442, Prigipo new 8868997857603 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 325.00EUR 8864176996675 https://prigipo.com/products/astro-triplet-skoulariki-karfoto-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-triplet-skoulariki_1024x.jpg?v=1699880538 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_Triplett_YL_1024x.jpg?v=1699868027, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_ALL_YL_72e58058-8971-43e1-baed-72b45cc22f43_1024x.jpg?v=1699880538, Prigipo new 8864176996675 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 155.00EUR 8869002805571 https://prigipo.com/products/astro-triplet-skoulariki-karfoto-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-triplet-skoulariki_ad06f17b-17f6-4cdd-9551-07b83fee44c3_1024x.jpg?v=1699882454 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_Triplett_WH_1024x.jpg?v=1699878102, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Earrings_ALL_WH_3554f078-189e-448f-9d73-74d01f1e0161_1024x.jpg?v=1699882454, Prigipo new 8869002805571 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 155.00EUR 8864138920259 https://prigipo.com/products/astro-twin-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-twin-daxtylidi_1024x.jpg?v=1699880662 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Twin_YL2_1024x.jpg?v=1699868058, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Twin_YL_1024x.jpg?v=1699880662, Prigipo new 8864138920259 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 195.00EUR 8869004017987 https://prigipo.com/products/astro-twin-%CE%B4%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C-14%CE%BA https://prigipo.com/cdn/shop/files/astro-twin-daxtylidi_d675ded3-b460-4ec3-bf87-937385e93923_1024x.jpg?v=1699882467 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Twin_WH2_1024x.jpg?v=1699878188, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPO_Astro_14KGold_Ring_Twin_WH_1024x.jpg?v=1699882466, Prigipo new 8869004017987 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 195.00EUR 8823176823107 https://prigipo.com/products/aura-charm-with-a-twist-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/e282aeb0-d3b6-4734-b497-f327250a5bd4_1024x.jpg?v=1697882070 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Aura_Oak_1024x.jpg?v=1697880246, https://prigipo.com/cdn/shop/files/IMG_2315_1024x.jpg?v=1697882070, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Aura_Harvest_1024x.jpg?v=1697882070, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Aura_Matcha_1024x.jpg?v=1697882070, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Aura_Matcha_46f2ce4d-ec9e-4f18-b402-efaac7a44cbe_1024x.jpg?v=1697882070, https://prigipo.com/cdn/shop/files/IMG_2298_1024x.jpg?v=1697882070, Prigipo new 8823176823107 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 8823185310019 https://prigipo.com/products/aura-charm-with-a-twist-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/IMG_2316_1024x.jpg?v=1697882124 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Aura_Horizon_1024x.jpg?v=1697880066, https://prigipo.com/cdn/shop/files/e422099b-2f05-4080-9726-5cf31a69a11d_1024x.jpg?v=1697882124, https://prigipo.com/cdn/shop/files/IMG_2313_1024x.jpg?v=1697882124, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Aura_Aurora_1024x.jpg?v=1697882124, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Aura_Midnight_1024x.jpg?v=1697882124, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Aura_Nebula_1024x.jpg?v=1697882124, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Aura_Horizon_71ff17a2-928d-43ed-9311-4b37d36f1c7a_1024x.jpg?v=1697882124, Prigipo new 8823185310019 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 25.00EUR 8767596495171 https://prigipo.com/products/aura-charm-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_silver_925_rhodium_plated_75326c61-ec1b-4dd0-a8b7-12b4389aca09_1024x.jpg?v=1695901392 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695901391, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695901391, Prigipo new 8767596495171 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 18.00EUR 8768136085827 https://prigipo.com/products/aura-charm-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_Y14K_b_1024x.jpg?v=1695973556 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_14k_yellow_gold_d_1024x.jpg?v=1695973556, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_14k_yellow_gold_c_1024x.jpg?v=1695973556, Prigipo new 8768136085827 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 120.00EUR 8768135561539 https://prigipo.com/products/aura-charm-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_WH14K_b_1024x.jpg?v=1695917655 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_14k_white_gold_b_1024x.jpg?v=1695907376, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_14k_white_gold_1024x.jpg?v=1695917655, Prigipo new 8768135561539 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 120.00EUR 8767596626243 https://prigipo.com/products/aura-charm-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_silver_925_gold_plated_1e6ba6fe-2d41-44e2-aa9b-f89f8afa578a_1024x.jpg?v=1695901496 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_silver_925_gold_plated_1024x.jpg?v=1695886223, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_silver_925_gold_plated_f_1024x.jpg?v=1695901496, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_charm_silver_925_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1695901496, Prigipo new 8767596626243 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 18.00EUR 8767576637763 https://prigipo.com/products/aura-anoixto-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695974377 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_silver_925_rhodium_plated_d_1024x.jpg?v=1695974377, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_silver_925_rhodium_plated_c_1024x.jpg?v=1695974377, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695896875, Prigipo new 8767576637763 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 55.00EUR 8768122093891 https://prigipo.com/products/aura-anoixto-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_YH14K_1024x.jpg?v=1695912899 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_14k_yellow_gold_c_1024x.jpg?v=1695822636, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_14k_yellow_gold_1024x.jpg?v=1695917848, Prigipo new 8768122093891 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 560.00EUR 8768121700675 https://prigipo.com/products/aura-anoixto-daxtylidi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_WH14K_1024x.jpg?v=1695972746 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_14k_white_gold_1024x.jpg?v=1695972746, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_14k_white_gold_b_1024x.jpg?v=1695972746, Prigipo new 8768121700675 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 560.00EUR 8767580995907 https://prigipo.com/products/aura-anoixto-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_silver_925_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1695896890 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_silver_925_gold_plated_1024x.jpg?v=1695822752, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_open_ring_silver_925_gold_plated_3fc5cc58-a4be-4458-a855-caeb2f21ee64_1024x.jpg?v=1695896889, Prigipo new 8767580995907 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 55.00EUR 8767562187075 https://prigipo.com/products/aura-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_silver_925_rhodium_plated_2d8ce926-14d8-4aad-9aa7-129b48b49865_1024x.jpg?v=1695897182 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695822829, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695897182, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_silver_925_rhodium_plated_b_80d2f73d-28bc-44dc-9336-fc2ff67b2f6c_1024x.jpg?v=1695897181, Prigipo new 8767562187075 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR 8768105283907 https://prigipo.com/products/aura-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_silver_925_Y14K_b_1024x.jpg?v=1695912963 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_14k_yellow_gold_d_1024x.jpg?v=1695883218, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_14k_yellow_gold_1024x.jpg?v=1695912963, Prigipo new 8768105283907 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 390.00EUR 8768104825155 https://prigipo.com/products/aura-daxtylidi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_WH14K_b_1024x.jpg?v=1695912960 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_14k_white_gold_1024x.jpg?v=1695905787, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_14k_white_gold_b_1024x.jpg?v=1695912960, Prigipo new 8768104825155 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 390.00EUR 8767569363267 https://prigipo.com/products/aura-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_silver_925_gold_plated_1024x.jpg?v=1695897342 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ring_Aura_Silver925_GoldPlated-1_1024x.jpg?v=1695883275, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ring_Aura_Silver925_GoldPlated-3_1024x.jpg?v=1695897342, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_ring_silver_925_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1695897342, Prigipo new 8767569363267 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 39.00EUR 8767676350787 https://prigipo.com/products/aura-skoulariki-cuff-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_silver_925_rhodium_plated_0e3865b6-729f-42ee-928a-0ffa03379e51_1024x.jpg?v=1695897693 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_silver_925_rhodium_plated_c_1024x.jpg?v=1695883305, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695897693, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695897684, Prigipo new 8767676350787 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 34.00EUR 8768147849539 https://prigipo.com/products/aura-skoulariki-cuff-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_Y14K_b_1024x.jpg?v=1695974089 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_14k_yellow_gold_1024x.jpg?v=1695974089, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_14k_yellow_gold_d_1024x.jpg?v=1695974089, Prigipo new 8768147849539 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 280.00EUR 8768147063107 https://prigipo.com/products/aura-skoulariki-cuff-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_WH14K_b_1024x.jpg?v=1695917692 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_14k_white_gold_b_1024x.jpg?v=1695906092, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_14k_white_gold_1024x.jpg?v=1695917691, Prigipo new 8768147063107 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 280.00EUR 8767677759811 https://prigipo.com/products/aura-skoulariki-cuff-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_silver_925_gold_plated_1024x.jpg?v=1695897819 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_silver_925_gold_plated_d_1024x.jpg?v=1695897819, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_silver_925_gold_plated_g_1024x.jpg?v=1695897819, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_silver_925_gold_plated_b_1d6f5e1e-281b-4fda-98b2-6a858499b8c6_1024x.jpg?v=1695897819, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_cuff_silver_925_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1695897819, Prigipo new 8767677759811 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 34.00EUR 8767587451203 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-huggies-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695898108 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_silver_925_rhodium_plated_d_1024x.jpg?v=1695898108, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695898108, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_silver_925_rhodium_plated_8cbbf59d-92cf-4916-af0e-6b00fe6e22e1_1024x.jpg?v=1695898108, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_silver_925_rhodium_plated_c_1024x.jpg?v=1695898108, Prigipo new 8767587451203 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 109.00EUR 8767703023939 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-huggies-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_Y14K_b_1024x.jpg?v=1695913006 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_14k_yellow_gold_c_1024x.jpg?v=1695883631, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_14k_yellow_gold_1024x.jpg?v=1695913005, Prigipo new 8767703023939 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 480.00EUR 8768088670531 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-huggies-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_W14K_b_1024x.jpg?v=1695913075 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_14k_white_gold_1024x.jpg?v=1695906347, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_14k_white_gold_b_1024x.jpg?v=1695913075, Prigipo new 8768088670531 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 480.00EUR 8767587811651 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-huggies-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_silver_925_gold_plated_f8fd34a0-6311-4ff5-b0c1-49755028ae22_1024x.jpg?v=1695898289 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_silver_925_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1695898287, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_silver_925_gold_plated_1024x.jpg?v=1695898287, Prigipo new 8767587811651 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 109.00EUR 8767583748419 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_silver_925_rhodium_plated_0db5de7f-6f9e-445e-a4e2-f056fd38d194_1024x.jpg?v=1695898532 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695898532, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695898532, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_silver_925_rhodium_plated_b_47e8c8d5-01f5-43e2-ae92-d962cf0c405f_1024x.jpg?v=1695898532, Prigipo new 8767583748419 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 58.00EUR 8768099156291 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_Y14K_b_1024x.jpg?v=1695912974 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_14k_yellow_gold_c_1024x.jpg?v=1695884229, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_14k_yellow_gold_1024x.jpg?v=1695912974, Prigipo new 8768099156291 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 540.00EUR 8767591514435 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-krikoi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_silver_925_rhodium_plated_b_175805a8-40d8-4b4e-861f-07c731bca541_1024x.jpg?v=1695975712 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695898908, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695975712, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_silver_925_rhodium_plated_61db63ce-8afc-4c9a-8a99-a4b3d25084e4_1024x.jpg?v=1695975712, Prigipo new 8767591514435 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 37.00EUR 8767705514307 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-krikoi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_Y14K_b_1024x.jpg?v=1695917532 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_14k_yellow_gold_c_1024x.jpg?v=1695885479, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_14k_yellow_gold_d_1024x.jpg?v=1695917531, Prigipo new 8767705514307 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 310.00EUR 8768089129283 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-krikoi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_WH14K_b_1024x.jpg?v=1695973596 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_14k_white_gold_1024x.jpg?v=1695973596, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_14k_white_gold_b_1024x.jpg?v=1695973596, Prigipo new 8768089129283 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 310.00EUR 8767591842115 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-krikoi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_silver_925_gold_plated_b_1d5cb464-099c-42fe-925f-e8cb9229de8b_1024x.jpg?v=1695899089 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_silver_925_gold_plated_f_1024x.jpg?v=1695899089, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_silver_925_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1695899089, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_silver_925_gold_plated_1024x.jpg?v=1695899089, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_silver_925_gold_plated_c_1024x.jpg?v=1695899089, Prigipo new 8767591842115 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 37.00EUR 8768098730307 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_WH14K_b_1024x.jpg?v=1695912987 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_14k_white_gold_b_1024x.jpg?v=1695906727, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_14k_white_gold_1024x.jpg?v=1695912987, Prigipo new 8768098730307 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 540.00EUR 8767585222979 https://prigipo.com/products/aura-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_silver_925_gold_plated_2bf7f62a-7101-487d-b8fd-de847830aa63_1024x.jpg?v=1695898659 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_silver_925_gold_plated_1024x.jpg?v=1695885958, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_silver_925_gold_plated_d_1024x.jpg?v=1695898659, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_studs_silver_925_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1695898659, Prigipo new 8767585222979 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 58.00EUR 1884368273506 https://prigipo.com/products/aye-chevalier-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/R15003-2-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B4_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_BF-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_1024x.jpg?v=1570356059 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R15002-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CF_83_CE_B5_CE_B2_CE_B1_CE_BB_CE_B9_CE_B5-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884368273506 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 32.00EUR 1884368339042 https://prigipo.com/products/aye-chevalier-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I7902_1024x.jpg?v=1573118676 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R15001-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CF_83_CE_B5_CE_B2_CE_B1_CE_BB_CE_B9_CE_B5-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/girl-wearing-handmade-prigipo-jewelry47-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884368339042 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 32.00EUR 2132483801186 https://prigipo.com/products/aye-vraxioli-s-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy-bracelet-gold_850806f5-f134-42e2-91ef-cbb7f78a5d69_1024x.jpg?v=1570394198 https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy_aye_bracelet_silver_1024x.jpg?v=1570391853, Prigipo new 2132483801186 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 20.00EUR 2132484227170 https://prigipo.com/products/aye-vraxioli-s-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy-bracelet-gold_c05e0eb5-cd05-4358-820a-d741df8976f3_1024x.jpg?v=1570394198 https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy_aye_bracelet_gold_1024x.jpg?v=1570391854, Prigipo new 2132484227170 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 1884368404578 https://prigipo.com/products/aye-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/girl-wearing-handmade-prigipo-jewelry9-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1570356059 https://prigipo.com/cdn/shop/products/B15002-2-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/B15002-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884368404578 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 109.00EUR 1884368601186 https://prigipo.com/products/aye-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/B15001-3-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_1024x.jpg?v=1570356059 https://prigipo.com/cdn/shop/products/B15001-2-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/CE_BA_CE_BF_CF_81_CE_B9_CF_84_CF_83_CE_B9-008-_CF_86_CE_BF_CF_81_CE_B1_CE_B5_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_89_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9_CF_83_CF_84_CE_AC-_CF_87_CE_B5_CE_B9_CF_81_CE_BF_CF_80_CE_BF_CE_B9_CE_B7_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/B15001-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_B_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884368601186 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 109.00EUR 1884368699490 https://prigipo.com/products/aye-diplo-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-64_1024x.jpg?v=1570440454 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R15004-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B4_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_BF-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884368699490 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 38.00EUR 1884368830562 https://prigipo.com/products/aye-diplo-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I7896_1024x.jpg?v=1573118791 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R15003-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B4_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_BF-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B_d1dd27df-502d-4857-9e7b-fe6ca890f952_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I7902_136d4770-4074-41a3-8aa6-4d4cbdbfe1cf_1024x.jpg?v=1573118791, Prigipo new 1884368830562 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 38.00EUR 1884369092706 https://prigipo.com/products/aye-diplo-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/N15007-2-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9_1024x.jpg?v=1570356059 https://prigipo.com/cdn/shop/products/N15007-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/CE_B1_CE_BB_CF_85_CF_83_CE_B9_CE_B4_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_B1-_CE_BC_CE_B5-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_B1_CF_83_CE_B7-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/girl-wearing-handmade-prigipo-jewelry4-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884369092706 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 60.00EUR 1884369223778 https://prigipo.com/products/aye-diplo-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/B15001-3-_CE_B2_CF_81_CE_B1_CF_87_CE_B9_CE_BF_CE_BB_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-aye-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_81199a64-8c4e-4501-853a-f8d6e9974464_1024x.jpg?v=1570356059 https://prigipo.com/cdn/shop/products/N15006-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_C_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/N15006-2-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_C_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AYE-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_B5-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_8_5f138725-4ce8-4811-b280-47707a821c0a_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/CE_BA_CE_BF_CF_81_CE_B9_CF_84_CF_83_CE_B9-_CE_96-_CF_86_CE_BF_CF_81_CE_B1_CE_B5_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_89_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9_CF_83_CF_84_CE_AC-_CF_87_CE_B5_CE_B9_CF_81_CE_BF_CF_80_CE_BF_CE_B9_CE_2dc25472-3be3-484f-b612-b7d22710853c_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/CE_B1_CE_BB_CF_85_CF_83_CE_B9_CE_B4_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_B1-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_B7-_CE_BC_CE_B5-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_B1_CF_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884369223778 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 60.00EUR 2150556893282 https://prigipo.com/products/aye-kolie-kitrino-xryso-14k-me-diamanti https://prigipo.com/cdn/shop/products/aye_necklace_14k_diamond_b_1024x.jpg?v=1570393304 https://prigipo.com/cdn/shop/products/aye_necklace_14k_diamond_1024x.jpg?v=1570393304, Prigipo new 2150556893282 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 270.00EUR 2150501744738 https://prigipo.com/products/aye-kolie-lefko-xryso-14k-me-diamanti https://prigipo.com/cdn/shop/products/aye_necklace_14k_diamond_bw_1024x.jpg?v=1570393300 https://prigipo.com/cdn/shop/products/aye_necklace_14k_diamond_w_1024x.jpg?v=1570393300, Prigipo new 2150501744738 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 270.00EUR 1884369289314 https://prigipo.com/products/aye-mikro-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/handmade-necklace-aye-SM-jewelry-prigipo-silver-gold-plated_1024x.jpg?v=1570356059 https://prigipo.com/cdn/shop/products/N15003-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/N15003-2-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/CE_B1_CE_BB_CF_85_CF_83_CE_B9_CE_B4_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_B1-_CE_BC_CE_B5-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_B1_CF_83_CE_B7-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_2a226e4f-28ea-49d8-a9d1-12a845016512_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884369289314 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 1884369387618 https://prigipo.com/products/aye-mikro-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-70_17827334-d615-43ff-a738-d44a978975bd_1024x.jpg?v=1570198094 https://prigipo.com/cdn/shop/products/N15002-1-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_C_1024x.jpg?v=1570198094, https://prigipo.com/cdn/shop/products/N15002-2-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_AD-aye-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_C_1024x.jpg?v=1570198094, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I7876_8701faeb-cf74-42df-8ff0-35a3fd2ca4c6_1024x.jpg?v=1573118581, https://prigipo.com/cdn/shop/products/CE_B1_CE_BB_CF_85_CF_83_CE_B9_CE_B4_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_B9_CE_B1-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_B7-_CE_BC_CE_B5-_CF_80_CF_81_CE_BF_CE_B5_CE_BA_CF_84_CE_B1_CF_c4e51c56-b46c-4755-83d2-814690675a00_1024x.jpg?v=1570198094, Prigipo new 1884369387618 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 4366788198498 https://prigipo.com/products/aye-skoulariki-cuff-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Aye_cuff_silver_1024x.jpg?v=1583851647 https://prigipo.com/cdn/shop/products/AyeA-Pt_1024x.jpg?v=1582035761, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AyeB-Pt_1024x.jpg?v=1582035762, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Aye_cuff_silver_1_1024x.jpg?v=1583851647, Prigipo new 4366788198498 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 20.00EUR 4366789443682 https://prigipo.com/products/aye-skoulariki-cuff-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Aye_cuff_gold_1024x.jpg?v=1583851678 https://prigipo.com/cdn/shop/products/AyeA-Gold_1024x.jpg?v=1582035843, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AyeB-Gold_1024x.jpg?v=1582035843, Prigipo new 4366789443682 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 20.00EUR 2114299297890 https://prigipo.com/products/aye-skoularikia-karfota-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Toy_aye_stud_earrings_silver_1024x.jpg?v=1570391839 Prigipo new 2114299297890 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 2132415316066 https://prigipo.com/products/aye-skoularikia-karfota-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Toy_aye_stud_earrings_gold_1024x.jpg?v=1570391839 Prigipo new 2132415316066 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 1884369453154 https://prigipo.com/products/aye-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/handmade-earrings-aye-jewelry-prigipo-silver_1024x.jpg?v=1570356059 https://prigipo.com/cdn/shop/products/E15004-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CF_80_CF_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/E15004-2-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CF_80_C_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884369453154 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 49.00EUR 1884369551458 https://prigipo.com/products/aye-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/CE_BA_CE_BF_CF_81_CE_B9_CF_84_CF_83_CE_B9-002-_CF_86_CE_BF_CF_81_CE_B1_CE_B5_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_89_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9_CF_83_CF_84_CE_AC-_CF_87_CE_B5_CE_B9_CF_81_CE_BF_CF_80_CE_BF_CE_B9_CE_B7_1024x.jpg?v=1570356059 https://prigipo.com/cdn/shop/products/E15003-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CF_80_CF_81_CE_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/E15003-2-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CF_80_CF_81_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AYE-_CE_BA_CE_BF_CE_BB_CE_B9_CE_B5-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_BC_CE_B1_CF_84_CE_B9-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_8_e2165ef7-fac6-4c9a-9ac5-99cee530d2ca_1024x.jpg?v=1570356059, https://prigipo.com/cdn/shop/products/E15003-3-_CF_83_CE_BA_CE_BF_CF_85_CE_BB_CE_B1_CF_81_CE_B9_CE_BA_CE_B9_CE_B1-_CE_B1_CF_83_CE_B7_CE_BC_CE_B9-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CF_80_CF_81_1024x.jpg?v=1570356059, Prigipo new 1884369551458 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 49.00EUR 2132610252898 https://prigipo.com/products/aye-stoixeio-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-91_1024x.jpg?v=1570609469 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Toy_aye_earring_charm_silver_1024x.jpg?v=1570391872, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-92_1024x.jpg?v=1570609474, Prigipo new 2132610252898 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 2132613136482 https://prigipo.com/products/aye-stoixeio-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy-hoop-earring-gold_5de0dd24-4cdc-4566-ab86-ec27d049214a_1024x.jpg?v=1570394198 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Toy_aye_earring_charm_gold_1024x.jpg?v=1570391872, Prigipo new 2132613136482 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 4369218273378 https://prigipo.com/products/ayelette-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/ayelette_ring_silver_1024x.jpg?v=1698153417 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_1024x.jpg?v=1697795274, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698153417, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698153417, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698153417, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698153417, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698153417, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698153417, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698153417, Prigipo new 4369218273378 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 29.00EUR 4369218306146 https://prigipo.com/products/ayelette-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/ayelette_ring_gold_1024x.jpg?v=1698153433 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_1024x.jpg?v=1697795319, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698153433, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698153433, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698153433, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698153433, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698153433, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698153433, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Ayelette_Colouring_Ring_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698153433, Prigipo new 4369218306146 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 29.00EUR 6548859879522 https://prigipo.com/products/calo-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-calo-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618486688 Prigipo new 6548859879522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 60.00EUR 6548859912290 https://prigipo.com/products/calo-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-calo-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1620999869 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-calo-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618486767, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-calo-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1620999869, Prigipo new 6548859912290 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 60.00EUR 4366781120610 https://prigipo.com/products/chains-gwen-alysida-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/GwenA-Pt_1024x.jpg?v=1582034372 https://prigipo.com/cdn/shop/products/GwenB-Pt_1024x.jpg?v=1582034372, https://prigipo.com/cdn/shop/products/GwenC-Pt_1024x.jpg?v=1582034368, Prigipo new 4366781120610 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 28.00EUR 4366783086690 https://prigipo.com/products/chains-gwen-alysida-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/GwenA-Gold_1024x.jpg?v=1582034563 https://prigipo.com/cdn/shop/products/GwenB-Gold_1024x.jpg?v=1582034563, https://prigipo.com/cdn/shop/products/GwenC-Gold_1024x.jpg?v=1582034560, Prigipo new 4366783086690 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 28.00EUR 2114168815714 https://prigipo.com/products/charming-hoops-l-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/charming-hoops-l-earrings-silver-with-charm_1024x.jpg?v=1554193326 https://prigipo.com/cdn/shop/products/charming_hoops_L_silver_6b2bf8e2-73de-48a5-aac1-3b4bc3bfa8df_1024x.jpg?v=1554193326, https://prigipo.com/cdn/shop/products/charming-hoops-l-earrings-silver_89835ea3-2254-42ea-a3ff-6f2a50f1c01a_1024x.jpg?v=1554193326, Prigipo new 2114168815714 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR 4366780006498 https://prigipo.com/products/charming-hoops-l-skoularikia-gyalistera-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Charming-Hoops-Glossy-Pt_1024x.jpg?v=1582033751 Prigipo new 4366780006498 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 35.00EUR 4366780235874 https://prigipo.com/products/charming-hoops-l-skoularikia-gyalistera-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Charming-Hoops-Glossy-Gold_1024x.jpg?v=1582033807 Prigipo new 4366780235874 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 35.00EUR 2114169503842 https://prigipo.com/products/charming-hoops-l-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/charming-hoops-l-earrings-gold-with-chram_f40c74e1-bac4-4ff6-8618-cd6054b0853c_1024x.jpg?v=1554278218 https://prigipo.com/cdn/shop/products/charming_hoops_L_gold_1024x.jpg?v=1554278218, Prigipo new 2114169503842 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR 2114155380834 https://prigipo.com/products/charming-hoops-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-91_722c3edf-3f74-4087-99eb-cb9ba83ed8ad_1024x.jpg?v=1570609540 https://prigipo.com/cdn/shop/products/charming_hoops_S_silver_88b8193e-5fd2-40f8-803b-426519a43f40_1024x.jpg?v=1570609521, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-92_2cb21d82-a297-4474-8b5b-0fbbbd4bade8_1024x.jpg?v=1570609545, Prigipo new 2114155380834 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 26.00EUR 4366778400866 https://prigipo.com/products/charming-hoops-s-skoularikia-gyalistera-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Charming-Hoops-S-Polished-White_1024x.jpg?v=1586198783 Prigipo new 4366778400866 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR 4366778990690 https://prigipo.com/products/charming-hoops-s-skoularikia-gyalistera-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Charming-Hoops-S-Polished-Yellow_1024x.jpg?v=1586198919 Prigipo new 4366778990690 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR 2114162589794 https://prigipo.com/products/charming-hoops-s-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-23_1024x.jpg?v=1570182818 https://prigipo.com/cdn/shop/products/charming_hoops_S_gold_1024x.jpg?v=1570182792, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-24_1024x.jpg?v=1570182822, Prigipo new 2114162589794 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 26.00EUR 2224408821858 https://prigipo.com/products/chloi-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy-bracelet-silver_da31f8e9-f294-4695-a9de-75fc9d688030_1024x.jpg?v=1557228940 https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy_chloe_bracelet_silver_1024x.jpg?v=1557226998, Prigipo new 2224408821858 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 20.00EUR 2224409116770 https://prigipo.com/products/chloi-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy-bracelet-gold_23a5cd48-7b13-428c-95bf-8a463534b592_1024x.jpg?v=1557228997 https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy_chloe_bracelet_gold_1024x.jpg?v=1557227072, Prigipo new 2224409116770 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 25.00EUR 1884371026018 https://prigipo.com/products/chloi-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-87_1024x.jpg?v=1570199322 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R15005-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-chloe-_CE_B4_CE_B5_CE_BD_CF_84_CF_81_CE_BF-_CF_86_CF_85_CE_BB_CE_BB_CE_BF-_CE_B1_CF_83_CE_1024x.jpg?v=1570199294, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-90_1024x.jpg?v=1570199327, Prigipo new 1884371026018 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 33.00EUR 1884371124322 https://prigipo.com/products/chloi-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-44_ec88a446-c3e1-4c9f-a52a-44bd4a5b7af6_1024x.jpg?v=1573052270 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R15006_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-chloe-_CE_B4_CE_B5_CE_BD_CF_84_CF_81_CE_BF-_CF_86_CF_85_CE_BB_CE_BB_CE_BF-_CE_B1_CF_83_CE_1024x.jpg?v=1573052270, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-21_1024x.jpg?v=1573052270, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-13_6d525b73-1724-4872-8a7b-da03e9d24137_1024x.jpg?v=1573052270, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I7752_1024x.jpg?v=1573052270, Prigipo new 1884371124322 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 33.00EUR 2224392994914 https://prigipo.com/products/chloi-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I8043_1024x.jpg?v=1573119055 https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy_chloe_necklace_silver_1024x.jpg?v=1573119052, https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy_chloe_necklace_silver_b_1024x.jpg?v=1573119055, Prigipo new 2224392994914 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 2150609223778 https://prigipo.com/products/chloi-kolie-kitrino-xryso-14k-me-diamanti https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine-chloe-necklace_1024x.jpg?v=1551962320 https://prigipo.com/cdn/shop/products/chloe_necklace_14k_diamond_1024x.jpg?v=1551962320, https://prigipo.com/cdn/shop/products/chloe_necklace_14k_diamond_b_1024x.jpg?v=1551962320, Prigipo new 2150609223778 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 325.00EUR 2150598705250 https://prigipo.com/products/chloi-kolie-lefko-xryso-14k-me-diamanti https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine-chloe-necklace_0892405b-2483-458f-9da8-746dd3fba49b_1024x.jpg?v=1553074681 https://prigipo.com/cdn/shop/products/chloe_necklace_14k_diamond_w_1024x.jpg?v=1553074681, https://prigipo.com/cdn/shop/products/chloe_necklace_14k_diamond_bw_1024x.jpg?v=1553074681, Prigipo new 2150598705250 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 325.00EUR 2224393945186 https://prigipo.com/products/chloi-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I8205_1024x.jpg?v=1573120698 https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy_chloe_necklace_gold_1024x.jpg?v=1573120691, https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy_chloe_necklace_gold_b_1024x.jpg?v=1573120698, Prigipo new 2224393945186 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 1884371550306 https://prigipo.com/products/chloi-skoularikia-karfota-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I8571_1024x.jpg?v=1573120884 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Prigipo-Chloe-new-earrings-platinum-side_1024x.jpg?v=1573120875, Prigipo new 1884371550306 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR 1884371615842 https://prigipo.com/products/chloi-skoularikia-karfota-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I8588_1024x.jpg?v=1573120930 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Prigipo-Chloe-new-earrings-yellow-gold-side_1024x.jpg?v=1573120930, Prigipo new 1884371615842 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR 2224398925922 https://prigipo.com/products/chloi-skoularikia-s-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Toy_chloe_stud_earrings_silver_1024x.jpg?v=1557224156 Prigipo new 2224398925922 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 2224399253602 https://prigipo.com/products/chloi-skoularikia-s-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Toy_chloe_stud_earrings_gold_1024x.jpg?v=1557224238 Prigipo new 2224399253602 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 2224404824162 https://prigipo.com/products/chloi-stoixeio-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-95_1024x.jpg?v=1570609691 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Toy_chloe_earring_charm_silver_1024x.jpg?v=1570609671, Prigipo new 2224404824162 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 2224405446754 https://prigipo.com/products/chloi-stoixeio-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/toy-hoop-earring-gold_65dd25f2-2544-433f-a466-3ea389c8a4b7_1024x.jpg?v=1557229509 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Toy_chloe_earring_charm_gold_1024x.jpg?v=1557226203, Prigipo new 2224405446754 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 2152985329762 https://prigipo.com/products/chords-vraxioli-asimi-me-xrysa-trigona https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_chords_triangle_bracelet_silver_gold_b_1024x.jpg?v=1551962364 https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_chords_triangle_bracelet_silver_gold_1024x.jpg?v=1551962364, Prigipo new 2152985329762 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 389.00EUR 2152983199842 https://prigipo.com/products/chords-vraxioli-asimi-me-xryses-apsides https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine-chords-bracelet_1024x.jpg?v=1551962380 https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_chords_arch_bracelet_silver_gold_1024x.jpg?v=1551962380, https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_chords_arch_bracelet_silver_gold_b_1024x.jpg?v=1551962380, Prigipo new 2152983199842 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 249.00EUR 2152966029410 https://prigipo.com/products/chords-vraxioli-asimi-me-xrysous-romvous https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine-chords-bracelet_1c319972-653c-4ec8-a313-71e3df6213f9_1024x.jpg?v=1551962392 https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_chords_rhombus_bracelet_silver_gold_1024x.jpg?v=1551962392, https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_chords_rhombus_bracelet_silver_gold_b_1024x.jpg?v=1551962392, Prigipo new 2152966029410 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 409.00EUR 8767682216259 https://prigipo.com/products/cloud-charm-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_charm_silver_925_rhodium_plated_b_3a48d894-069a-4f63-a6c5-b3d9633d7dd4_1024x.jpg?v=1695974426 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_charm_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695974426, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_charm_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695974426, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_charm_silver_925_rhodium_plated_5ce985c6-e3cf-4a60-bdc4-81f3901a19c0_1024x.jpg?v=1695902870, Prigipo new 8767682216259 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR 8768189759811 https://prigipo.com/products/cloud-charm-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_huggies_Y14K_b_c7d81dfe-7d29-4920-bf1a-f84969a649c5_1024x.jpg?v=1695917439 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_charm_14k_yellow_gold_d_1024x.jpg?v=1695886547, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_aura_hoops_14k_yellow_gold_1024x.jpg?v=1695917439, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_charm_14k_yellow_gold_b_1024x.jpg?v=1695917439, Prigipo new 8768189759811 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 65.00EUR 8767682543939 https://prigipo.com/products/cloud-charm-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_charm_silver_925_gold_plated_1024x.jpg?v=1695903540 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_charm_silver_925_gold_plated_d_1024x.jpg?v=1695886780, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_charm_silver_925_gold_plated_e_1024x.jpg?v=1695903540, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_charm_silver_925_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1695903539, Prigipo new 8767682543939 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR 8767644893507 https://prigipo.com/products/cloud-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_ring_silver_925_rhodium_plated_b_c7b6b49a-45f9-4c44-9e8f-aa656fe481eb_1024x.jpg?v=1695901808 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_ring_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695886288, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_ring_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695901808, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_ring_silver_925_rhodium_plated_e11e103e-2681-4042-90f0-f03bf1be01d3_1024x.jpg?v=1695901808, Prigipo new 8767644893507 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 55.00EUR 8767697781059 https://prigipo.com/products/cloud-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_ring_silver_925_gold_plated_1024x.jpg?v=1695902115 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_ring_14k_yellow_gold_c_1024x.jpg?v=1695902114, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_ring_14k_yellow_gold_b_1024x.jpg?v=1695902114, Prigipo new 8767697781059 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 210.00EUR 8767652299075 https://prigipo.com/products/cloud-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_necklace_silver_925_rhodium_plated_b_aa8e01fe-4c88-4e77-8ae4-84dc90342de9_1024x.jpg?v=1695902335 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_necklace_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695886342, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_necklace_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695902335, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_necklace_silver_925_rhodium_plated_897263e9-95ee-40b6-8aca-d66fc878c4b1_1024x.jpg?v=1695902335, Prigipo new 8767652299075 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 42.00EUR 8767772131651 https://prigipo.com/products/cloud-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_necklace_14k_yellow_gold_d_1024x.jpg?v=1695973490 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_necklace_14k_yellow_gold_e_1024x.jpg?v=1695973490, Prigipo new 8767772131651 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 170.00EUR 8767652593987 https://prigipo.com/products/cloud-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_necklace_silver_925_gold_plated_1024x.jpg?v=1695902535 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_necklace_silver_925_gold_plated_d_1024x.jpg?v=1695886391, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_necklace_silver_925_gold_plated_f_1024x.jpg?v=1695902535, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_necklace_silver_925_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1695902536, Prigipo new 8767652593987 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 42.00EUR 8767668912451 https://prigipo.com/products/cloud-skoulariki-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_earring_silver_925_rhodium_plated_5f5fcf2c-2e85-45d4-b335-60e94fb0113c_1024x.jpg?v=1695902611 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_earring_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695902611, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_earring_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695902611, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_earring_silver_925_rhodium_plated_b_75ece861-705e-41a9-89b6-6fbb6a6252af_1024x.jpg?v=1695902668, Prigipo new 8767668912451 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 65.00EUR 8768182681923 https://prigipo.com/products/cloud-skoulariki-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_earring_silver_925_rhodium_plated_47ac33d2-6023-4c8e-bf39-80839b612276_1024x.jpg?v=1695902680 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_earring_14k_yellow_gold_1024x.jpg?v=1695886496, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_cloud_earring_silver_925_rhodium_plated_b_8f4ba39f-00d6-4ad9-b964-6a294f1154fe_1024x.jpg?v=1695902680, Prigipo new 8768182681923 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 110.00EUR 6700173557858 https://prigipo.com/products/extension-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Extension_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1650367981 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Extension_Silver_Rhodium_Plated_1_1024x.jpg?v=1650367981, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Extension_Silver_Rhodium_Plated_3_1024x.jpg?v=1650367982, Prigipo new 6700173557858 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 12.00EUR MINI_THRILLS 6700177326178 https://prigipo.com/products/extension-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C https://prigipo.com/cdn/shop/products/Extension_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1650368099 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Extension_Silver_Gold_Plated_1_1024x.jpg?v=1650368099, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Extension_Silver_Gold_Plated_3_1024x.jpg?v=1650368099, Prigipo new 6700177326178 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 12.00EUR MINI_THRILLS 6696186937442 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-charm-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-neclace-charm-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1649848313 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Charm_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649848313, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Charm_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649848313, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Charm_Silver_Rhodium_Plated_3_1024x.jpg?v=1649848306, Prigipo new 6696186937442 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 49.00EUR MINI_THRILLS 6696187002978 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-charm-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-neclace-charm-gold-plated_1024x.jpg?v=1649848317 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Charm_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649848317, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Charm_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649848317, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Charm_Silver_Gold_Plated_3_1024x.jpg?v=1649848314, Prigipo new 6696187002978 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 49.00EUR MINI_THRILLS 6700107432034 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-bracelet-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1650363313 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Silver_Rhodium_Plated_67b02ecf-b437-4ec4-b49a-5ad58f1404d1_1024x.jpg?v=1650363282, Prigipo new 6700107432034 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 28.00EUR MINI_THRILLS 6700107661410 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-bracelet-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1650363303 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Silver_Gold_Plated_36947fa9-1064-4959-8243-e2817d5aa7ff_1024x.jpg?v=1650363288, Prigipo new 6700107661410 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 28.00EUR MINI_THRILLS 6696179957858 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-ring-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649844120 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Silver_Rhodium_Plated_11361131-5acf-4cfa-a1be-d31a92720490_1024x.jpg?v=1649844089, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Silver_Rhodium_Plated_2_3e560be1-4f12-49fc-969d-cafe05a46d46_1024x.jpg?v=1649844120, Prigipo new 6696179957858 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 28.00EUR MINI_THRILLS 6696180023394 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1649844127 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Silver_Gold_Plated_250156cc-f399-42ad-aa27-15278709db8f_1024x.jpg?v=1649844099, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Silver_Gold_Plated_2_85e0e6ab-9efd-4e6c-9f5f-236dfb86b873_1024x.jpg?v=1649844127, Prigipo new 6696180023394 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 28.00EUR MINI_THRILLS 6696186347618 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-neclace-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649848080 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Silver_Rhodium_Plated_2_41db5a1c-a461-4cb7-989c-609216a34c2f_1024x.jpg?v=1649848080, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Silver_Rhodium_Plated_a05fe113-2888-4a3b-be4d-f8ae6ba2157f_1024x.jpg?v=1649848080, Prigipo new 6696186347618 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696186380386 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-neclace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1649848088 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Silver_Gold_Plated_2_b77923b2-5a06-42c6-ae79-6a2d842cce17_1024x.jpg?v=1649848088, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Silver_Gold_Plated_3bc203cf-0f3f-4108-9708-69a78e03346a_1024x.jpg?v=1649848088, Prigipo new 6696186380386 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6700085313634 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-skoularikia-karfota-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-earring-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1650359351 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Studs_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650359299, Prigipo new 6700085313634 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 6700085379170 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-skoularikia-karfota-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-earring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1650359346 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Studs_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650359304, Prigipo new 6700085379170 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 6700085674082 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-skoularikia-krikoi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-earring-huggie-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1650359540 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Huggie_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650359540, Prigipo new 6700085674082 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 39.00EUR MINI_THRILLS 6700085706850 https://prigipo.com/products/fish-bouquet-skoularikia-krikoi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fish-bouquet-earring-huggie-gold-plated_1024x.jpg?v=1650359542 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Huggie_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650359542, Prigipo new 6700085706850 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 39.00EUR MINI_THRILLS 6700258394210 https://prigipo.com/products/fizzy-amethyst-quartz-blueish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1650373923 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Amethyst_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373856, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Amethyst_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650373923, Prigipo new 6700258394210 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 245.00EUR MINI_THRILLS 6700279955554 https://prigipo.com/products/fizzy-blue-topaz-white-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-round-14k-gold-d_361e3cb3-1ed4-4899-bf9e-23e92816c567_1024x.jpg?v=1650375941 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Round_Marquise_Blue_Topaz_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650375941, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Round_Marquise_Blue_Topaz_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650375938, Prigipo new 6700279955554 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR MINI_THRILLS 6700750569570 https://prigipo.com/products/fizzy-blue-topaz-white-topaz-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-necklace-marquise-and-round-14k-gold-a_6497e704-c81f-4d98-8889-d2c6ea39f49b_1024x.jpg?v=1650444335 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Double_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444335, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Double_Topaz_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650444326, Prigipo new 6700750569570 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 360.00EUR MINI_THRILLS 6700732842082 https://prigipo.com/products/fizzy-blue-topaz-white-topaz-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-earring-marquise-and-round-14k-gold-a_61a84fa3-adad-4399-80bc-cda29a1ccd4f_1024x.jpg?v=1650443444 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Double_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443444, Prigipo new 6700732842082 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 210.00EUR MINI_THRILLS 6700281004130 https://prigipo.com/products/fizzy-blueish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-3-marquise-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1666112063 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Degrade_Blue_Topaz_14K_Yellow_NEW_OCT2022_1024x.jpg?v=1666112063, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_NEW_OCT2022_1024x.jpg?v=1666112063, Prigipo new 6700281004130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 290.00EUR MINI_THRILLS 6700753485922 https://prigipo.com/products/fizzy-blueish-tourmaline-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-necklace-marquise-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1669890530 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Degrade_Blue_Topaz_14K_Yellow_NEW_OCT2022_1024x.jpg?v=1669890530, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Degrade_Blue_Topaz_14K_Yellow2_NEW_OCT2022_1024x.jpg?v=1669890530, Prigipo new 6700753485922 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 580.00EUR MINI_THRILLS 6700733694050 https://prigipo.com/products/fizzy-blue-topaz-skoularikia-huggies-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-earring-marquise-huggie-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650443439 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Huggies_Topaz_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443439, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Huggies_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650442944, Prigipo new 6700733694050 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 440.00EUR MINI_THRILLS 6700279332962 https://prigipo.com/products/fizzy-brownish-tourmaline-white-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-round-14k-gold-g_5b3a42c9-2f92-4595-99e3-d9bbbed027c6_1024x.jpg?v=1650375734 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650375699, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650375734, Prigipo new 6700279332962 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR MINI_THRILLS 6700749848674 https://prigipo.com/products/fizzy-brownish-tourmaline-white-topaz-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-necklace-marquise-and-round-14k-gold-d_1024x.jpg?v=1650444248 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Double_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444248, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Double_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650444248, Prigipo new 6700749848674 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 360.00EUR MINI_THRILLS 6700730810466 https://prigipo.com/products/fizzy-brownish-tourmaline-white-topaz-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-earring-marquise-and-round-14k-gold-b_2db0fb6e-bee6-47f8-bb2e-693ccf004044_1024x.jpg?v=1650442667 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Double_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650442650, Prigipo new 6700730810466 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 210.00EUR MINI_THRILLS 6700740411490 https://prigipo.com/products/fizzy-brownish-tourmaline-skoularikia-huggies-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-earring-marquise-huggie-14k-gold-b_82694587-ad11-420f-bf43-a80bf190a800_1024x.jpg?v=1650443578 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Huggies_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443578, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Huggies_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443578, Prigipo new 6700740411490 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 440.00EUR MINI_THRILLS 6700252004450 https://prigipo.com/products/fizzy-brownish-red-garnet-yellowish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-14k-gold-e_1024x.jpg?v=1650373566 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Red_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373539, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Red_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650373566, Prigipo new 6700252004450 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 245.00EUR MINI_THRILLS 6700255740002 https://prigipo.com/products/fizzy-citrine-quartz-blue-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-14k-gold-a_422623d7-fb79-4b09-adf9-41c61af0ba35_1024x.jpg?v=1650373781 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Citrine_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373781, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Citrine_Topaz_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650373779, Prigipo new 6700255740002 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 245.00EUR MINI_THRILLS 6700247122018 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-pinkish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-rope-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1650373312 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Tourmaline_Greenish_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650373312, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Emerald_Marquise_Tourmaline_Greenish_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650373280, Prigipo new 6700247122018 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 245.00EUR MINI_THRILLS 6700271140962 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-white-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-round-14k-gold-d_1024x.jpg?v=1650375494 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650375494, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650375488, Prigipo new 6700271140962 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR MINI_THRILLS 6700748374114 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-white-topaz-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-necklace-marquise-and-round-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1650444129 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Double_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444129, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Double_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650444128, Prigipo new 6700748374114 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 360.00EUR MINI_THRILLS 6700729729122 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-white-topaz-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-earring-marquise-and-round-14k-gold-a_eb2f90d8-32ff-4956-a406-f49e02c16dfc_1024x.jpg?v=1650442458 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Double_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650442458, Prigipo new 6700729729122 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 210.00EUR MINI_THRILLS 6700280610914 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-3-marquise-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1650376163 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650376042, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650376163, Prigipo new 6700280610914 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 290.00EUR MINI_THRILLS 6700752339042 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-necklace-marquise-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650444544 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Degrade_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444508, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Degrade_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650444544, Prigipo new 6700752339042 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 580.00EUR MINI_THRILLS 6700738642018 https://prigipo.com/products/fizzy-greenish-tourmaline-skoularikia-huggies-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-earring-marquise-huggie-14k-gold-a_385d804e-9c75-4e06-ad0b-69c2eeb7575d_1024x.jpg?v=1650443485 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Huggies_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443485, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Huggies_Tourmaline_Greenish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443485, Prigipo new 6700738642018 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 440.00EUR MINI_THRILLS 6700266946658 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-white-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-round-14k-gold-e_1024x.jpg?v=1650374754 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650374707, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650374754, Prigipo new 6700266946658 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR MINI_THRILLS 6700746735714 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-white-topaz-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-necklace-marquise-and-round-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1650443984 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Double_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443955, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Double_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443984, Prigipo new 6700746735714 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 360.00EUR MINI_THRILLS 6700726714466 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-white-topaz-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-earring-marquise-and-round-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1650442306 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Double_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650442290, Prigipo new 6700726714466 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 210.00EUR MINI_THRILLS 6700281200738 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-3-marquise-14k-gold-h_1024x.jpg?v=1650376507 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650376464, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Degrade_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650376507, Prigipo new 6700281200738 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 290.00EUR MINI_THRILLS 6700754698338 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-necklace-marquise-14k-gold-d_1024x.jpg?v=1650444757 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Degrade_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650444732, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Degrade_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650444757, Prigipo new 6700754698338 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 580.00EUR MINI_THRILLS 6700736708706 https://prigipo.com/products/fizzy-pinkish-tourmaline-skoularikia-huggies-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-earring-marquise-huggie-14k-gold-c_1024x.jpg?v=1650443313 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Huggies_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443313, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Huggies_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443313, Prigipo new 6700736708706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 440.00EUR MINI_THRILLS 6700243779682 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-amethyst-quartz-blueish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-14k-gold-g_1024x.jpg?v=1650372961 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Amethyst_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372920, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Amethyst_Tourmaline_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650372961, Prigipo new 6700243779682 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 275.00EUR MINI_THRILLS 6700166807650 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-blue-topaz-%CE%B4daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-rope-14k-gold-e_1024x.jpg?v=1650367389 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Marquise_Blue_Topaz_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650367363, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Marquise_Blue_Topaz_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650367389, Prigipo new 6700166807650 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 170.00EUR MINI_THRILLS 6700161499234 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-brownish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-all-rings-a_1024x.jpg?v=1650367192 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650367148, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Brownish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650367192, Prigipo new 6700161499234 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 170.00EUR MINI_THRILLS 6700237029474 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-brownish-red-garnet-yellowish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-all-rings-a_f225b12b-e117-444c-b1c4-ba3998501e3b_1024x.jpg?v=1650372444 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Red_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372397, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Red_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650372444, Prigipo new 6700237029474 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 275.00EUR MINI_THRILLS 6700240568418 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-citrine-quartz-blue-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-rope-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650372720 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Citrine_Topaz_Blueish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372668, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Citrine_Topaz_Blueish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650372720, Prigipo new 6700240568418 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 275.00EUR MINI_THRILLS 6700232736866 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-greenish-pinkish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-emerald-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650372192 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Tourmaline_Greenish_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650372161, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Double_Emerald_Marquise_Tourmaline_Greenish_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650372192, Prigipo new 6700232736866 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 275.00EUR MINI_THRILLS 6700158582882 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-greenish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-all-rings-b_1024x.jpg?v=1650366740 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Greeknish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650366693, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Greeknish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650366740, Prigipo new 6700158582882 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 170.00EUR MINI_THRILLS 6700155142242 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-pinkish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-rope-14k-gold-f_1024x.jpg?v=1650366483 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650366452, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Pinkish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650366483, Prigipo new 6700155142242 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 170.00EUR MINI_THRILLS 6700149964898 https://prigipo.com/products/fizzy-rope-yellowish-tourmaline-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-rope-14k-gold-d_1024x.jpg?v=1650366120 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650366067, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Rope_Marquise_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650366120, Prigipo new 6700149964898 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 170.00EUR MINI_THRILLS 6700261703778 https://prigipo.com/products/fizzy-yellowish-tourmaline-white-topaz-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-ring-marquise-and-round-14k-gold-g_1024x.jpg?v=1650374328 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650374328, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Double_Round_Marquise_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650374326, Prigipo new 6700261703778 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 235.00EUR MINI_THRILLS 6700742213730 https://prigipo.com/products/fizzy-yellowish-tourmaline-white-topaz-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-necklace-marquise-and-round-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650443857 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Double_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443857, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Double_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443855, Prigipo new 6700742213730 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 360.00EUR MINI_THRILLS 6700282871906 https://prigipo.com/products/fizzy-yellowish-tourmaline-white-topaz-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-earring-marquise-and-round-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650377104 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Double_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650377104, Prigipo new 6700282871906 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 210.00EUR MINI_THRILLS 6700735627362 https://prigipo.com/products/fizzy-yellowish-tourmaline-skoularikia-huggies-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/fizzy-earring-marquise-huggie-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1650443047 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Huggies_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_2_1024x.jpg?v=1650443047, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Huggies_Tourmaline_Yellowish_14K_Yellow_1024x.jpg?v=1650443047, Prigipo new 6700735627362 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 440.00EUR MINI_THRILLS 6550123872354 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-arch-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-arch-necklace-silver_1024x.jpg?v=1619099246 Prigipo new 6550123872354 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 89.00EUR 6550128296034 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-arch-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1620999938 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-necklace-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1619099285, Prigipo new 6550128296034 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 330.00EUR 6550124691554 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-arch-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-arch-earrings-silver_1024x.jpg?v=1619099389 Prigipo new 6550124691554 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 110.00EUR 6550129377378 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-arch-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-earrings-14k-yellow-gold-c_1024x.jpg?v=1620999988 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1619099403, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-earrings-14k-yellow-gold-a_32db8a99-7f46-4ff5-aa15-0a7f100d5572_1024x.jpg?v=1620999988, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-arch-earrings-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621001265, Prigipo new 6550129377378 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 370.00EUR 6550123118690 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-half-and-half-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-necklace-half-and-half-silver_1024x.jpg?v=1619099727 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-necklace-half-and-half-silver-b_1024x.jpg?v=1619099727, Prigipo new 6550123118690 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 105.00EUR 6550127607906 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-half-and-half-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621003449 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-necklace-half-and-half-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621003449, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-necklace-half-and-half-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621003449, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621003449, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-c_1024x.jpg?v=1621003449, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-d_1024x.jpg?v=1621003449, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-e_1024x.jpg?v=1621003449, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-half-and-half-necklace-14k-yellow-gold-f_1024x.jpg?v=1621003449, Prigipo new 6550127607906 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 224.00EUR 6550122594402 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-triple-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-silver-b_1024x.jpg?v=1619099754 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-silver-a_1024x.jpg?v=1619099754, Prigipo new 6550122594402 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 75.00EUR 6550127345762 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-triple-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-14k-yellow-gold-a_ce58a577-bff5-4a7e-ae9b-4db12b2cd934_1024x.jpg?v=1621000026 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1619099772, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-triple-ring-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621000026, Prigipo new 6550127345762 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 540.00EUR 6550126002274 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-bracelet-silver_1024x.jpg?v=1619099785 Prigipo new 6550126002274 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 65.00EUR 6550129967202 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-bracelet-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621000030 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-bracelet-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1619099791, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-bracelet-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621000030, Prigipo new 6550129967202 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 109.00EUR 6550121709666 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-silver-a_1024x.jpg?v=1619099813 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-silver-c_1024x.jpg?v=1619099813, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-silver-b_1024x.jpg?v=1619099813, Prigipo new 6550121709666 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 70.00EUR 6550126821474 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-14k-yellow-gold-a_adc50d3f-4e5d-4b96-a138-32d43f36541b_1024x.jpg?v=1621000070 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-14k-yellow-gold-c_1024x.jpg?v=1619099835, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621000070, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-14k-yellow-gold-b_745a9da7-a85b-49c2-bb9e-54eff05b8c0e_1024x.jpg?v=1621000070, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-single-ring-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621000070, Prigipo new 6550126821474 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 530.00EUR 6550124134498 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-karfota-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-silver_1024x.jpg?v=1619099851 Prigipo new 6550124134498 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 80.00EUR 6550128525410 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621001374 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1619099862, Prigipo new 6550128525410 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 115.00EUR 6550128984162 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k-me-diamanti https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-yellow-gold-with-diamond-a_1024x.jpg?v=1621000180 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-yellow-gold-with-diamond_1024x.jpg?v=1619099874, Prigipo new 6550128984162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 165.00EUR 6550129180770 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-karfota-lefko-xryso-14k-me-diamanti https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-stud-earrings-14k-white-gold-with-diamond_1024x.jpg?v=1619099886 Prigipo new 6550129180770 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 165.00EUR 6550125445218 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-kremasta-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-silver-b_1024x.jpg?v=1619099904 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-silver-a_1024x.jpg?v=1619099904, Prigipo new 6550125445218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 95.00EUR 6550129541218 https://prigipo.com/products/free-the-pearls-skoularikia-kremasta-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-14k-yellow-gold-a_3fc28aff-21a8-4005-9668-d80d2a8046ae_1024x.jpg?v=1621000209 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1619099917, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621000209, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-friends-collection-free-the-pearls-drop-earrings-14k-yellow-gold-b_e659e895-3bca-4e48-b27c-22b751b13cbb_1024x.jpg?v=1621000208, Prigipo new 6550129541218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 147.00EUR 6546916343906 https://prigipo.com/products/gang-skoulariki-me-alisida-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-gang-cuff-earring-with-chain-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000234 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-chain-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618828925, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-chain-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618828925, Prigipo new 6546916343906 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR 6546916474978 https://prigipo.com/products/gang-skoulariki-me-alisida-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-gang-cuff-earring-with-chain-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000238 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-chain-gold-plated_1024x.jpg?v=1618828933, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-chain-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618828933, Prigipo new 6546916474978 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR 6546916835426 https://prigipo.com/products/gang-skoulariki-me-margaritaria-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-gang-cuff-earring-with-pearl-chain-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000247 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-pearl-chain-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618501243, Prigipo new 6546916835426 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 89.00EUR 6546916900962 https://prigipo.com/products/gang-skoulariki-me-margaritaria-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-gang-cuff-earring-with-pearl-chain-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000255 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-gang-cuff-earring-with-pearl-chain-gold-plated_1024x.jpg?v=1618501269, Prigipo new 6546916900962 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 89.00EUR 8598684041539 https://prigipo.com/products/good-juju-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00062_1024x.jpg?v=1683715740 https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-silver-green-fluorite_150ecfbd-3e0b-4cb4-b5a0-771e2a47c411_1024x.jpg?v=1683712393, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-silver-misty-lilac-fluorite_9a45cdd4-5a4a-4eab-a584-e86234567ad4_1024x.jpg?v=1684326905, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-silver-misty-grey-fluorite_1024x.jpg?v=1684326905, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-silver-misty-blue-fluorite_1024x.jpg?v=1684326905, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-silver-amber-fluorite_1024x.jpg?v=1684326903, Prigipo new 8598684041539 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 34.00EUR 8591412068675 https://prigipo.com/products/good-juju-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00030_91af64f4-789f-41fa-8e92-6b306f9ffcf6_1024x.jpg?v=1684327089 https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-gold-green-fluorite_1024x.jpg?v=1684327089, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-gold-clear-fluorite_1024x.jpg?v=1684327089, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-gold-misty-green-fluorite_1024x.jpg?v=1684327089, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-gold-misty-grey_1024x.jpg?v=1684327089, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-gold-blue-fluorite_1024x.jpg?v=1684327089, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-gold-amber-fluorite_1024x.jpg?v=1684327089, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-gold-misty-fluorite_1024x.jpg?v=1684327089, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-necklace-gold-purple-fluorite_1024x.jpg?v=1684327089, Prigipo new 8591412068675 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 34.00EUR 8599610523971 https://prigipo.com/products/good-juju-skoularikia https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00016_1024x.jpg?v=1683886140 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-collectibles-good-juju-earrings-amber-fluorite_1024x.jpg?v=1683885947, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-earrings-green-fluorite_1024x.jpg?v=1683886140, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-collectibles-good-juju-earrings-grey-fluorite_1024x.jpg?v=1683886140, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-collectibles-good-juju-earrings-purple-fluorite_1024x.jpg?v=1683886205, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-earrings-misty-green-fluorite_1024x.jpg?v=1683886205, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-earrings-misty-lilac-fluorite_1024x.jpg?v=1683886205, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo-collectibles-good-juju-earrings-clear-fluorite_1024x.jpg?v=1683886205, Prigipo new 8599610523971 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 39.00EUR 6700142362722 https://prigipo.com/products/half-half-coral-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/half-and-half-bracelet-coral-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1650365650 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Coral_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650365595, Prigipo new 6700142362722 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 140.00EUR MINI_THRILLS 6697221226594 https://prigipo.com/products/half-half-coral-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/half-and-half-necklace-coral-14k-gold_1024x.jpg?v=1650031035 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Coral_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650031018, Prigipo new 6697221226594 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 6700125061218 https://prigipo.com/products/half-half-lapis-lazuli-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Lapis_Lazuli_Silver_NEW_1024x.jpg?v=1652870696 Prigipo new 6700125061218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6700142952546 https://prigipo.com/products/half-half-lapis-lazuli-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Lapis_Lazuli_14K_Yellow_Gold_NEW_1024x.jpg?v=1652870724 Prigipo new 6700142952546 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 140.00EUR MINI_THRILLS 6697218343010 https://prigipo.com/products/half-half-lapis-lazuli-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Lapis_Lazuli_Silver_NEW_1024x.jpg?v=1652870738 Prigipo new 6697218343010 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6697222111330 https://prigipo.com/products/half-half-lapis-lazuli-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Lapis_Lazuli_14K_Yellow_Gold_NEW_1024x.jpg?v=1652870760 Prigipo new 6697222111330 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 6700125192290 https://prigipo.com/products/half-half-malachite-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Malachite_Silver_1024x.jpg?v=1650364416 Prigipo new 6700125192290 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6700143116386 https://prigipo.com/products/half-half-malachite-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/half-and-half-bracelet-malachite-14k-gold_1024x.jpg?v=1650365638 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Malachite_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650365606, Prigipo new 6700143116386 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 140.00EUR MINI_THRILLS 6697217589346 https://prigipo.com/products/half-half-malachite-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Malachite_Silver_1024x.jpg?v=1650030253 Prigipo new 6697217589346 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6697219162210 https://prigipo.com/products/half-half-malachite-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/half-and-half-necklace-malachite-14k-gold-b_1024x.jpg?v=1650030841 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Malachite_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650030818, Prigipo new 6697219162210 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 6700125519970 https://prigipo.com/products/half-half-tourmaline-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Tourmaline_Silver_1024x.jpg?v=1650364422 Prigipo new 6700125519970 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6700143149154 https://prigipo.com/products/half-half-tourmaline-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/half-and-half-bracelet-tourmaline-14k-gold-a_1024x.jpg?v=1650365631 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Tourmaline_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650365611, Prigipo new 6700143149154 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 140.00EUR MINI_THRILLS 6697217851490 https://prigipo.com/products/half-half-tourmaline-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Tourmaline_Silver_1024x.jpg?v=1650030477 Prigipo new 6697217851490 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6697220505698 https://prigipo.com/products/half-half-tourmaline-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/half-and-half-necklace-tourmaline-14k-gold_1024x.jpg?v=1650030923 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Tourmaline_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1650030923, Prigipo new 6697220505698 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 190.00EUR MINI_THRILLS 1884372598882 https://prigipo.com/products/half-pipe-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-4_1024x.jpg?v=1570181743 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Prigipo-Half-Pipe-new-earrings-platinum-up_1024x.jpg?v=1570181743, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Prigipo-Half-Pipe-new-earrings-platinum-down_1024x.jpg?v=1570181743, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-11_73b85ad5-2ecf-478d-90d8-0de49305b5f5_1024x.jpg?v=1570181743, Prigipo new 1884372598882 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 79.00EUR 1884372861026 https://prigipo.com/products/half-pipe-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Prigipo-Insight-Collection-Half-Pipe-earrings-gold2_1024x.jpg?v=1547716287 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Prigipo-Half-Pipe-new-earrings-yellow-gold-up_1024x.jpg?v=1547716287, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Prigipo-Half-Pipe-new-earrings-yellow-gold-down_1024x.jpg?v=1547716287, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Prigipo-Insight-Collection-Half-Pipe-earrings-gold1_1024x.jpg?v=1547716287, Prigipo new 1884372861026 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 79.00EUR 4369218535522 https://prigipo.com/products/heartlette-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/heartlette_ring_silver_1024x.jpg?v=1698153467 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_1024x.jpg?v=1697794821, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698153467, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698153467, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698153467, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698153467, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698153467, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698153467, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698153467, Prigipo new 4369218535522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 29.00EUR 4369218568290 https://prigipo.com/products/heartlette-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/heartlette_ring_gold_1024x.jpg?v=1698153485 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_1024x.jpg?v=1697794897, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698153485, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698153485, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698153485, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698153485, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698153485, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698153485, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_Ring_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698153485, Prigipo new 4369218568290 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 29.00EUR 4369218633826 https://prigipo.com/products/heartlette-skoularikia-karfota-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/heartlette_earring_silver_1024x.jpg?v=1698153505 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Silver_1024x.jpg?v=1697794968, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698153504, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698153504, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698153504, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698153504, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698153504, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698153504, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698153504, Prigipo new 4369218633826 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 4369218666594 https://prigipo.com/products/heartlette-skoularikia-karfota-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/heartlette_earring_charm_gold_1024x.jpg?v=1698153530 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Gold_1024x.jpg?v=1697795042, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698153530, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698153530, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698153530, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698153530, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698153530, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698153530, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringStuds_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698153530, Prigipo new 4369218666594 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 6544372695138 https://prigipo.com/products/heartlette-stoixeio-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/heartlette_earring_charm_silver_1024x.jpg?v=1698153550 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Silver_1024x.jpg?v=1697795112, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698153550, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698153550, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698153550, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698153550, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698153550, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698153550, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698153550, Prigipo new 6544372695138 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 11.50EUR 6544374431842 https://prigipo.com/products/heartlette-stoixeio-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/heartlette_earring_gold_1024x.jpg?v=1698153569 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Gold_1024x.jpg?v=1697795177, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698153568, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698153568, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698153568, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698153568, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698153568, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698153568, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Heartlette_Colouring_EarringCharm_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698153568, Prigipo new 6544374431842 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 11.50EUR 2224204972130 https://prigipo.com/products/its-a-date-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I6648_1024x.jpg?v=1573050368 https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_silver_2_1024x.jpg?v=1573050320, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_silver_3_1024x.jpg?v=1573050368, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_silver_2b_1024x.jpg?v=1573050368, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I6691_1024x.jpg?v=1573050368, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_silver_4_1024x.jpg?v=1573050368, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_silver_3b_1024x.jpg?v=1573050368, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AT2I6699_1024x.jpg?v=1573050368, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_silver_5_1024x.jpg?v=1573050368, Prigipo new 2224204972130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 109.00EUR 2224205299810 https://prigipo.com/products/its-a-date-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_gold_2_1024x.jpg?v=1557155870 https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_gold_1024x.jpg?v=1557155867, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_gold_2b_1024x.jpg?v=1557155873, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_gold_3_1024x.jpg?v=1557155876, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_gold_3b_1024x.jpg?v=1557155879, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_gold_4_1024x.jpg?v=1557155882, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_gold_4b_1024x.jpg?v=1557155885, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_gold_5_1024x.jpg?v=1557155888, https://prigipo.com/cdn/shop/products/it_s_a_date_necklase_gold_5b_1024x.jpg?v=1557155891, Prigipo new 2224205299810 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 109.00EUR 6546917458018 https://prigipo.com/products/jo-skoularikia-krikoi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-jo-hoop-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000614 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618495743, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000614, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-jo-hoop-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000614, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621000614, Prigipo new 6546917458018 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 130.00EUR 6546917490786 https://prigipo.com/products/jo-skoularikia-krikoi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-jo-hoop-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000609 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618495750, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000609, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-jo-hoop-earrings-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621000609, Prigipo new 6546917490786 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 130.00EUR 4366790426722 https://prigipo.com/products/kirki-skoulariki-cuff-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/KirkiB-Pt_1024x.jpg?v=1582036081 https://prigipo.com/cdn/shop/products/KirkiA-Pt_1024x.jpg?v=1582036081, Prigipo new 4366790426722 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 49.00EUR 4366790492258 https://prigipo.com/products/kirki-skoulariki-cuff-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Kirki_cuff_gold_1024x.jpg?v=1583851732 https://prigipo.com/cdn/shop/products/KirkiA-Gold_1024x.jpg?v=1582036123, https://prigipo.com/cdn/shop/products/KirkiB-Gold_1024x.jpg?v=1582036123, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Kirki_cuff_gold_1_1024x.jpg?v=1583851732, Prigipo new 4366790492258 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 49.00EUR 6547115016290 https://prigipo.com/products/margot-charm-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000661 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618829111, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621000661, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000729, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-platinum-plated-d_1024x.jpg?v=1621000729, Prigipo new 6547115016290 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 149.00EUR 6547115278434 https://prigipo.com/products/margot-charm-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1621000751 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618829120, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621000751, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000737, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-charm-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000737, Prigipo new 6547115278434 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 149.00EUR 6547114098786 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000788 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618502006, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000788, Prigipo new 6547114098786 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 50.00EUR 6547114328162 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000791 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1618502021, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000791, Prigipo new 6547114328162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 50.00EUR 6547116720226 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000826 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498705, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000826, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earrings-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621000826, Prigipo new 6547116720226 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 49.00EUR 6547116884066 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-skoylarikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000866 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-junior-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498746, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000866, Prigipo new 6547116884066 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 49.00EUR 6547117965410 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-stoixeio-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earring-charm-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621000894 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-outline-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618829162, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-outline-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000894, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earring-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621000880, Prigipo new 6547117965410 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 19.00EUR 6547118227554 https://prigipo.com/products/margot-outline-junior-stoixeio-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-junior-earring-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621000897 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-outline-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618829171, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-outline-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621000897, Prigipo new 6547118227554 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 19.00EUR 6547114590306 https://prigipo.com/products/margot-outline-senior-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001980 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1621001959, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001981, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621001981, Prigipo new 6547114590306 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 89.00EUR 6547114754146 https://prigipo.com/products/margot-outline-senior-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001994 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1621001962, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-gold-plated-e_1024x.jpg?v=1621001997, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001997, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621001997, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-necklace-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1621001997, Prigipo new 6547114754146 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 89.00EUR 6547117113442 https://prigipo.com/products/margot-outline-senior-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001732 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498503, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001732, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621001732, Prigipo new 6547117113442 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 89.00EUR 6547117310050 https://prigipo.com/products/margot-outline-senior-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001741 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-senior-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498531, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001741, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-senior-earrings-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621001741, Prigipo new 6547117310050 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 89.00EUR 6546911330402 https://prigipo.com/products/margot-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001764 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-ring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498874, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-ring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001764, Prigipo new 6546911330402 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 65.00EUR 6546911395938 https://prigipo.com/products/margot-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001776 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-ring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498879, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-ring-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001776, Prigipo new 6546911395938 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 65.00EUR 6547113607266 https://prigipo.com/products/margot-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001808 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618502065, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001808, Prigipo new 6547113607266 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR 6547113869410 https://prigipo.com/products/margot-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001816 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1618502070, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001816, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-necklace-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621001816, Prigipo new 6547113869410 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 55.00EUR 6547116032098 https://prigipo.com/products/margot-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001830 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618498973, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001830, Prigipo new 6547116032098 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR 6547116425314 https://prigipo.com/products/margot-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001849 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618498971, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001849, Prigipo new 6547116425314 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 55.00EUR 6547118456930 https://prigipo.com/products/margot-stoixeio-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-earring-charm-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621001856 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618829186, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621001856, Prigipo new 6547118456930 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 24.00EUR 6547118653538 https://prigipo.com/products/margot-stoixeio-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-earring-charm-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621001862 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618829193, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001862, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-earring-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001862, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-earring-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001862, Prigipo new 6547118653538 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 24.00EUR 6547119538274 https://prigipo.com/products/margot-fourketa-mallion-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-hair-pin-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618502083 Prigipo new 6547119538274 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 55.00EUR 6547119800418 https://prigipo.com/products/margot-fourketa-mallion-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-hairpin-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621001991 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-margot-hair-pin-gold-plated_1024x.jpg?v=1618502088, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-friends-collection-margot-hairpin-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621001991, Prigipo new 6547119800418 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 55.00EUR 4366790230114 https://prigipo.com/products/maxima-skoulariki-cuff-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Maxima_cuff_silver_1024x.jpg?v=1583851759 https://prigipo.com/cdn/shop/products/MaximaA-Pt_1024x.jpg?v=1582035955, https://prigipo.com/cdn/shop/products/MaximaB-Pt_1024x.jpg?v=1582035955, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Maxima_cuff_silver_1_1024x.jpg?v=1583851759, Prigipo new 4366790230114 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 59.00EUR 4366790361186 https://prigipo.com/products/maxima-skoulariki-cuff-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Maxima_cuff_gold_1024x.jpg?v=1583851810 https://prigipo.com/cdn/shop/products/MaximaA-Gold_1024x.jpg?v=1582036025, https://prigipo.com/cdn/shop/products/MaximaB-Gold_1024x.jpg?v=1582036025, Prigipo new 4366790361186 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 59.00EUR 6547108298850 https://prigipo.com/products/michelle-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-bracelet-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618496312 Prigipo new 6547108298850 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 120.00EUR 6547108560994 https://prigipo.com/products/michelle-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-bracelet-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621002059 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1618496347, Prigipo new 6547108560994 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 120.00EUR 6546910380130 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-platinum-plated-a_4aa70c15-5478-4cc9-9df1-698d5f404033_1024x.jpg?v=1621002072 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618496396, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621002072, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-platinum-plated-b_f1b4a97f-9bec-4a10-bb41-4d09541e9861_1024x.jpg?v=1621002069, Prigipo new 6546910380130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 35.00EUR 6550133637218 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621002160 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621002127, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621002160, Prigipo new 6550133637218 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 290.00EUR 6550137012322 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1621002102 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829230, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-yellow-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1621002102, Prigipo new 6550137012322 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 470.00EUR 6550133080162 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-lefko-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618496625 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-white-gold-a_1024x.jpg?v=1618496625, Prigipo new 6550133080162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 290.00EUR 6550136848482 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-white-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1618829238 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-ring-14k-white-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829238, Prigipo new 6550136848482 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 470.00EUR 6546910773346 https://prigipo.com/products/michelle-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-gold-plated-a_e7fc2140-270f-4d80-b2af-92dff2b64027_1024x.jpg?v=1621002121 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618496742, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621002121, Prigipo new 6546910773346 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 35.00EUR 6547105349730 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618497066 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618497066, Prigipo new 6547105349730 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 48.00EUR 6550136029282 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621002236 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1618497387, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621002236, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621002159, Prigipo new 6550136029282 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 380.00EUR 6550137110626 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1621002289 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829254, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-yellow-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1621002289, Prigipo new 6550137110626 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 580.00EUR 6550135701602 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-white-gold-a_1024x.jpg?v=1618497515 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618497515, Prigipo new 6550135701602 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 380.00EUR 6550137077858 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-white-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1618829267 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-necklace-14k-white-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829266, Prigipo new 6550137077858 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 580.00EUR 6547106398306 https://prigipo.com/products/michelle-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-gold-plated-a_199b0764-b895-431b-aa6e-8fcdff9f4526_1024x.jpg?v=1621002374 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618497618, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621002374, Prigipo new 6547106398306 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 48.00EUR 6547111182434 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-platinum-plated-a_1299a301-4821-4469-b772-2cba99e87068_1024x.jpg?v=1621002355 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618829492, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621002355, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-platinum-plated-b_d792d787-caa4-47de-96a3-3a88a4d26923_1024x.jpg?v=1621002349, Prigipo new 6547111182434 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 40.00EUR 6550136356962 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1621002377 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1618829499, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621002377, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1621002362, Prigipo new 6550136356962 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 420.00EUR 6550137307234 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-kitrino-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-fine-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1621002379 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829506, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-yellow-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1621002379, Prigipo new 6550137307234 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 720.00EUR 6550136324194 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618829512 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-white-gold-a_1024x.jpg?v=1618829512, Prigipo new 6550136324194 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 420.00EUR 6550137176162 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-lefko-xryso-14k-me-diamantia https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-white-gold-with-diamonds-b_1024x.jpg?v=1618829517 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-michelle-earrings-14k-white-gold-with-diamonds-a_1024x.jpg?v=1618829516, Prigipo new 6550137176162 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 720.00EUR 6547111411810 https://prigipo.com/products/michelle-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-gold-plated-a_bc1a9a90-4f96-40d0-9ed4-d6e900b67a9a_1024x.jpg?v=1621002388 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618829527, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-michelle-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621002388, Prigipo new 6547111411810 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 40.00EUR 1884376203362 https://prigipo.com/products/miss-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-97_1024x.jpg?v=1570609796 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R16005-MISS-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89_1024x.jpg?v=1570609759, Prigipo new 1884376203362 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 36.00EUR 2152956330082 https://prigipo.com/products/miss-daxtylidi-kitrino-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_miss_ring_gold_1024x.jpg?v=1551872935 Prigipo new 2152956330082 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 329.00EUR 2152950169698 https://prigipo.com/products/miss-daxtylidi-lefko-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_miss_ring_gold-3_1024x.jpg?v=1551872724 Prigipo new 2152950169698 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 329.00EUR 2152960852066 https://prigipo.com/products/miss-daxtylidi-roz-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_miss_ring_gold-2_1024x.jpg?v=1551873330 Prigipo new 2152960852066 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 329.00EUR 1884376662114 https://prigipo.com/products/miss-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-13_1024x.jpg?v=1570181966 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R16008-MISS-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_1024x.jpg?v=1570181943, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-14_1024x.jpg?v=1570181988, Prigipo new 1884376662114 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 36.00EUR 4509558112354 https://prigipo.com/products/new-era-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0003_AW_2020-46_PT_1024x.jpg?v=1603202643 Prigipo new 4509558112354 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 20.00EUR 4509559160930 https://prigipo.com/products/new-era-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0005_AW_2020-46_GD_1024x.jpg?v=1603202653 Prigipo new 4509559160930 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 20.00EUR 4509754228834 https://prigipo.com/products/new-era-daxtylidi-gyalistero-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/78E8C021-4540-45E9-B28B-CF43260B735E_1024x.jpg?v=1614851509 https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0016_AW_2020-35_PT_1024x.jpg?v=1603202745, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0014_AW_2020-36_PT_1024x.jpg?v=1614851509, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0020_AW_2020-32_PT_1024x.jpg?v=1614851509, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0022_AW_2020-31_PT_1024x.jpg?v=1614851509, Prigipo new 4509754228834 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 55.00EUR 4509754294370 https://prigipo.com/products/new-era-daxtylidi-gyalistero-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0006_AW_2020-43_1024x.jpg?v=1603202764 https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0017_AW_2020-35_GD_1024x.jpg?v=1603202764, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0015_AW_2020-36_GD_1024x.jpg?v=1603202764, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0007_AW_2020-42_1024x.jpg?v=1603202764, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0021_AW_2020-32_GD_1024x.jpg?v=1603202764, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0008_AW_2020-41_1024x.jpg?v=1603202764, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0023_AW_2020-31_GD_1024x.jpg?v=1603202756, Prigipo new 4509754294370 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 55.00EUR 4509561749602 https://prigipo.com/products/new-era-daxtylidi-mat-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0012_AW_2020-37_PT_1024x.jpg?v=1603202814 https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0018_AW_2020-34_PT_1024x.jpg?v=1603202814, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0024_AW_2020-30_PT_1024x.jpg?v=1603202793, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0026_AW_2020-29_PT_1024x.jpg?v=1603202793, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0028_AW_2020-28_PT_1024x.jpg?v=1603202812, Prigipo new 4509561749602 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 48.00EUR 4509561782370 https://prigipo.com/products/new-era-daxtylidi-mat-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/A1C3D187-E18A-4B57-9BDB-48E943DC3310_1024x.jpg?v=1614851610 https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0019_AW_2020-34_GD_1024x.jpg?v=1614851597, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0013_AW_2020-37_GD_1024x.jpg?v=1614851610, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0027_AW_2020-29_GD_1024x.jpg?v=1614851610, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0025_AW_2020-30_GD_1024x.jpg?v=1614851610, https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0029_AW_2020-28_GD_1024x.jpg?v=1614851610, Prigipo new 4509561782370 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 48.00EUR 4509559816290 https://prigipo.com/products/new-era-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0036_AW_2020-25_PT_1024x.jpg?v=1603202879 https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0039_AW_2020-24_PT_1024x.jpg?v=1603202879, Prigipo new 4509559816290 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 4509559849058 https://prigipo.com/products/new-era-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0038_AW_2020-25_GD_f6e53c20-a75d-4c19-805d-d41be1fcd9a0_1024x.jpg?v=1603202885 https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0041_AW_2020-24_GD_6a3dcb7c-ec12-4c98-916a-10e6361d9daa_1024x.jpg?v=1603202885, Prigipo new 4509559849058 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 32.00EUR 4509560340578 https://prigipo.com/products/new-era-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0000_AW_2020-47_PT_1024x.jpg?v=1603202914 Prigipo new 4509560340578 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 4509560373346 https://prigipo.com/products/new-era-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0002_AW_2020-47_GD_1024x.jpg?v=1603202925 Prigipo new 4509560373346 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 4509560799330 https://prigipo.com/products/new-era-stoixeio-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0030_AW_2020-27_PT_1024x.jpg?v=1603202950 https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0033_AW_2020-26_PT_1024x.jpg?v=1603202950, Prigipo new 4509560799330 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 4509560864866 https://prigipo.com/products/new-era-stoixeio-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0032_AW_2020-27_GD_1024x.jpg?v=1603202956 https://prigipo.com/cdn/shop/products/AW_2020_0000s_0035_AW_2020-26_GD_1024x.jpg?v=1603202956, Prigipo new 4509560864866 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 10.00EUR 8784545120579 https://prigipo.com/products/oval-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo_oval_ring_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695903692 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_rhodium_plated_1024x.jpg?v=1695886804, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695903692, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo_oval_ring_rhodium_plated_b_1024x.jpg?v=1695903692, Prigipo new 8784545120579 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 30.00EUR 8767640043843 https://prigipo.com/products/oval-daxtylidi-asimi-engraved https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo_oval_ring_rhodium_plated_engraved_1024x.jpg?v=1695910737 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_rhodium_plated_7470a16e-4170-4b30-b1d2-1cff57e48851_1024x.jpg?v=1695889121, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_rhodium_plated_af958568-6343-4464-a352-379bddb7fd08_1024x.jpg?v=1695910737, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_rhodium_plated_852a660a-bb4c-44f4-8e48-f4f4761e00a2_1024x.jpg?v=1695910737, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_rhodium_plated_0a3aa32e-216e-466b-ab68-c21e0d2eaa04_1024x.jpg?v=1695910737, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_rhodium_plated_22859282-9128-4504-a6ea-6e5918c18635_1024x.jpg?v=1695910737, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_rhodium_plated_c6641fe8-c25b-4b26-b627-d0f8bc4ed476_1024x.jpg?v=1695910737, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_rhodium_plated_0f6d888e-b3fe-4cc1-966d-d054ebc81a70_1024x.jpg?v=1695910737, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_rhodium_plated_044e2ad9-c7e9-455c-868b-bc950e89accc_1024x.jpg?v=1695910737, Prigipo new 8767640043843 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 40.00EUR 8784724197699 https://prigipo.com/products/oval-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo_oval_ring_Y14K_1024x.jpg?v=1695973314 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_14k_yellow_gold_d_1024x.jpg?v=1695973314, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_14k_yellow_gold_1024x.jpg?v=1695973314, Prigipo new 8784724197699 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 300.00EUR 8767691850051 https://prigipo.com/products/oval-daxtylidi-kitrino-xryso-14k-engraved https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo_oval_ring_Y14K_engraved_1024x.jpg?v=1695910481 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_Y14__OVAL_LETTERS_A_1024x.jpg?v=1695907714, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_Y14__OVAL_LETTERS_B_1024x.jpg?v=1695910481, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_Y14__OVAL_LETTERS_9cfdcdbb-77e2-4726-9387-df745da0a61a_1024x.jpg?v=1695910481, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_Y14__OVAL_LETTERS_8fa26e7f-4797-4a06-b867-c9db0d82060a_1024x.jpg?v=1695910481, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_Y14__OVAL_LETTERS_ad892e9a-a826-4c2a-8d5c-71e4fb6ceb44_1024x.jpg?v=1695910481, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_Y14__OVAL_LETTERS_d1042519-b0ff-4c0e-b525-5f102977ac47_1024x.jpg?v=1695910481, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_Y14__OVAL_LETTERS_c60a6104-bfd4-436a-bb9e-c28db50fe399_1024x.jpg?v=1695910481, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_Y14__OVAL_LETTERS_69cb3e36-7d86-4b3e-a6e8-5ad504d5107a_1024x.jpg?v=1695910481, Prigipo new 8767691850051 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 300.00EUR 8785001251139 https://prigipo.com/products/oval-daxtylidi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo_oval_ring_WH14K_1024x.jpg?v=1695973261 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_14k_white_gold_b_1024x.jpg?v=1695973261, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_14k_white_gold_1024x.jpg?v=1695973261, Prigipo new 8785001251139 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 300.00EUR 8767691096387 https://prigipo.com/products/oval-daxtylidi-lefko-xryso-14k-engraved https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo_oval_ring_WH14K_engraved_1024x.jpg?v=1695910006 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_WH14__OVAL_LETTERS_A_1024x.jpg?v=1695907815, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_WH14__OVAL_LETTERS_B_1024x.jpg?v=1695910006, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_WH14__OVAL_LETTERS_76017695-8543-4100-b2a4-f1898c54b076_1024x.jpg?v=1695910006, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_WH14__OVAL_LETTERS_64d5fff1-0afe-465d-b5b0-4ee0d5665216_1024x.jpg?v=1695910006, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_WH14__OVAL_LETTERS_32b7c80c-1e59-403b-936e-616958c8c489_1024x.jpg?v=1695910006, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_WH14__OVAL_LETTERS_85aef531-8b2d-469a-a979-33734ac3b532_1024x.jpg?v=1695910006, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_WH14__OVAL_LETTERS_854981a8-d253-42f8-9263-092e8e2e9348_1024x.jpg?v=1695910006, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Engraved_ItComesNaturally_WH14__OVAL_LETTERS_7eec2e3a-dea1-4169-a816-124f460696cd_1024x.jpg?v=1695910006, Prigipo new 8767691096387 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 300.00EUR 8785022845251 https://prigipo.com/products/oval-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo_oval_ring_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1695903836 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_gold_plated_c_1024x.jpg?v=1695886862, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_gold_plated_d_1024x.jpg?v=1695903835, https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo_oval_ring_gold_plated_1024x.jpg?v=1695903835, Prigipo new 8785022845251 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 30.00EUR 8767640240451 https://prigipo.com/products/oval-daxtylidi-xryso-engraved https://prigipo.com/cdn/shop/files/prigipo_oval_ring_gold_plated_engraved_1024x.jpg?v=1695910400 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_gold_plated_9044a5cb-2206-407b-8505-0baac73fe898_1024x.jpg?v=1695888009, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_gold_plated_1d90afa6-25a5-4b5f-85de-d6b43d72c3e5_1024x.jpg?v=1695910400, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_gold_plated_298a57bc-4623-4227-b645-f8b25d345d02_1024x.jpg?v=1695910400, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_gold_plated_cedf75ae-d603-47ca-bcb1-49d1c1f0438a_1024x.jpg?v=1695910400, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_gold_plated_06523241-ed90-4675-87b4-d3d256cd0ba0_1024x.jpg?v=1695910400, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_gold_plated_1024x.jpg?v=1695910400, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_gold_plated_cba0b2b7-94d8-4cd1-88f7-4355b11f70d6_1024x.jpg?v=1695910400, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_oval_ring_silver_925_gold_plated_d84dee61-d5f3-4255-b72c-c90f904deb1b_1024x.jpg?v=1695910400, Prigipo new 8767640240451 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 40.00EUR 6696232452194 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_bee_bracelet_silver_1024x.jpg?v=1698154148 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Bracelet_Silver_1024x.jpg?v=1697794791, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Bracelet_Silver_Earth_1024x.jpg?v=1698154147, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Bracelet_Silver_Sky_1024x.jpg?v=1698154147, Prigipo new 6696232452194 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696232583266 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_bee_bracelet_gold_1024x.jpg?v=1698154163 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Bracelet_Gold_1024x.jpg?v=1697794830, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Bracelet_Gold_Earth_1024x.jpg?v=1698154162, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Bracelet_Gold_Sky_1024x.jpg?v=1698154162, Prigipo new 6696232583266 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696184086626 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_bee_ring_silver_1024x.jpg?v=1698154187 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Ring_Silver_1024x.jpg?v=1697794869, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Ring_Silver_Earth_1024x.jpg?v=1698154186, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Ring_Silver_Sky_1024x.jpg?v=1698154186, Prigipo new 6696184086626 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 6696192114786 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-%CE%B4%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_bee_ring_gold_1024x.jpg?v=1698154204 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Ring_Gold_1024x.jpg?v=1697794960, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Ring_Gold_Earth_1024x.jpg?v=1698154203, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Ring_Gold_Sky_1024x.jpg?v=1698154203, Prigipo new 6696192114786 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 6696214331490 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_bee_necklace_silver_1024x.jpg?v=1698154219 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Necklace_Silver_1024x.jpg?v=1697794996, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Necklace_Silver_Earth_1024x.jpg?v=1698154218, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Necklace_Silver_Sky_1024x.jpg?v=1698154218, Prigipo new 6696214331490 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 38.00EUR MINI_THRILLS 6696214397026 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_bee_necklace_gold_1024x.jpg?v=1698154233 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Necklace_Gold_1024x.jpg?v=1697795027, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Necklace_Gold_Earth_1024x.jpg?v=1698154233, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_Necklace_Gold_Sky_1024x.jpg?v=1698154233, Prigipo new 6696214397026 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 38.00EUR MINI_THRILLS 6696223572066 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_bee_earring_silver_1024x.jpg?v=1698154250 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_EarringsStuds_Silver_1024x.jpg?v=1697795056, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_EarringsStuds_Silver_Earth_1024x.jpg?v=1698154249, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_EarringsStuds_Silver_Sky_1024x.jpg?v=1698154249, Prigipo new 6696223572066 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR MINI_THRILLS 6696223637602 https://prigipo.com/products/palette-extended-bee-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_bee_earring_gold_1024x.jpg?v=1698154266 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_EarringsStuds_Gold_1024x.jpg?v=1697795094, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_EarringsStuds_Gold_Earth_1024x.jpg?v=1698154265, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Bee_Colouring_EarringsStuds_Gold_Sky_1024x.jpg?v=1698154265, Prigipo new 6696223637602 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR MINI_THRILLS 6696233959522 https://prigipo.com/products/palette-extended-double-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_double_bracelet_silver_1024x.jpg?v=1698154754 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Bracelet_Silver_1024x.jpg?v=1697795153, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Bracelet_Silver_Earth_1024x.jpg?v=1698154753, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Bracelet_Silver_Sky_1024x.jpg?v=1698154753, Prigipo new 6696233959522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 65.00EUR MINI_THRILLS 6696234025058 https://prigipo.com/products/palette-extended-double-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_double_bracelet_gold_1024x.jpg?v=1698154768 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Bracelet_Gold_1024x.jpg?v=1697795191, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Bracelet_Gold_Earth_1024x.jpg?v=1698154767, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Bracelet_Gold_Sky_1024x.jpg?v=1698154767, Prigipo new 6696234025058 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 65.00EUR MINI_THRILLS 6696204828770 https://prigipo.com/products/palette-extended-double-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_double_ring_silver_1024x.jpg?v=1698154787 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Ring_Silver_1024x.jpg?v=1697795222, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Ring_Silver_Earth_1024x.jpg?v=1698154785, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Ring_Silver_Sky_1024x.jpg?v=1698154785, Prigipo new 6696204828770 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696204894306 https://prigipo.com/products/palette-extended-double-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_double_ring_gold_1024x.jpg?v=1698154803 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Ring_Gold_1024x.jpg?v=1697795253, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Ring_Gold_Earth_1024x.jpg?v=1698154802, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Double_Colouring_Ring_Gold_Sky_1024x.jpg?v=1698154802, Prigipo new 6696204894306 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696234909794 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_leaf_bracelet_silver_1024x.jpg?v=1698154905 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Silver_1024x.jpg?v=1697795703, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698154904, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698154904, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698154904, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698154904, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698154904, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698154904, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698154904, Prigipo new 6696234909794 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 6696234975330 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_leaf_bracelet_gold_1024x.jpg?v=1698154926 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Gold_1024x.jpg?v=1697795803, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698154925, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698154925, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698154925, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698154925, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698154925, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698154925, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Bracelet_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698154925, Prigipo new 6696234975330 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 6696209645666 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_leaf_ring_silver_b_1024x.jpg?v=1698154979 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Ring_Silver_1024x.jpg?v=1697795874, https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_leaf_ring_silver_1024x.jpg?v=1698154979, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Ring_Silver_Earth_1024x.jpg?v=1698154979, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Ring_Silver_Sky_1024x.jpg?v=1698154979, Prigipo new 6696209645666 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696209449058 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_leaf_ring_gold_1024x.jpg?v=1698154999 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Ring_Gold_1024x.jpg?v=1697795906, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Ring_Gold_Earth_1024x.jpg?v=1698154999, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Ring_Gold_Sky_1024x.jpg?v=1698154999, Prigipo new 6696209449058 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 34.00EUR MINI_THRILLS 6696218361954 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_leaf_necklace_silver_1024x.jpg?v=1698155024 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Silver_1024x.jpg?v=1697796066, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698155023, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698155023, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698155023, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698155023, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698155023, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698155023, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698155023, Prigipo new 6696218361954 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 37.00EUR MINI_THRILLS 6696218427490 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_leaf_necklace_gold_1024x.jpg?v=1698227484 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Gold_1024x.jpg?v=1697796190, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698227484, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698227484, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698227484, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698227484, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698227484, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698227484, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_Necklace_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698227484, Prigipo new 6696218427490 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 37.00EUR MINI_THRILLS 6696228061282 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_leaf_earring_silver_1024x.jpg?v=1698227572 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Silver_1024x.jpg?v=1697796343, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698227572, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698227572, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Silver_228_Harvest_1024x.jpg?v=1698227572, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698227572, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698227572, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698227572, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698227572, Prigipo new 6696228061282 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR MINI_THRILLS 6696228159586 https://prigipo.com/products/palette-extended-leaf-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_extended_leaf_earring_gold_1024x.jpg?v=1698155362 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Gold_1024x.jpg?v=1697796387, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698155362, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698155362, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698155362, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698155362, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698155362, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698155362, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Extended_Leaf_Colouring_EarringsStuds_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698155362, Prigipo new 6696228159586 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR MINI_THRILLS 4369214144610 https://prigipo.com/products/palette-l-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_ring_l_silver_1024x.jpg?v=1698155648 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Silver_1024x.jpg?v=1697793943, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698155648, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698155648, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698155648, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698155648, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698155648, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698155648, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698155648, Prigipo new 4369214144610 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 42.00EUR 4369214079074 https://prigipo.com/products/palette-l-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_ring_l_gold_plated_1024x.jpg?v=1698155683 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Gold_1024x.jpg?v=1697793808, https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_ring_l_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1698155683, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698155683, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698155683, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698155683, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698155683, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698155683, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingL_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698155683, Prigipo new 4369214079074 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 20.00EUR 4369214373986 https://prigipo.com/products/palette-l-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_necklace_l_silver_1024x.jpg?v=1698155708 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_1024x.jpg?v=1697794295, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698155708, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698155708, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698155708, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698155708, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698155708, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698155708, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698155708, Prigipo new 4369214373986 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 45.00EUR 4369214210146 https://prigipo.com/products/palette-l-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_necklace_l_gold_plated_1024x.jpg?v=1698155731 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_1024x.jpg?v=1697794222, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698155731, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698155731, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698155731, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698155731, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698155731, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698155731, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceL_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698155731, Prigipo new 4369214210146 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 25.00EUR 4369214472290 https://prigipo.com/products/palette-l-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_earring_l_silver_1024x.jpg?v=1698155783 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Silver_1024x.jpg?v=1697794704, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698155783, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698155783, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698155783, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698155783, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698155783, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698155783, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698155783, Prigipo new 4369214472290 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 50.00EUR 4369214439522 https://prigipo.com/products/palette-l-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_earring_l_gold_plated_1024x.jpg?v=1698155849 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Gold_1024x.jpg?v=1697794518, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698155849, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698155849, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698155849, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698155849, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698155849, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698155849, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringL_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698155849, Prigipo new 4369214439522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR 4369211097186 https://prigipo.com/products/palette-s-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_ring_s_silver_b_1024x.jpg?v=1698155905 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Silver_1024x.jpg?v=1697793681, https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_ring_s_silver_1024x.jpg?v=1698155905, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698155905, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698155905, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698155905, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698155905, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698155905, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698155905, Prigipo new 4369211097186 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 37.00EUR 4369211064418 https://prigipo.com/products/palette-s-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_ring_s_gold_plated_b_1024x.jpg?v=1698155946 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Gold_1024x.jpg?v=1697793527, https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_ring_s_gold_plated_1024x.jpg?v=1698155946, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698155946, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698155946, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698155946, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698155946, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698155946, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingS_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698155946, Prigipo new 4369211064418 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 20.00EUR 4369211457634 https://prigipo.com/products/palette-s-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_necklace_s_silver_1024x.jpg?v=1698155991 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_1024x.jpg?v=1697794132, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698155991, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698155991, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698155991, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698155991, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698155991, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698155991, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698155991, Prigipo new 4369211457634 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 40.00EUR 4369211424866 https://prigipo.com/products/palette-s-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_necklace_s_gold_plated_1024x.jpg?v=1698156017 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_1024x.jpg?v=1697794043, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698156017, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698156017, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698156017, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698156017, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698156017, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698156017, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceS_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698156017, Prigipo new 4369211424866 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 25.00EUR 4369211588706 https://prigipo.com/products/palette-s-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_earring_s_silver_1024x.jpg?v=1698156231 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Silver_1024x.jpg?v=1697794442, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698156231, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698156231, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698156231, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698156231, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698156231, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698156231, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698156231, Prigipo new 4369211588706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 45.00EUR 4369211523170 https://prigipo.com/products/palette-s-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_earring_s_gold_plated_1024x.jpg?v=1698156259 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Gold_1024x.jpg?v=1697794379, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698156259, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698156259, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698156259, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698156259, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698156259, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698156259, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringS_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698156259, Prigipo new 4369211523170 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 27.00EUR 4369216241762 https://prigipo.com/products/palette-xs-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_ring_xs_gold_1024x.jpg?v=1698156301 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Silver_1024x.jpg?v=1697795444, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698156301, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698156301, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698156301, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698156301, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698156301, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698156301, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698156301, Prigipo new 4369216241762 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 30.00EUR 4369216307298 https://prigipo.com/products/palette-xs-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_ring_xs_gold_51e8a5ac-5f29-43bc-bd1d-4dc8f0e1abb5_1024x.jpg?v=1698156319 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Gold_1024x.jpg?v=1697795488, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698156319, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698156319, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698156319, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698156319, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698156319, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698156319, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_RingXS_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698156319, Prigipo new 4369216307298 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 30.00EUR 4369216372834 https://prigipo.com/products/palette-xs-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_necklace_xs_silver_1024x.jpg?v=1698156339 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Silver_1024x.jpg?v=1697795607, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698156338, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698156338, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698156338, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698156338, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698156338, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698156338, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698156338, Prigipo new 4369216372834 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 4369216405602 https://prigipo.com/products/palette-xs-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_necklace_xs_gold_1024x.jpg?v=1698156372 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Gold_1024x.jpg?v=1697795648, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698156372, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698156372, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698156372, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698156372, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698156372, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698156372, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_NecklaceXS_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698156372, Prigipo new 4369216405602 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR 6544379183202 https://prigipo.com/products/palette-xs-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_earring_xs_silver_1024x.jpg?v=1698156406 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Silver_1024x.jpg?v=1697795738, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698156406, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698156406, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698156406, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698156406, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698156406, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698156406, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698156406, Prigipo new 6544379183202 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 6544380624994 https://prigipo.com/products/palette-xs-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_earring_xs_gold_1024x.jpg?v=1698156426 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Gold_1024x.jpg?v=1697795779, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698156426, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698156426, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698156426, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698156426, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698156426, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698156426, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringStudsXS_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698156426, Prigipo new 6544380624994 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 23.00EUR 6544382558306 https://prigipo.com/products/palette-xs-stoixeio-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00002_6cb7b52a-fa60-414a-b6d7-67a7df54ae67_1024x.jpg?v=1698824604 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Silver_1024x.jpg?v=1697795867, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Silver_224_Lava_1024x.jpg?v=1698824604, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Silver_225_Oak_1024x.jpg?v=1698824604, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Silver_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698824604, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Silver_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698824604, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Silver_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698824604, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Silver_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698824604, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Silver_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698824604, Prigipo new 6544382558306 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 11.50EUR 6544384065634 https://prigipo.com/products/palette-xs-stoixeio-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/palette_earring_xs_gold_8fc8f371-3203-47b8-bb59-be8a2f243978_1024x.jpg?v=1698156555 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Gold_1024x.jpg?v=1697795907, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Gold_224_Lava_1024x.jpg?v=1698156555, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Gold_225_Oak_1024x.jpg?v=1698156555, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Gold_226_Harvest_1024x.jpg?v=1698156555, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Gold_227_Matcha_1024x.jpg?v=1698156555, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Gold_228_Horizon_1024x.jpg?v=1698156555, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Gold_229_Aurora_1024x.jpg?v=1698156555, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Palette_Colouring_EarringCharmXS_Gold_230_Midnight_1024x.jpg?v=1698156555, Prigipo new 6544384065634 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 11.50EUR 6537578381410 https://prigipo.com/products/prigipo-gift-card https://prigipo.com/cdn/shop/products/Gift_Card-7_1024x.jpg?v=1614770197 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Gift_Card-6_1024x.jpg?v=1614769904, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Gift_Card-1_1024x.jpg?v=1614770197, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Gift_Card-2_1024x.jpg?v=1614770197, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Gift_Card-3_1024x.jpg?v=1614770197, Prigipo new 6537578381410 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 25.00EUR 8784527720771 https://prigipo.com/products/prigipo-jewellery-case-01-mpez https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00033_490700e7-f99b-460a-8ad7-43e166a41d8f_1024x.jpg?v=1696081332 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_01_beige_c_1024x.jpg?v=1695892169, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_01_beige_1024x.jpg?v=1696081331, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_01_beige_b_1024x.jpg?v=1696081331, Prigipo new 8784527720771 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 23.00EUR 8784471916867 https://prigipo.com/products/prigipo-jewellery-case-01-fouksia https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00041_7c969cd4-13db-435f-b758-edcaa97a0f3b_1024x.jpg?v=1696081344 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_01_fuschia_d_1024x.jpg?v=1695892206, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_01_fuschia_1024x.jpg?v=1696081344, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_01_fuschia_b_1024x.jpg?v=1696081344, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_01_fuschia_c_1024x.jpg?v=1696081344, Prigipo new 8784471916867 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 23.00EUR 8784537157955 https://prigipo.com/products/prigipo-jewellery-case-02-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00030_186d8bbc-db17-4f85-894f-ffbab22aedde_1024x.jpg?v=1696080810 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_02_silver_e_1024x.jpg?v=1695892250, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_02_silver_1024x.jpg?v=1696080810, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_02_silver_f_1024x.jpg?v=1696080810, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_02_silver_b_1024x.jpg?v=1696080810, Prigipo new 8784537157955 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 25.00EUR 8784531030339 https://prigipo.com/products/prigipo-jewellery-case-02-lila https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00021_1024x.jpg?v=1696080763 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_02_lilac_d_1024x.jpg?v=1695892350, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_02_lilac_1024x.jpg?v=1696080763, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_02_lilac_b_1024x.jpg?v=1696080763, Prigipo new 8784531030339 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 25.00EUR 8784540205379 https://prigipo.com/products/prigipo-jewellery-case-02-mpornto https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00009_1024x.jpg?v=1696080692 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_03_aubergine_e_1024x.jpg?v=1695892428, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_03_aubergine_b_1024x.jpg?v=1696080691, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_03_aubergine_1024x.jpg?v=1696080691, Prigipo new 8784540205379 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 47.00EUR 8784543613251 https://prigipo.com/products/prigipo-jewellery-case-02-sapio-milo https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00028_1024x.jpg?v=1696080539 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_03_dusty_pink_e_1024x.jpg?v=1695892387, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_03_dusty_pink_c_1024x.jpg?v=1696080539, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_03_dusty_pink_d_1024x.jpg?v=1696080539, Prigipo new 8784543613251 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 47.00EUR 8784547217731 https://prigipo.com/products/prigipo-jewellery-case-04-mple https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00016_29fec2b1-baf0-49e0-943b-d525515c95e4_1024x.jpg?v=1696081489 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_04_navy_g_1024x.jpg?v=1695892479, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_04_navy_b_1024x.jpg?v=1696081488, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_04_navy_c_1024x.jpg?v=1696081488, Prigipo new 8784547217731 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 57.00EUR 8784550166851 https://prigipo.com/products/prigipo-jewellery-case-04-tampa https://prigipo.com/cdn/shop/files/image00025_e7bdfe24-d11a-4fc1-bdcf-14faa242e8b9_1024x.jpg?v=1696081475 https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_04_tan_h_1024x.jpg?v=1695892517, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_04_tan_1024x.jpg?v=1696081474, https://prigipo.com/cdn/shop/files/Prigipo_jewellery_case_04_tan_c_1024x.jpg?v=1696081474, Prigipo new 8784550166851 in stock Apparel & Accessories > Jewelry 328 Accessories adult female 57.00EUR 8909415121219 https://prigipo.com/products/prigipo-x-hard-omonoia-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPOxHARD_styled_3_1024x.jpg?v=1701770578 https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPOxHARD_1024x.jpg?v=1701770325, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPOxHARD_3_1024x.jpg?v=1701770578, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPOxHARD_styled_1_1024x.jpg?v=1701771773, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPOxHARD_2_1024x.jpg?v=1701771773, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPOxHARD_styled_2_1024x.jpg?v=1701770578, https://prigipo.com/cdn/shop/files/PRIGIPOxHARD_styled_4_1024x.jpg?v=1701770577, Prigipo new 8909415121219 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 125.00EUR 1884377743458 https://prigipo.com/products/pyr-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-89_1024x.jpg?v=1570609285 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R16003-PYR-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_80_CE_BB_CE_B1_CF_84_CE_B9_CE_BD_CF_89_CE_BC_CE_B5_CE_BD_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89_1024x.jpg?v=1570609253, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-90_105f7643-e601-4a75-9872-dca4f3867eaf_1024x.jpg?v=1570609290, Prigipo new 1884377743458 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 36.00EUR 2152870084706 https://prigipo.com/products/pyr-daxtylidi-kitrino-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_pyr_ring_gold_1024x.jpg?v=1551869344 Prigipo new 2152870084706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 329.00EUR 2150656999522 https://prigipo.com/products/pyr-daxtylidi-lefko-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_pyr_ring_w_gold_1024x.jpg?v=1551798729 Prigipo new 2150656999522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 329.00EUR 2152880799842 https://prigipo.com/products/pyr-daxtylidi-roz-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/fine_pyr_ring_gold-2_1024x.jpg?v=1551869412 Prigipo new 2152880799842 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 329.00EUR 1884378234978 https://prigipo.com/products/pyr-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-1_1024x.jpg?v=1570026512 https://prigipo.com/cdn/shop/products/R16006-PYR-_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B5_CF_80_CE_B9_CF_87_CF_81_CF_85_CF_83_CE_BF-_CE_B4_CE_B1_CF_87_CF_84_CF_85_CE_BB_CE_B9_CE_B4_CE_B9-_CF_80_CF_81_CE_B9_CE_B3_CE_BA_CE_B9_CF_80_CF_89-_CE_B_1024x.jpg?v=1570026512, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Grymanis_OCT19_Cropped-2_a5d22006-67ae-45bf-a30f-0c12b812e21a_1024x.jpg?v=1570026669, Prigipo new 1884378234978 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 36.00EUR 6700116607074 https://prigipo.com/products/sea-sun-fancy-pearl-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Pearl_FancyChain_Silver_Rhodium_Plated_0a2ca86f-8251-4d6c-a0ea-db071f9e9cd5_1024x.jpg?v=1650363706 Prigipo new 6700116607074 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6700116869218 https://prigipo.com/products/sea-sun-fancy-pearl-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-pearl-bracelet-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1650363747 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Pearl_FancyChain_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650363715, Prigipo new 6700116869218 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6696242282594 https://prigipo.com/products/sea-sun-fancy-pearl-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Pearl_FancyChain_Silver_Rhodium_Plated_2_97248d70-f434-4ece-b6e8-e2cf4675cab7_1024x.jpg?v=1649858390 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Pearl_FancyChain_Silver_Rhodium_Plated_047db6d5-f062-43a8-8acb-37fced590b4b_1024x.jpg?v=1649858390, Prigipo new 6696242282594 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 45.00EUR MINI_THRILLS 6696242380898 https://prigipo.com/products/sea-sun-fancy-pearl-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-pearl-fancy-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1649858443 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Pearl_FancyChain_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649858401, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Pearl_FancyChain_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649858443, Prigipo new 6696242380898 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 45.00EUR MINI_THRILLS 6696181825634 https://prigipo.com/products/sea-sun-heart-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-ring-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649844786 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Heart_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649844721, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Heart_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649844786, Prigipo new 6696181825634 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 59.00EUR MINI_THRILLS 6696181891170 https://prigipo.com/products/sea-sun-heart-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-ring-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1649844840 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Heart_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649844732, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Heart_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649844840, Prigipo new 6696181891170 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 59.00EUR MINI_THRILLS 6696189591650 https://prigipo.com/products/sea-sun-heart-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-necklace-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1649849103 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Heart_Silver_Rhodium_Plated_1_1024x.jpg?v=1649849103, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Heart_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649849096, Prigipo new 6696189591650 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 40.00EUR MINI_THRILLS 6696142405730 https://prigipo.com/products/sea-sun-heart-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Heart_14K_Yellow_Gold_2_1024x.jpg?v=1649838609 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Heart_14K_Yellow_Gold_1_1024x.jpg?v=1649838608, Prigipo new 6696142405730 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 390.00EUR MINI_THRILLS 6696189853794 https://prigipo.com/products/sea-sun-heart-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1649849114 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Heart_Silver_Gold_Plated_1_1024x.jpg?v=1649849114, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Heart_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649849105, Prigipo new 6696189853794 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 40.00EUR MINI_THRILLS 6700087017570 https://prigipo.com/products/sea-sun-heart-skoularikia-karfota-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-earring-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1650360269 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Heart_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650360269, Prigipo new 6700087017570 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 6700087083106 https://prigipo.com/products/sea-sun-heart-skoularikia-karfota-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-earring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1650360271 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Heart_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650360271, Prigipo new 6700087083106 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 6700112543842 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-heart-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Pearl_Heart_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650363530 Prigipo new 6700112543842 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6696167309410 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-heart-vraxioli-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Pearl_Heart_14K_Yellow_Gold_2_1024x.jpg?v=1649839953 Prigipo new 6696167309410 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 440.00EUR MINI_THRILLS 6700112838754 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-heart-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-and-pearl-bracelet-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1650364813 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Pearl_Heart_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650364813, Prigipo new 6700112838754 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 55.00EUR MINI_THRILLS 6696239300706 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-heart-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_1Heart_1Pearl_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649857966 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_1Heart_1Pearl_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649857966, Prigipo new 6696239300706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 75.00EUR MINI_THRILLS 6696239431778 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-heart-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-and-pearl-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1649858033 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_1Heart_1Pearl_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649857975, https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-and-pearl-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1649858033, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_1Heart_1Pearl_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649858033, Prigipo new 6696239431778 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 75.00EUR MINI_THRILLS 6700088393826 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-heart-skoulariki-tall-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Long_Silver_Rhodium_Plated_SINGLE_2_1024x.jpg?v=1650361259 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Long_Silver_Rhodium_Plated_SINGLE_1024x.jpg?v=1650361259, Prigipo new 6700088393826 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR MINI_THRILLS 6696154464354 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-heart-skoulariki-tall-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Long_14K_Yellow_Gold_SINGLE_2_1024x.jpg?v=1649839705 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Long_14K_Yellow_Gold_SINGLE_1024x.jpg?v=1649839705, Prigipo new 6696154464354 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 225.00EUR MINI_THRILLS 6700088426594 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-heart-skoulariki-tall-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-and-pearl-earring-tall-gold-plated-a_1cd4bf0c-633f-4a13-bb79-8f549f9aebf0_1024x.jpg?v=1650361270 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Long_Silver_Gold_Plated_SINGLE_1024x.jpg?v=1650361270, https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-and-pearl-earring-tall-gold-plated-c_b59e4e5b-00ad-4043-a22d-9b62cde62774_1024x.jpg?v=1650361270, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Long_Silver_Gold_Plated_SINGLE_2_1024x.jpg?v=1650361270, Prigipo new 6700088426594 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR MINI_THRILLS 6700087541858 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-heart-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_1Heart_1Pearl_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650360594 Prigipo new 6700087541858 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 60.00EUR MINI_THRILLS 6696149221474 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-heart-skoularikia-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_1Heart_1Pearl_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1649839008 Prigipo new 6696149221474 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 310.00EUR MINI_THRILLS 6700087574626 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-heart-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-heart-and-pearl-earring-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1650360637 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_1Heart_1Pearl_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650360600, Prigipo new 6700087574626 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 60.00EUR MINI_THRILLS 6696241201250 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-pearl-necklace-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1649858253 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Pearl_SimpleChain_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649858253, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Pearl_SimpleChain_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649858244, Prigipo new 6696241201250 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6696146567266 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Pearl_SimpleChain_14K_Yellow_Gold_2_1024x.jpg?v=1649839403 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Pearl_SimpleChain_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1649839403, Prigipo new 6696146567266 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 210.00EUR MINI_THRILLS 6696241266786 https://prigipo.com/products/sea-sun-pearl-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-pearl-necklace-gold-plated-e_1024x.jpg?v=1649858255 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Pearl_SimpleChain_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649858255, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Pearl_SimpleChain_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649858254, Prigipo new 6696241266786 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6696180580450 https://prigipo.com/products/sea-sun-sun-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-sun-ring-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649844515 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Sun_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649844515, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Sun_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649844511, Prigipo new 6696180580450 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 59.00EUR MINI_THRILLS 6696180678754 https://prigipo.com/products/sea-sun-sun-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-sun-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1649844518 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Sun_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649844518, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Sun_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649844517, Prigipo new 6696180678754 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 59.00EUR MINI_THRILLS 6696187560034 https://prigipo.com/products/sea-sun-sun-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-sun-necklace-rhodium-plated_1024x.jpg?v=1649848680 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Sun_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649848624, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Sun_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649848680, Prigipo new 6696187560034 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 40.00EUR MINI_THRILLS 6696138899554 https://prigipo.com/products/sea-sun-sun-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Sun_14K_Yellow_Gold_2_1024x.jpg?v=1649838388 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Sun_14K_Yellow_Gold_1024x.jpg?v=1649838388, Prigipo new 6696138899554 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 370.00EUR MINI_THRILLS 6696187723874 https://prigipo.com/products/sea-sun-sun-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-sun-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1649848690 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Sun_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649848639, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Sun_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649848690, Prigipo new 6696187723874 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 40.00EUR MINI_THRILLS 6700085968994 https://prigipo.com/products/sea-sun-sun-skoularikia-karfota-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-sun-earring-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1650360014 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Sun_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650359947, Prigipo new 6700085968994 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 6700086100066 https://prigipo.com/products/sea-sun-sun-skoularikia-karfota-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/sea-and-sun-sun-earring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1650360004 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earrings_Studs_Sun_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650359952, Prigipo new 6700086100066 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 32.00EUR MINI_THRILLS 6696246018146 https://prigipo.com/products/stevie-2-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-necklace-charm-rhodium-plated-d_1024x.jpg?v=1649859114 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Douple_Stevie_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649858976, https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-necklace-charm-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649859114, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Douple_Stevie_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1649859114, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Douple_Stevie_Silver_Rhodium_Plated_3_1024x.jpg?v=1649859114, Prigipo new 6696246018146 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 119.00EUR MINI_THRILLS 6696246181986 https://prigipo.com/products/stevie-2-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-necklace-charm-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1649859120 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Douple_Stevie_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649858983, https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-necklace-charm-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1649859120, https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-necklace-charm-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1649859120, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Douple_Stevie_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1649859120, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_Douple_Stevie_Silver_Gold_Plated_3_1024x.jpg?v=1649859120, Prigipo new 6696246181986 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 119.00EUR MINI_THRILLS 6696243757154 https://prigipo.com/products/stevie-3-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-necklace-3-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1649858869 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_3ple_Stevie_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649858869, Prigipo new 6696243757154 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 99.00EUR MINI_THRILLS 6696243822690 https://prigipo.com/products/stevie-3-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/Necklace_3ple_Stevie_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649858870 Prigipo new 6696243822690 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 99.00EUR MINI_THRILLS 6696183234658 https://prigipo.com/products/stevie-chain-chain-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-ring-chain-and-chain-rhodium-plated-d_1024x.jpg?v=1649845603 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Chain_Stevie_Silver_Rhidium_Plated_1024x.jpg?v=1649845565, Prigipo new 6696183234658 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 38.00EUR MINI_THRILLS 6696183267426 https://prigipo.com/products/stevie-chain-chain-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-ring-chain-and-chain-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1649845621 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_Chain_Stevie_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649845570, Prigipo new 6696183267426 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 38.00EUR MINI_THRILLS 6696182480994 https://prigipo.com/products/stevie-chain-element-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-ring-chain-and-element-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1649845302 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_hoop_Stevie_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1649845302, Prigipo new 6696182480994 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 36.00EUR MINI_THRILLS 6696182546530 https://prigipo.com/products/stevie-chain-element-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-ring-chain-and-element-gold-plated-f_1024x.jpg?v=1649845307 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Ring_hoop_Stevie_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1649845307, Prigipo new 6696182546530 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 36.00EUR MINI_THRILLS 6700119752802 https://prigipo.com/products/stevie-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-bracelet-rhodium-plated-a_1024x.jpg?v=1650363970 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Douple_Stevie_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650363970, https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-bracelet-rhodium-plated-c_1024x.jpg?v=1650363970, Prigipo new 6700119752802 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 50.00EUR MINI_THRILLS 6700119949410 https://prigipo.com/products/stevie-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-bracelet-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1650365229 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Douple_Stevie_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650365229, Prigipo new 6700119949410 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 50.00EUR MINI_THRILLS 6700095406178 https://prigipo.com/products/stevie-skoularikia-tall-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-earring-tall-rhodium-plated-b_1024x.jpg?v=1650362115 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stevie_Long_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650362115, Prigipo new 6700095406178 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6700095504482 https://prigipo.com/products/stevie-skoularikia-tall-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-earring-tall-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1650362117 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stevie_Long_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650362117, https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-earring-tall-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1650362117, Prigipo new 6700095504482 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 35.00EUR MINI_THRILLS 6700090818658 https://prigipo.com/products/stevie-skoularikia-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stevie_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650361603 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stevie_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1650361603, Prigipo new 6700090818658 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 50.00EUR MINI_THRILLS 6700090949730 https://prigipo.com/products/stevie-skoularikia-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/stevie-earring-arch-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1650361656 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stevie_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1650361656, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Earring_Stevie_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650361656, Prigipo new 6700090949730 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 50.00EUR MINI_THRILLS 6546918998114 https://prigipo.com/products/the-crew-doris-skoulariki-cuff-septum-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-cuff-earring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621002451 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-cuff-septum-earring-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618488064, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-cuff-earring-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621002451, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-cuff-earring-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621002451, Prigipo new 6546918998114 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 20.00EUR 6546919063650 https://prigipo.com/products/the-crew-doris-skoulariki-cuff-septum-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-cuff-earring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621002469 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-cuff-septum-earring-gold-plated_1024x.jpg?v=1618488174, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-cuff-earring-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621002469, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-cuff-earring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621002469, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-cuff-earring-gold-plated-d_1024x.jpg?v=1621002469, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-cuff-earring-gold-plated-e_1024x.jpg?v=1621002469, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-cuff-earring-gold-plated-f_1024x.jpg?v=1621002470, Prigipo new 6546919063650 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 20.00EUR 6546918670434 https://prigipo.com/products/the-crew-doris-skoularikia-karfota-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-stud-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621002521 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-stud-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618488317, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-stud-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621002521, Prigipo new 6546918670434 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR 6550139600994 https://prigipo.com/products/the-crew-doris-skoularikia-karfota-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-doris-stud-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1618488464 Prigipo new 6550139600994 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 450.00EUR 6550139437154 https://prigipo.com/products/the-crew-doris-skoularikia-karfota-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-doris-stud-earrings-14k-white-gold_1024x.jpg?v=1618489058 Prigipo new 6550139437154 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 450.00EUR 6546918735970 https://prigipo.com/products/doris-skoularikia-karfota-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-stud-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621002552 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-stud-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618489290, Prigipo new 6546918735970 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR 6546918834274 https://prigipo.com/products/the-crew-doris-skoularikia-krikoi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621002566 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-hoop-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618489549, Prigipo new 6546918834274 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR 6550140158050 https://prigipo.com/products/the-crew-doris-skoularikia-krikoi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-doris-hoop-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1618490948 Prigipo new 6550140158050 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 450.00EUR 6550139732066 https://prigipo.com/products/the-crew-doris-skoularikia-krikoi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-doris-hoop-earrings-14k-white-gold_1024x.jpg?v=1618491038 Prigipo new 6550139732066 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 450.00EUR 6546918899810 https://prigipo.com/products/the-crew-doris-skoularikia-krikoi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621002573 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-doris-hoop-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618491153, Prigipo new 6546918899810 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 30.00EUR 6546919129186 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-bracelet-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621002601 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-bracelet-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618491297, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-bracelet-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621002601, Prigipo new 6546919129186 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 119.00EUR 6546919161954 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-bracelet-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621002607 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-bracelet-gold-plated_1024x.jpg?v=1618491422, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-bracelet-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621002607, Prigipo new 6546919161954 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 119.00EUR 6546910937186 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-platinum-plated-a_666ec8f8-df03-44b0-b3ff-cad014f67f07_1024x.jpg?v=1621002638 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618491520, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621002638, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-platinum-plated-b_7455d193-0653-4947-ab3b-537141fe438e_1024x.jpg?v=1621002638, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-rings-combo-a_1024x.jpg?v=1621002638, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-rings-combo-b_1024x.jpg?v=1621002638, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621002632, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-platinum-plated-d_1024x.jpg?v=1621002632, Prigipo new 6546910937186 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 45.00EUR 6550137995362 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1618491815 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1618491814, Prigipo new 6550137995362 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 560.00EUR 6550137929826 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-daxtylidi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618492076 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-14k-white-gold-a_1024x.jpg?v=1618492076, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-rings-combo-a_1024x.jpg?v=1618492076, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-rings-combo-b_1024x.jpg?v=1618492077, Prigipo new 6550137929826 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 560.00EUR 6546911002722 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-gold-plated-b_408cc3f6-b568-419e-978e-8bfae6234f87_1024x.jpg?v=1621002646 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618492184, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621002646, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-ring-gold-plated-a_697153c2-467d-407a-9eaa-df679c0d053b_1024x.jpg?v=1621002646, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-rings-combo-c_1024x.jpg?v=1621002646, Prigipo new 6546911002722 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 45.00EUR 6546922963042 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-kolie-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621002668 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618492304, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-platinum-plated_1024x.jpg?v=1621002668, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-platinum-plated-b_3f4b17db-a8a0-44ed-985c-0e6e07ae85da_1024x.jpg?v=1621002660, Prigipo new 6546922963042 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 100.00EUR 6550138847330 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-kolie-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1618492538 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1618492538, Prigipo new 6550138847330 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 1040.00EUR 6550138716258 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-kolie-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-14k-white-gold-a_1024x.jpg?v=1618492583 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618492583, Prigipo new 6550138716258 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 1040.00EUR 6546923028578 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-kolie-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621002698 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618492663, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-gold-plated_1024x.jpg?v=1621002698, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-necklace-gold-plated-b_2db0fc7d-ed69-4e1f-918a-11e71bc8410a_1024x.jpg?v=1621002685, Prigipo new 6546923028578 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Necklaces 320 Κολιέ adult female 100.00EUR 6546918375522 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-skoularikia-krikoi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621002703 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-platinum-plated_1024x.jpg?v=1618492743, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621002703, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-platinum-plated-b_92709b33-6f9f-4e91-bc0f-36351a68aa1c_1024x.jpg?v=1621002697, Prigipo new 6546918375522 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 60.00EUR 6550139076706 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-skoularikia-krikoi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1618492813 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-14k-yellow-gold_1024x.jpg?v=1618492813, Prigipo new 6550139076706 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 820.00EUR 6550138912866 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-skoularikia-krikoi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618492898 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-14k-white-gold_1024x.jpg?v=1618492898, Prigipo new 6550138912866 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 820.00EUR 6546918408290 https://prigipo.com/products/the-crew-jaggo-skoularikia-krikoi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621002705 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-gold-plated_1024x.jpg?v=1618492965, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621002705, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-jaggo-earrings-gold-plated-b_158369b1-42ed-4b3b-97fd-5ebe53d7dbc3_1024x.jpg?v=1621002703, Prigipo new 6546918408290 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 60.00EUR 6546911232098 https://prigipo.com/products/the-crew-themis-daxtylidi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-ring-platinum-plated-b_3184fcea-b194-483e-9752-d290e43fe170_1024x.jpg?v=1621002739 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-ring-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1618493058, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-ring-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1621002739, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-ring-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621002739, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-rings-combo-b_f2f36297-ca47-46b9-ac5f-7de7399a75e3_1024x.jpg?v=1621002739, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-ring-platinum-plated-d_1024x.jpg?v=1621002731, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-ring-platinum-plated-e_1024x.jpg?v=1621002731, Prigipo new 6546911232098 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 55.00EUR 6550138421346 https://prigipo.com/products/the-crew-themis-daxtylidi-kitrino-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-themis-ring-14k-yellow-gold-b_1024x.jpg?v=1618493179 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-themis-ring-14k-yellow-gold-a_1024x.jpg?v=1618493179, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-rings-combo-a_cc91c82f-5120-495f-b9fd-766dbef04259_1024x.jpg?v=1618493179, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-rings-combo-c_1024x.jpg?v=1618493179, Prigipo new 6550138421346 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 740.00EUR 6550138388578 https://prigipo.com/products/the-crew-themis-daxtylidi-lefko-xryso-14k https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-themis-ring-14k-white-gold-b_1024x.jpg?v=1618493242 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-themis-ring-14k-white-gold-a_1024x.jpg?v=1618493242, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-fine-ar-collection-the-crew-rings-combo-b_8d6f9eca-21c0-4e24-b2a9-2be8eaccdd43_1024x.jpg?v=1618493242, Prigipo new 6550138388578 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 740.00EUR 6546911297634 https://prigipo.com/products/the-crew-themis-daxtylidi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-ring-gold-plated-b_236a1483-f471-4e3e-af20-2a2f96cbac5e_1024x.jpg?v=1621002747 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-ring-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1618493343, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-ring-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1621002747, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-ring-gold-plated-a_93ea67e0-a354-45e3-854a-8a3ef1c3cded_1024x.jpg?v=1621002747, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-rings-combo-a_db04a798-1808-4867-918e-3d47f86d878b_1024x.jpg?v=1621002744, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-rings-combo-c_13f3bbbe-755a-46c3-9caa-16ff6a6da455_1024x.jpg?v=1621002744, Prigipo new 6546911297634 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Rings 319 Δαχτυλίδια adult female 55.00EUR 6546918473826 https://prigipo.com/products/the-crew-themis-skoularikia-krikoi-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-platinum-plated-a_1024x.jpg?v=1621002782 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-platinum-plated-b_1024x.jpg?v=1618493431, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-platinum-plated-c_1024x.jpg?v=1621002782, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-platinum-plated-e_1024x.jpg?v=1621002782, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-platinum-plated-c_b64a1b5a-e0f7-4be0-bfeb-55d73c59c351_1024x.jpg?v=1621002782, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-platinum-plated-b_6d6247c6-b93f-4d5e-8a46-a51879e7f8f6_1024x.jpg?v=1621002782, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-platinum-plated-d_1024x.jpg?v=1621002782, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-platinum-plated-f_1024x.jpg?v=1621002774, Prigipo new 6546918473826 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 119.00EUR 6546918572130 https://prigipo.com/products/the-crew-themis-skoularikia-krikoi-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-gold-plated-c_667f55f0-fe0b-45a4-aa25-a5c00b9ff5d8_1024x.jpg?v=1621002787 https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1618493517, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-gold-plated-c_1024x.jpg?v=1621002787, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-gold-plated-b_f836f5da-ad88-43e6-97f9-8abbe944fb5f_1024x.jpg?v=1621002787, https://prigipo.com/cdn/shop/products/prigipo-ar-collection-the-crew-themis-earrings-gold-plated-a_1024x.jpg?v=1621002787, Prigipo new 6546918572130 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Earrings 325 Σκουλαρίκια adult female 119.00EUR 6700101861474 https://prigipo.com/products/tiny-treasures-navette-vraxioli-asimi https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Navette_Silver_Rhodium_Plated_1024x.jpg?v=1650363138 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Navette_Silver_Rhodium_Plated_2_1024x.jpg?v=1650363138, Prigipo new 6700101861474 in stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 230.00EUR MINI_THRILLS 6700101959778 https://prigipo.com/products/tiny-treasures-navette-vraxioli-xryso https://prigipo.com/cdn/shop/products/tiny-treasures-bracelet-navette-gold-plated-b_1024x.jpg?v=1650363141 https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Navette_Silver_Gold_Plated_2_1024x.jpg?v=1650363141, https://prigipo.com/cdn/shop/products/Bracelet_Navette_Silver_Gold_Plated_1024x.jpg?v=1650363141, Prigipo new 6700101959778 out of stock Apparel & Accessories > Jewelry > Bracelets 327 Βραχιόλια adult female 230.00EUR MINI_THRILLS