Ιδιωτικό Απόρρητο

Η επιχείρηση μας σεβόμενη τη σημασία που έχει η ορθή συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της καθώς και των επισκεπτών/χρηστών του e-shop, δηλώνει ρητά ότι τηρεί όλα τα εχέγγυα ασφαλούς διαχείρισης και προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συμμόρφωση των όσων ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αρ. 2016/679, όπως αυτός ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο και ισχύει σήμερα.

Η επιχείρηση μας δεσμεύεται να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε και γιατί.

Για όλες τις παρεχόμενες από την επιχείρηση μας υπηρεσίες, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, είναι η επιχείρηση ‘MAMA JAY EE’.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

 • Στην αποστολή παραγγελιών για την ορθή και έγκαιρη αποστολή της παραγγελίας σας.
 • Στην αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για την επιβεβαίωση και τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.
 • Στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για να σας κρατάμε ενήμερους για εκπτώσεις, νέες κολεξιόν και λαχταριστές ‘PRIGIPO Ιστορίες’, αφού προηγηθεί η ρητή συγκατάθεση σας στη λήψη αλληλογραφίας τέτοιου περιεχομένου.
 • Στην πρόληψη και εντοπισμό αξιόποινων ενεργειών είτε εναντίον σας είτε εναντίον της επιχείρησης μας.
 • Για να είμαστε ενήμεροι για τις προτιμήσεις σας και να διασφαλίζουμε έτσι ότι σας προσφέρουμε αυτό που επιθυμείτε και να παραμένουμε ανταγωνιστικοί.

Το ιστορικό της επικοινωνίας σας με την επιχείρηση μας

Ότι συζητάμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, μέσω email ή μέσω Facebook, Instagram κοκ., το χρησιμοποιούμε για την εξυπηρέτηση των πελατών μας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση της παραγγελίας, εξασφαλίζοντας έτσι την ορθή εκτέλεση της και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. Επίσης για την εκπαίδευση του προσωπικού μας, ώστε κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας να απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Το ιστορικό των παραγγελιών σας και τα ‘Αγαπημένα’

Χρησιμοποιείται για την παραγγελία και την πώληση προϊόντων, την ορθή εφαρμογή της πολιτικής εξυπηρέτησης πελατών και τις πολιτικής αλλαγών-επιστροφών των προϊόντων και για να καταφέρνουμε να είμαστε ενήμεροι για τις προτιμήσεις σας διασφαλίζοντας έτσι ότι σας προσφέρουμε αυτό που επιθυμείτε και να παραμένουμε ανταγωνιστικοί.

Πληροφορίες που μας δίνετε όταν περιηγείστε στον ιστότοπο μας (ΙΡ address) και δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία σας , στην περίπτωση που επιθυμείτε να την μοιραστείτε μαζί σας.

Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθού στο να βελτιώσουμε τον ιστότοπο μας και να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες επιλογές (όπως η επιλογή γλώσσας) και να απολαμβάνετε έτσι την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία και στην προστασία του ιστότοπου μας από αξιόποινες ενέργειες είτε εναντίον σας είτε εναντίον της επιχείρησης μας και για να τηρήσουμε την υποχρέωση μας περί ασφαλούς συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των δεδομένων σας.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας γνωστοποιήσετε κανενός είδους προσωπικό δεδομένο- πληροφορία από τα παραπάνω. Στην περίπτωση όμως που δεν το κάνετε, ίσως να μην μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα που επιθυμείτε από το e-shop μας και να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή καταναλωτική εμπειρία που η επιχείρηση μας είναι σε θέση να προσφέρει. Ωστόσο, εφόσον το επιλέξετε, θα το σεβαστούμε απόλυτα.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Η επιχείρηση μας δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιοδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες χρηστών/επισκεπτών.

Ωστόσο, μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, που εσείς μας έχετε δώσει με την ρητή συγκατάθεση σας, με τις παρακάτω κατηγορίες συνεργαζόμενων με την PRIGIPO εταιριών-επιχειρήσεων, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία:

 • Εταιρείες που συμβάλλουν στην ορθή και ομαλή λειτουργία του e-shop μας και για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας σας, όπως εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων και ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και εταιρείες ταχυμεταφορών (courier services).
 • Εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών διαφημιστικού και προωθητικού χαρακτήρα.

Προωθητικά/ διαφημιστικά μηνύματα

Με την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας, δικαιούμαστε να σας αποστέλλουμε, σε τακτικά διαστήματα, μηνύματα προωθητικού/ διαφημιστικού περιεχομένου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), με σκοπό να ενημερώνεστε για τα νέα της επιχείρησης μας και για να σας βοηθήσουμε να ‘εξερευνήσετε’ τις νέες μας συλλογές.

Πώς να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/ διαφημιστικά μηνύματα από το PRIGIPO:

Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/ διαφημιστικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή, α) είτε κλικάροντας το σύνδεσμο ‘unsubscribe’ ο οποίος θα βρίσκεται σε κάθε email που θα λαμβάνετε από την επιχείρηση μας, είτε β) επικοινωνώντας μαζί μας στο info@prigipo.com, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα.

Η επιχείρηση μας μόλις λάβει το αίτημα σας, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, θα το επεξεργαστεί και θα σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ηλεκτρονική αλληλογραφία (email).

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Η επιχείρηση μας δηλώνει ρητά ότι διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που οι πελάτες/ χρήστες της έχουν γνωστοποιήσει και μόνον αυτά για όσο χρονικό διάστημα οι τελευταίοι διατηρούν ενεργό το λογαριασμό τους ή για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

Στο μέτρο που κριθεί ευλόγως απαραίτητο, σε συμμόρφωση της επιχείρησης μας στις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από το νόμο, είτε για την επίλυση διαφορών, είτε για την πρόληψη και τον εντοπισμό αξιόποινων ενεργειών, η επιχείρηση μας δικαιούται να διατηρήσει αποθηκευμένα τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμα και αν έχετε απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας ή δεν είναι πλέον αναγκαίο να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Τα δικαιώματα σας

Έχετε μια σειρά δικαιωμάτων επί των προσωπικών σας δεδομένων/ στοιχείων, που έχετε γνωστοποιήσει στην επιχείρηση μας. Αναλυτικά:

 • Το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, διατήρησης και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση μας (δείτε παραπάνω!)
 • Το δικαίωμα να έχτε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα προσωπικά δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στην επιχείρηση μας
 • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε- σε περίπτωση που δεν είναι ακριβή- τα δεδομένα που η επιχείρηση μας διατηρεί για το άτομο σας και το δικαίωμα να τροποποιήσετε (μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού/ προφίλ) κάθε στοιχείο που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που η επιχείρηση διατηρεί για το άτομο σας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους κάτωθι αποκλειστικά αναφερόμενους λόγους:

Α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν από την επιχείρηση μας ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

Β) ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση μας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

Γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία,

Δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

Ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου στο οποίο υπόκειται η επιχείρηση μας,

Στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο αρ. 8 παρ. 1 του ΓΚΠΔ

 • Το δικαίωμα να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/ διαφημιστικά μηνύματα από την επιχείρηση μας μέσω του συνδέσμου ‘unsubscribe’, ο οποίος υπάρχει σε κάθε σχετικό email που λαμβάνετε από εμάς
 • Το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στην επιχείρηση μας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, είτε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@prigipo.com, είτε με την αποστολή έγγραφης επιστολής στην επιχείρηση PRIGIPO που εδρεύει στην Αθήνα, στην Πατησίων 77-79, 104 34, Ελλάδα, εκτός εάν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγου όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, ή είναι προδήλως αβάσιμα, οπότε θα επιβαρυνθείτε με τα ανάλογα κόστη.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε άμεσα είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον πριν προσεγγίσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας- με σκοπό να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30210 6475600

Fax: +30210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

 

Πολιτική ασφαλείας
 

Οι πληρωμές με κάθε είδους χρεωστική και πιστωτική κάρτα γίνονται μέσω του VIVA Payments χωρίς την ανάγκη δημιουργίας επιπλέον λογαριασμών και με άμεσες πληρωμές, μέσω ενός απλού redirect, σε 100% ασφαλές και εύχρηστο περιβάλλον.

Η Viva Payments είναι ένα Ίδρυμα Πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ίδιες βασικές αρχές εμπιστευτικότητας κι απορρήτου που διέπουν την τραπεζική ισχύουν αντίστοιχα και για τη Viva Payments. Η Viva Services έχει λάβει πιστοποίηση PCI Data Security Standard (PCI DSS), και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας η οποία αξιολογείται με συνεχείς ελέγχους από πιστοποιημένο ελεγκτή. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης EV SSL-128bit.  Η πρόσβαση στα συστήματα της Viva Payments ελέγχεται από τελευταίας τεχνολογίας firewalls και συστήματα εντοπισμού κακόβουλων επιθέσεων (Intrusion Detection και Denial of Service Protection Systems).

 
Πολιτική Cookies
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη φιλική προς το χρήστη πλοήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας. Χρειαζόμαστε τα cookies για την αναγνώριση και εξουσιοδότηση σας, μετά την επιτυχή εγγραφή σας στην προστατευόμενη περιοχή καθόλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Ωστόσο, τα cookies χρησιμεύουν επίσης για να παρακολουθούν τις προτιμήσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Αυτό μας βοηθά να προσαρμόσουμε καλύτερα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τις προσφορές μας προς εσάς. Τα cookies δεν μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους χρήστες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις του συστήματος του browser σας καθώς και να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν τις προσφορές μας χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει τα cookies. Εάν έχετε επιλέξει να μην δέχεστε cookies ωστόσο, μπορεί να μην είστε σε θέση να επωφεληθείτε από τα πλήρη χαρακτηριστικά του site μας.
Στο prigipo.com χρησιμοποιούμε cookies που συμπεριφέρονται με τέσσερις βασικούς τρόπους. Αυτά τα cookies ονομάζονται First-Party, Session and Persistent Cookies.
First-party Cookies: Τα cookies παρακολουθούν τη συμπεριφορά μέσα στην ιστοσελίδα prigipo.com. Μπορούν να μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε βελτιωμένη λειτουργικότητα και μια πιο ομαλή εμπειρία ως πελάτη.
Session cookies: Αυτά τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται αυτόματα από τον σκληρό σας δίσκο μετά το τέλος της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης.
Persistent cookies: Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies που παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (μεταξύ μίας ημέρας και πέντε ετών, ανάλογα με το cookie) μετά τη συνεδρία του προγράμματος περιήγησης. Όταν επισκευθείτε ξανά την ιστοσελίδα μας, θα ανακαλέσει αυτόματα τη χώρα και τη γλώσσα που επιλέξατε κατά την τελευταία επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα " Persistent cookies " που αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο και θα διαγραφούν από το πρόγραμμα περιήγησης μετά μια δεδομένη χρονική στιγμή. Τα cookies μπορούν επίσης να είναι cookies από Third-Party παρόχους. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα στο μέλλον. Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη περιοχή υποστήριξης και βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο για οδηγίες σχετικά με το πώς να εντοπίσετε το αρχείο ή τον κατάλογο που αποθηκεύει cookies. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι διαγράφοντας τα cookies μας ή απενεργοποιώντας μελλοντικά cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές ή λειτουργίες του site μας.